എന്റെ ഹൂറി ഭാര്യ ഫസീല – ഭാഗം 1

ഞാൻ റിസ്‌വാൻ. ഇത് എന്റെ ആദ്യ കഥയാണ്. രണ്ട് കൂട്ടുകാർ ചേർന്ന് എന്റെ നിഷ്കളങ്കയും ഹൂറിയുമായ ഭാര്യയെ അനുഭവിച്ച കഥ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

കൊല്ലത്തെ വെടിക്കെട്ട്‌ പീസ്‌ ചിറ്റ – ഭാഗം ഒന്ന്

ചിറ്റയെ ഞാൻ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച കഥ. അതോടൊപ്പം ചിറ്റപ്പൻ അടിച്ചു തോറ്റുപോയ അടാർ ഐറ്റമായ ചിറ്റയുടെ പൂറ് കളിക്കുന്നു!

എന്റെ ഭാര്യ സുബൈദ – ഭാഗം നാല് – ജിദ്ദയിലെ കാമകേളികൾ

ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഗൾഫ് യാത്രയും അവിടെയുള്ള എന്റെ കൂട്ടുക്കാരൻ ബഷീറും അവന്റെ ഭാര്യ ജമീലയുമൊത്തുള്ള കാമ സാഹസങ്ങളുടെ കമ്പിയടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവകഥകൾ.

അമ്മായിയമ്മ രമയുടെ ദാഹം – ഭാഗം 2

കാമം ദാഹികളായ അമ്മായിഅമ്മയും ഭാര്യയും ഒരു കുണ്ണക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ദാഹിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ കമ്പിയടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ.