ഞാനും മമ്മിയും മഹാബലിപുരം ബീച്ചിൽ – ഭാഗം I

മമ്മി പാവാടയുടെ ചരട് അഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ശ്വാസം അടക്കിപിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. എന്നെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് മമ്മി അത് ഊരി എടുത്തു..