അമ്മായി അമ്മ

ഭാര്യയുടെ അമ്മ എന്ന മധ്യവയസ് ചരക്കുകളുടെ കാമാവേശം ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന മരുമക്കളുടെ കമ്പി കഥ. ഒരു കല്യാണം കൊണ്ട് സ്വന്തം ആവുന്നത് രണ്ടു ചരക്കുകൾ ആണ് – ഭാര്യയും അമ്മായി അമ്മയും.

Bharyayude amma enna madhyavayas charakkukalude kamavesham jwalipikkunna marumakkalude kambi katha. Oru kalyanam kondu swantham aavunnathu randu charakkukal aanu – bharyayum ammayi ammayum.

Malayalam stories where hot middle-aged mother-in-laws are seduced and fucked by their daughter’s husband. Wife’s mother becomes just another cock-parking area for these horny guys!

അമ്മായിയമ്മയുടെ കുണ്ടിയിൽ അടിച്ച കഥ – 1

എന്റെ ചരക്കു അമ്മായിയമ്മയുടെ വെണ്ണക്കുണ്ടിയിൽ ചൂട് കുണ്ണപ്പാൽ നിറച്ചൊഴിച്ചസംഭവം ആണ്. ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ എന്റെ ഭാര്യ റംലയെ ആദ്യ രാത്രി കളിച്ച കഥ.

അമ്മായിയമ്മ രമയുടെ ദാഹം – ഭാഗം 2

കാമം ദാഹികളായ അമ്മായിഅമ്മയും ഭാര്യയും ഒരു കുണ്ണക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ദാഹിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ കമ്പിയടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ.

Scroll To Top