സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യ ജാസ്‌മിൻ

സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യ ജാസ്മിനെ മാസങ്ങൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിലൂടെ കളിച്ച കഥ. ജീവിത കഥയാണിത്. ഓൺലൈനിൽ ഒരു ഫൈക് പ്രൊഫൈൽ ഉപയോഗിച്ച് വലച്ച ഞാൻ അവളെ കിടക്കയിലേക്ക് എത്തിച്ചു.

അമ്മുവിന്റെ കളി

ശശിയുടെ ഇടത്തെ കൈ അവളുടെ സാരിക്കിടയിലൂടെ നഗ്നമായ അവളുടെ വയറിൽ എത്തി.. അമ്മുവിൻറെ വലിയ പൊക്കിൾ ചുഴിയിലും അണിവയറിലും അവന്റെ കൈ പരതി നടന്നു.. ബ്ലൗസിനു മുകളിലൂടെ അമ്മുവിൻറെ വലിയ മുലയിൽ ശശി പിടിച്ചു.. അവളൊന്നു പുളഞ്ഞു..

എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന കൂട്ടുകാരൻ – ഭാഗം I

റീന പെട്ടെന്ന് അവളുടെ നൈറ്റി അഴിച്ചുമാറ്റി. അവിശ്വാസത്തോടെ സജീവ്‌ എന്റെ ഭാര്യയെ നോക്കി. റീന അവന്റെ മുന്നിൽ മുട്ട് കുത്തി നിന്നു, എന്നിട്ട് അവന്റെ പാന്റ് അഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.