അമ്മായിയമ്മയുടെ കുണ്ടിയിൽ അടിച്ച കഥ – 3

ഷാനു അമ്മായിയമ്മ ലൈലയുടെ പൂറും കൂതിയും അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു. അത് കണ്ടു ആലിയാ വിരലിട്ടു സുഖിക്കുന്നു.

അമ്മായിയമ്മ രമയുടെ ദാഹം – ഭാഗം 2

കാമം ദാഹികളായ അമ്മായിഅമ്മയും ഭാര്യയും ഒരു കുണ്ണക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ദാഹിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ കമ്പിയടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ.

റംല – എന്റെ അമ്മായിയമ്മ

റംല പെട്ടെന്ന് നൈറ്റി തല വഴി ഊരിയെടുത്തു. ഹോ.. എന്റെ രക്തത്തിന് ചൂട് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു കറുപ്പ് ബ്രേസിയറും അടിപാവാടയുമാണ് അവരുടെ വേഷം. റംല അടിപാവാടയും അഴിച്ചെടുത്തു, അടിയിൽ അവർ പാന്റീസ് ധരിച്ചിരുന്നില്ല.