കസിൻ അനിയൻ്റെ അടിമ

ഇന്റർവ്യൂവിനു പോയ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കസിൻ ചേച്ചിയെ വശീകരിച്ച്, ചേച്ചിയുടെ കഴപ്പിളക്കി അടിമയാക്കി കളിക്കുന്ന BDSM കഥ.

ഡെയ്സി ആന്റിയും മക്കളും – 2

ആന്റിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയ ബിജോയ്‌ രാത്രി ആന്റിയെ വീടിനു പുറകിൽ വെച്ച് കളിക്കുന്നു, അതും മകൻ ഉള്ളപ്പോൾ അവൻ അറിയാതെ. റിൻസിയുടെയും ജിൻസിയുടെയും റൂമിൽ കിടന്നുള്ള കളിയും ഈ ഭാഗത്തിൽ വായിക്കാം.

അശ്വതിയും കസിൻസും – 4

മുലയുടെ വലുപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുശുമ്പ് മൂത്ത അമ്മയും മേമ്മമാരും, അത് തെളിയിക്കാൻ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരുമിച്ചു മുല കാണിക്കുന്നു! പിന്നീട് കിടക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി അനിയന്മാർക്ക് മുല കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു.

അശ്വതിയും കസിൻസും – 2

അശ്വതിയും കസിൻസും ഒളിച്ചു കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പി മുഹൂർത്തങ്ങളും, കളിക്കിടെ പാപ്പന്മാരുടെ വീട്ടിൽ കാണുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ആണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ.

അമ്മാവൻ്റെ മകൾ ഗോപിക – 1

കസിൻ പെങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങുന്നു. അവളുടെ കക്ഷത്തിലെ രോമം കാണുന്നതും, കുളിക്കുന്നത് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നതും എല്ലാം ആണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത്.

അശ്വതിയും കസിൻസും – 1

അശ്വതി എന്ന പെൺകുട്ടി നിഷിദ്ധസംഗമ അരങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കഥയാണ് ഇത്. ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ പാപ്പന്മാരുടെ മക്കളെ വിരലിടാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കഥയുടെ തുടക്കം.

കഴപ്പി കസിൻ ചേച്ചി ലിൻഡ

എൻ്റെ വാണറാണിയും, 4 വയസ്സിനു മൂത്തതും ആയ എൻ്റെ കസിൻ ചേച്ചിയുമായി ചിലവഴിച്ച രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ 2 പേരുടെയും കഴപ്പ് ഇളകുന്നതും പിന്നീട് നടന്ന കാര്യങ്ങളും.

എൻ്റെ കുടുംബം – 64

മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നവഴിക്ക് കാറിൽ വെച്ചു നീനുവിനെയും ജിൻസിയെയും കളിക്കുന്നതും. പള്ളിയിൽ പോകുന്ന വഴിക്കു എൻ്റെ മടിയിൽ ഇരുന്നു വിനീതയുടെ കുതിര കളിയും.

എൻ്റെ കുടുംബം – 63

അങ്ങനെ ജിൻസിയുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നു. ജിൻസിയെ, അവളുടെ കല്യാണ തലേന്ന് പണ്ണി പൂറ്റിൽ പാൽ നിറച്ചു കൊടുക്കുന്നു.