മരുമകനെ സെക്സ് പഠിപ്പിച്ച അമ്മായിയമ്മ

ഭർത്താവിന് കളിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്ന മകളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു മരുമകനെ വിളിച്ചു വരുത്തി കളി പഠിപ്പിക്കുന്ന അമ്മായിയമ്മ. Cuckold സെക്സ് കഥ.

അമ്മായിയമ്മയുടെ കുണ്ടിയിൽ അടിച്ച കഥ – 1

എന്റെ ചരക്കു അമ്മായിയമ്മയുടെ വെണ്ണക്കുണ്ടിയിൽ ചൂട് കുണ്ണപ്പാൽ നിറച്ചൊഴിച്ചസംഭവം ആണ്. ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ എന്റെ ഭാര്യ റംലയെ ആദ്യ രാത്രി കളിച്ച കഥ.

അമ്മായിയമ്മ രമയുടെ ദാഹം – ഭാഗം 2

കാമം ദാഹികളായ അമ്മായിഅമ്മയും ഭാര്യയും ഒരു കുണ്ണക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ദാഹിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ കമ്പിയടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ.

അമ്മായി അമ്മയുടെ സഹായം ഭാഗം – 14

Malayalam sex കഥയുടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു എന്റെ അമ്മായി ‘അമ്മ പൂറിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു .

വീട്ടിലെ സ്വർഗം ഭാഗം – 24

Kambi katha യുടെ ചൂടൻ അധ്യായത്തിൽ അമ്മയെയും ഭാവു അമ്മായി അമ്മയെയും ഒരുമിച്ചിട്ടു പണ്ണി തകർക്കുന്നു .