എൻ്റെ കുടുംബം – 43

എൻ്റെ കണ്ണ് കെട്ടി, ഊമ്പുന്ന വായും കയറുന്ന പൂറും ആരുടെ എന്ന് പറയുന്ന കളിയും, ആന്റിയെ ഒറ്റക്ക് കളിക്കുന്നതിൻ്റെ തുടക്കവും.

അമ്മയും ചേച്ചിയും ഞാനും – 24

ആതിര ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛനെ കാണാൻ പോയ എനിക്കും ചേച്ചിക്കും ആതിരക്കും, ആതിരയുടെ അമ്മ രേണുവിൻ്റെയും അച്ഛൻ്റെയും അങ്കിളിൻ്റെയും ത്രീസം കളി കാണാൻ ഇടയാവുന്നു.

എൻ്റെ കുടുംബം – 42 (ഗോൾഡൻ ഷവർ)

അമ്മയും ആന്റിയും ചേച്ചിയും അനിയത്തിയും കൂടി ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ “ഗോൾഡൻ ഷവർ” ആണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്.

ജിഗലോ സെക്സ് അനുഭവങ്ങൾ – 2

പാർട്ടി കഴിഞ്ഞു അമ്മയെയും കൂട്ടുകാരികളായ ആന്റിമാരെയും ഒരുമിച്ചു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വച്ചു കളിക്കുന്നു. അപ്പോഴും അവർ അറിയുന്നില്ല ആരാണ് അവരെ കളിക്കുന്നത് എന്ന്!

എൻ്റെ കുടുംബം – 40

അടുക്കളയിൽ വച്ച് ചേച്ചിയെയും അനിയത്തിയെയും എല്ലാവരും കണ്ടുനിക്കെ കളിക്കുന്നതും. എൻ്റെ പാൽ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തേക്ക് ചീറ്റിക്കുന്നതും.

എൻ്റെ കുടുംബം – 39

ആന്റിയുടെയും പെങ്ങന്മാരുടെയും തിരിച്ചു വരവിനെ തുടർന്ന്, ആന്റിയെ അടുക്കളയിൽ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വച്ച് കളിക്കുന്നു.

സവിതയും ശോഭയും കൂട്ടക്കളിയും

ശോഭ വരുണിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ സവിതയെ അറിയിക്കുന്നതും, അത് തുടർന്ന് സവിതയും ശോഭയും ചേർന്നുള്ള ഒരു നാൽവർ കളിയിൽ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുന്നതും.

അമ്മയും ചേച്ചിയും ഞാനും – 15

രാത്രിയിൽ മണ്ണിട്ട വഴിയിൽ വച്ച് അമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരെയും അയൽവാസിയും ആയ റിനി ആന്റിയിൽ നിന്നു അപ്പൂസിന് ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പി അനുഭവം.

എൻ്റെ കുടുംബം – 32 (മേമ്മയുടെ കരിമ്പൂർ)

നീനുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ അഞ്ചു പേരുടെയും കളി കഴിഞ്ഞു രാത്രി കാട്ടു കഴപ്പിയായ ഷീജ മേമയുടെ കരിമ്പൂർ പണ്ണി കഴപ്പ് മാറ്റുന്നു.