കവിതയുടെ സ്തനകഞ്ചുക മോക്ഷം!

ശ്യാം താക്കോൽ എടുക്കാതിരിക്കാൻ കസിൻ കവിത തന്റെ ടോപ്പിനുള്ളിലേയ്ക്ക് അത് ഇടുന്നു! അവിടെ നിന്നും ശ്യാം താക്കോൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പിന്നെന്തു സംഭവിച്ചു?

അമ്മായിയുടെ മക്കൾ

അവളുടെ തുടയിടുക്കിലേക്ക് മുഖം വെച്ച് അവൻ അവളുടെ കന്ത് നക്കൽ തുടങ്ങി. രണ്ടുപെര്ക്കും പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ. അരുണേ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ആകുന്നു നീ കോലെടുത്ത് ഉള്ളില കേറ്റ്.

അശ്വതിയും കാവ്യയും

കാവ്യ അച്ചുവിന്‍റെ കാല്‍ മുതല്‍ ഉമ്മ വെച്ച് അവളുടെ പൂറിന്‍റെ മുകളിലെ രോമത്തില്‍ നല്ലവണ്ണം ചുണ്ടമര്‍ത്തി…എന്നിട്ട് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഉമ്മ വെയ്ക്കാന്‍ തുടങ്ങി