ഒരു നാൾ തരും

ഈ കഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായതാണ്. ഞാനും എന്റെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് വരുന്ന മിനി(ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പേര് മാറ്റി ഇരിക്കുന്നു)യും തമ്മിൽ നടന്ന ഉഗ്രൻ കളികൾ എവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്…. വായിക്കുക …..

ആ ദിവസം

പിറ്റേ ദിവസം റിയ ഒരു ടവ്വൽ മാത്രമാണ് ഉടുത്തത്. അത് മുലകൾക്ക് മുകളിൽ വെച്ച് അവൾ കെട്ടി. മുലകളുടെ പകുതിയും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കഷ്ടിച്ച് തുടകളുടെ പകുതി വരെ മാത്രമേ ടവ്വലിനു നീളമുള്ളു. റിയയുടെ ഉരുണ്ട വലിയ തുടകൾ ശരിക്ക് കാണാം. പതിവുപോലെ പാൽക്കാരൻ വന്നപ്പോൾ അവൾ പോയി വാതിൽ തുറന്നു.

എന്റെ പ്രൊമോഷൻ

അയാൾ വിദ്യയോട് പാവാട പൊക്കിളിനു താഴെ കെട്ടാൻ പറഞ്ഞു. അവൾ പതുക്കെ പാവാടയുടെ കെട്ടഴിച്ചു. എന്നിട്ട് പാവാട താഴ്ത്താൻ തുടങ്ങി.. അവളുടെ പൊക്കിൾ ദൃശ്യമായി, കെട്ടാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് കൂടെ താഴ്ത്താൻ സാർ പറഞ്ഞു. അവൾ പാവാട വീണ്ടും താഴ്ത്തി.ഇപ്പോൾ അവളുടെ കറുപ്പ് പാന്റീസ് ചെറുതായി കാണാനുണ്ട്.

കടം വീട്ടാൻ ഭാര്യ

അയാൾ പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഭാര്യയെ കയറി പിടിച്ചു. ആ ബീഡിക്കറ പുരണ്ട ചുണ്ടുകൾ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ചുവന്ന ചുണ്ടുകളിൽ അമർന്നു. അയാൾ എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തെ ഉപ്പുരസം നക്കിയെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അവൾ നിശ്ചലയായി അയാൾക്ക്‌ വഴങ്ങി കൊണ്ടിരുന്നു.