അമ്മ

incest with mother

ഒരു നെഞ്ചുവേദയുണ്ടാക്കിയ വേദനകൾ ഭാഗം – 2

ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മാന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ അവരുടെ മുഖത്ത് എനിക്ക കാണാമായിരുന്നു , ആ വിഷമം എങ്ങനെ ആണ് തീർത്തത് എന്ന് അറിയാൻ ഈ kambi katha വായിച്ചു നോക്ക്

പൂറു വിളയും നാട് ഭാഗം – 18 HOT!

ഈ ഭാഗത്തിലെ kambikuttan കഥയിൽ അമ്മയുടെ കൂടെ ഉള്ള കാളി കഴിഞ്ഞു കിടന്ന എനിക്ക് കുണ്ണ ബലം ഏകുന്ന പുതിയ ഒരു വാർത്ത ചേച്ചി വന്നു പറയുന്നു

Scroll To Top