ചേച്ചി

sex with elder sister

കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഭാഗം – 2 HOT!

ഞാൻ പതുക്കെ കത്കൂതുറന്നു വളിയിലിറങി. അടൂത്ത മുറിയുടെ കതകൂ. ചാത്തി തുരന്നു കിടന്നിരുന്നു. ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്കു നോക്കി, അമണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ട കാഴ്ച എന്റെ സിരകളെ മഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ചു. പൂർണ്ണ നഗ്നമായി പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്റെ അമ്മയും അമ്മയിയും. രണ്ടുപേമും, പരസ്പരം മറന്നു ചൂണ്ടുകൾ വലിച്ചു കൂടിക്കുകയാണ്. അമ്മയാണെങ്കിൽ അമ്മയിയുടെ മൂല പിടിച്ചു ഞെക്കുന്നുമുണ്ട്. പതുക്കു അമ്മായിയുടെ വയറിൽ ഉമ്മ വച്ച് താഴേക്കു വന്നു. മുട്ടു കൂത്തി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പൊൾ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ […]

വീട്ടിലെ കോവിൽ ഭാഗം – 10 HOT!

കുട്ടിയുമായി കളിയ്ക്കാറുള്ളപ്പോൾ എന്നെ പശുവാക്കി അവൾ കുട്ടിയായി കണ്ണ ഉൗമ്പാറ്റുള്ള് ഞാൻ ഓർത്തു പോയി. നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ പശു കുട്ടിക്കളി നിനക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടോടീ. ഉം.. കുണ്ണ വായിൽ നിന്നെടുക്കാതെ അവൾ മൂളി. പിന്നെ മുഖമുയർത്തി. അന്റ് നിന്റെ മൊട്ട പശുവെന്റു മൂലക്കാന് പോലെ സോഫ്റ്റ്ലായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പൊ ഇരുനൊലയ്ക്കു പോലെ അല്ലേ നിൽക്കുന്നത്. അവൾ കുറച്ചു നേര കൂടി ഈമ്പിയിട്ട് ചോദിച്ചു. മതിയോടാ. എന്നാലിനി പിന്നിലയ്ക്ക് വാ.. അവൾ കാൽ മൂട്ടകൾ കട്ടിലിന്റെ എഡ്ജിലേയ്ക്ക് നീക്കി കുണ്ണയെ വരവേൽക്കാൻ […]

Scroll To Top