പൂജയുടെ പൂറിൽ നാവു കൊണ്ട് ഒരു പൂജ

ബാംഗ്ലൂരിൽ വച്ച് സുന്ദരിയായ മലയാളിക്കുട്ടി പൂജയെ വളച്ചു അവളെ ആസ്വദിച്ച കഥ. നാണംകുണുങ്ങിയുടെ നാണം ഒക്കെ മാറ്റി കാമദേവത ആക്കിയ സെക്സ് അനുഭവം വിവരിക്കുന്നു.

ആതിര – 2

ഓഫീസിലെ സഹപ്രവർത്തക ആതിരയുടെ കല്യാണ ശേഷം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ അവിഹിത അടുപ്പം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നതുമാണ് കഥയുടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ.

ഓഫീസിലെ ചരക്ക് അനിതയും ഞാനും

ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത ദിവസം ഓഫീസിലെ യമണ്ടൻ ചരക്കും സഹപ്രവർത്തകയും ആയ അനിതയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വന്ന് കളിക്കുന്ന കഥ.

ആതിര – 1

ഓഫീസിൽ എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആതിരക്ക് വിവാഹശേഷം വന്ന മാറ്റവും, പിന്നീട് ഞാൻ അവളെ വശീകരിച്ച് കളിച്ച സംഭവുമാണ് ഈ കഥയിൽ.

ലിസി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി

ഓഫീസിലെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തക ആണ് ലിസി. സുന്ദരിയും വലിയ മുലകളും ഉള്ള ലിസിയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക കേളികൾ ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ കഥ ആണ് വിവരിക്കുന്നത്.

ഓഫീസിലെ സുഹൃത്തുമായി സൗമ്യയുടെ അവിഹിതം

ഓഫീസിലെ തൻ്റെ സുഹൃത്തായ നിഹാലുമായുള്ള, 33-കാരിയും വിവാഹിതയും ആയ സൗമ്യയുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ഇന്റിമേറ്റ് ആകുന്നതും പിന്നെ അവർ അവൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ചു കളിക്കുന്നതും.

ടീം മീറ്റ്

ടീം മീറ്റിന് വേണ്ടി നഗരത്തിൽ എത്തുകയും ഹോട്ടൽ റൂമിൽ വെച്ച് സഹപ്രവർത്തകയുമായി ഉണ്ടായ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും മനോഹരവും ആയ സെക്സ് അനുഭവം.

ഓഫീസിലെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി സ്നേഹ

എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരിയെ എങ്ങനെ കണ്ട് മുട്ടി, എങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കി, എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു എന്ന കഥ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തക മീനുകുട്ടി

ഒരേ കമ്പനിയിൽ ഒരുമിച്ച് ജോലിക്ക് കയറുന്ന രണ്ട പേര്. വർക്ക് ഫ്രേം കാരണം തമ്മിൽ നേരിട്ട് കാണാതെ വെർച്യുൽ ആയി അടുക്കുന്നു. പിന്നീട് മഴയത്തു നനഞു കളിച്ചു തിമിർക്കുന്നു.

ബംഗാളി ചരക്ക് മിയ എൻ്റെ ബെസ്റ്റി

എൻ്റെ ഓഫീസിലെ ന്യൂ ജോയിനി ആയ വലിയ മുലകളുള്ള ബംഗാളി ചരക്ക് മിയയുമായി ഞാൻ സൗഹൃദത്തിൽ ആയതിൻ്റെയും പിന്നീട് അവളെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെയും കമ്പികഥ.