എളേമ്മ!! ഭാഗം-10

എളേമ്മയേയും കലയേയും വീട്ടില്‍ കണ്ടില്ല. അഭി പതിവുള്ള കുളി കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചവിഭവങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നത് ഞാന്‍ ഒന്നെത്തി നോക്കി കണ്ടിരുന്നു. എളേമ്മ!! ഭാഗം-10

എളേമ്മ!! ഭാഗം-8

ആഹാ, രണ്ടുംകൊള്ളാമല്ലോ. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്ന ലക്ഷണമുണ്ടല്ലോ. ഞാനറിയാതെ എന്റെ കയ് മുണ്ടിനടിയിലേയ്ക്കു ചെന്നു.എളേമ്മ!! ഭാഗം-8

എളേമ്മ!! ഭാഗം-5

തകടച്ചിട്ടാല്‍ ആരും എന്നെ കാണുകയുമില്ല. ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇടക്കിടക്ക് അഭിരാമി

വരാന്തയില്‍ നിന്നും മുറ്റത്തേക്ക് ചാടിയിറങ്ങും. അപ്പോള്‍ ഉരുണ്ട ആ മുലക്കുടങ്ങള്‍

കിടന്നൊന്നു തെറിക്കും അതു കാണാന്‍ നല്ല ശേലായിരുന്നു. എളേമ്മ!! ഭാഗം-5

എളേമ്മ!! ഭാഗം-3

കലമോളുടെ ഒപ്പം ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ തിണ്ണയിലേയ്ക്കുകയറി. കേട്ടോളൂ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ കല എന്നോടാംഗ്യം കാണിച്ചു. എളേമ്മ!! ഭാഗം-3

എളേമ്മ!! ഭാഗം-2

അഭിരാമിയേ നേരിടാനുള്ള ചമ്മല്‍ കാരണം താമസിച്ചാണു തിരിച്ചു വന്നത്. വന്നപാടെ രണ്ടു

കുടങ്ങളുമെടുത്തുകൊണ്ട് കിണറ്റുകരയിലേയ്ക്കുപോയി. ഇരുട്ടുന്നതുവരേ വെള്ളം കോരി.എളേമ്മ!! ഭാഗം-2

അമ്മായിയുടെ വീട്ടില് !! ഭാഗം -19

കട്ടില്‍പലകയില്‍ ഇറുക്കിപിടിച്ചു കുനിഞ്ഞു

നില്‍ക്കുന്ന എളേമ്മയുടെ മാറില്‍ തൂങ്ങിക്കിടന്ന ആട്ടിന്‍ മുലകള്‍ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും

തെറിച്ചാടിക്കളിക്കുന്നതു കാണാന്‍ നല്ല രസം. അമ്മായിയുടെ വീട്ടില് !! ഭാഗം -19

അമ്മായിയുടെ വീട്ടില് !! ഭാഗം -12

അപ്പോഴേക്കും അയല് പക്കത്തെയാവും ഒന്നുരണ്ടു പെണ്ണുങ്ങള് വെള്ളം കോരാനെത്തി. ഞാന് പാത്രങ്ങള് തോളിലെടുത്ത് വീട്ടിലേക്കു നടന്നു. അമ്മായിയുടെ വീട്ടില് !! ഭാഗം -12