കളി വീട് – 1

ഭാര്യ ഗർഭിണി ആയിരുന്ന സമയത്തു അമ്മായിയമ്മ ഞാൻ വാണം അടിക്കുന്നത് കാണുന്നതും അത് കണ്ട് എന്നെ ടീസ് ചെയ്തു അവരെന്നെ പാട്ടിൽ ആക്കുന്നതും. കഥയുടെ തുടക്കം.

മരുമകനെ സെക്സ് പഠിപ്പിച്ച അമ്മായിയമ്മ

ഭർത്താവിന് കളിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്ന മകളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു മരുമകനെ വിളിച്ചു വരുത്തി കളി പഠിപ്പിക്കുന്ന അമ്മായിയമ്മ. Cuckold സെക്സ് കഥ.

അമ്മായിയമ്മയുടെ കുണ്ടിയിൽ അടിച്ച കഥ – 1

എന്റെ ചരക്കു അമ്മായിയമ്മയുടെ വെണ്ണക്കുണ്ടിയിൽ ചൂട് കുണ്ണപ്പാൽ നിറച്ചൊഴിച്ചസംഭവം ആണ്. ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ എന്റെ ഭാര്യ റംലയെ ആദ്യ രാത്രി കളിച്ച കഥ.

അമ്മായിയമ്മ രമയുടെ ദാഹം – ഭാഗം 2

കാമം ദാഹികളായ അമ്മായിഅമ്മയും ഭാര്യയും ഒരു കുണ്ണക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ദാഹിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ കമ്പിയടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ.

അമ്മായി അമ്മയുടെ സഹായം ഭാഗം – 14

Malayalam sex കഥയുടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു എന്റെ അമ്മായി ‘അമ്മ പൂറിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു .