മുലകൾ

വര്‍ഷയുടെ വികാരങ്ങള്‍ ഭാഗം – 8 HOT!

ഇവളുടെ പൂറു നല്ല മണമാ ചേട്ടാ,, മാമി പറഞ്ഞു. എന്റെ മറുപടിക്ക് നില്‍ക്കാതെ മാമി പൂറു തിന്നാന്‍ തുടങ്ങി. ഞാന്‍ ആണേല്‍ കിടന്നു പുളയുകയായിരുന്നു, എന്തൊരു സുഖമാണ് ,,

Scroll To Top