കഴപ്പി കസിൻ ചേച്ചി ലിൻഡ

എൻ്റെ വാണറാണിയും, 4 വയസ്സിനു മൂത്തതും ആയ എൻ്റെ കസിൻ ചേച്ചിയുമായി ചിലവഴിച്ച രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ 2 പേരുടെയും കഴപ്പ് ഇളകുന്നതും പിന്നീട് നടന്ന കാര്യങ്ങളും.

എൻ്റെ കുടുംബം – 64

മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നവഴിക്ക് കാറിൽ വെച്ചു നീനുവിനെയും ജിൻസിയെയും കളിക്കുന്നതും. പള്ളിയിൽ പോകുന്ന വഴിക്കു എൻ്റെ മടിയിൽ ഇരുന്നു വിനീതയുടെ കുതിര കളിയും.

എൻ്റെ കുടുംബം – 63

അങ്ങനെ ജിൻസിയുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നു. ജിൻസിയെ, അവളുടെ കല്യാണ തലേന്ന് പണ്ണി പൂറ്റിൽ പാൽ നിറച്ചു കൊടുക്കുന്നു.

എൻ്റെ കുടുംബം – 60

മിത്തുവിൻ്റെ കളിയുടെ തുടർച്ച. നീനുവും വിനീതയും കൂടി പൂറ്റിൽ നിന്നു ബിയർ എന്നെ കുടിപ്പിക്കുന്നതും, വിനീത ചേച്ചിയെ കളിക്കുന്നതും ഈ ഭാഗത്തിൽ വായിക്കാം.

സ്നേഹ, സാന്ദ്ര, സ്വർണ്ണ – 4

കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് മന്ത്രകോടിയിൽ സ്നേഹയെ കളിക്കുന്നതും, സ്വർണ്ണയും ആയി കളി തുടങ്ങുന്നതും ആണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ. അങ്ങനെ സ്നേഹയുടെയും സാന്ദ്രയുടെയും സ്വർണ്ണയുടെയും കന്യകത്വം ഞാൻ കവരുന്നു.

സ്നേഹ, സാന്ദ്ര, സ്വർണ്ണ – 3

എൻ്റെയും സ്നേഹയുടെയും കളികൾ അറിഞ്ഞ സാന്ദ്ര, സ്നേഹയെ കൊണ്ട് എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു രാത്രിയിൽ സ്നേഹയുടെ മുന്നിൽ വച്ചു തന്നെ കളിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ.

സ്നേഹ, സാന്ദ്ര, സ്വർണ്ണ – 2

സമ്മതത്തിൻ്റെ അന്ന് സ്വർണ്ണയും സാന്ദ്രയും ആയി കമ്പിയടിപ്പിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എടുപ്പും സമ്മതം കഴിഞ്ഞ രാത്രി സ്നേഹ അവളുടെ കന്യകത്വം കളയാൻ എനിക്ക് അനുവാദം തരുന്നതും ആണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ.

സ്നേഹ, സാന്ദ്ര, സ്വർണ്ണ – 1

പേപ്പൻ്റെ മകളുടെ മനസമ്മതത്തിൻ്റെ തലേന്നു ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നതും, രാത്രിയിൽ സ്നേഹയുടെ പൂറും മുലയും തലോടുന്നതും, അവൾ എനിക്ക് വാണം അടിച്ചു തരുന്നതും ഈ ഭാഗത്തിൽ.

കസിൻ ചേച്ചിയുടെ നെയ്യ് പൂറ്

കിടിലൻ ചരക്കായ കസിൻ ചേച്ചിയുമായി നടത്തിയ വെള്ളമടിയും ട്രൂത് ഓർ ഡെയർ ഗെയിമും എല്ലാം ചേർന്ന് ചേച്ചിയെ കളിക്കാൻ പാകത്തിന് എത്തിച്ച അനുഭവം.

എൻ്റെ കുടുംബം – 33

നീനുവിൻ്റെ വീട്ടിലെ കളിയുടെ അവസാന ഭാഗം. കൂടെ അവരുടെ നിഷിദ്ധസംഗമ കളികളുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ അറിയുക്കുന്നതും.