സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 8

സെലിന്റെ പൂറ് കടി മുറ്റി നില്‍ക്കുകയാണല്ലോ…അപ്പന്റെ കുണ്ണപ്പാല്‍ കുടിച്ചെങ്കിലും ആ സുന്ദരന്‍ കുണ്ണയെ തന്റെ പൂറിലേക്ക് കേറ്റാന്‍ അവസരം കാത്തിരുന്ന് സെലിന്‍ കാലുളുക്കിയെന്നു പറഞ്ഞ അവള്‍ അപ്പനെക്കൊണ്ട് ദേഹം മുഴുവനും തടവിക്കുകയും ഒപ്പം തന്റെ ദേഹം അപ്പനെ കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.

സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 7

അപ്പന്റെ കുണ്ണപ്പാല്‍ കുടിച്ചെങ്കിലും ആ സുന്ദരന്‍ കുണ്ണയെ തന്റെ പൂറിലേക്ക് കേറ്റാന്‍ അവസരം കാത്തിരുന്ന് സെലിന്‍ ഭക്ഷണവുമായി വയലിലെത്തി.അതാ അപ്പന്‍. സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 7 തുടരുന്നു

സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 6

ഇടുക്കിക്കാരി ചരക്ക് ..പണ്ണാന്‍ റെഡിയായി അവളുടെ അപ്പനും കുണ്ണയും റെഡി. സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും എന്ന കഥ തുടരുന്നു…കടി മൂത്ത സെലിന്‍ അപ്പന്റെ കുണ്ണയ്ക്കിട്ട് തന്നെ പിടിച്ചു.ഒറ്റപ്പിടി!അപ്പന്‍ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും സെലിന്‍ കുണ്ണപ്പാല്‍ കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു!

സെലിന്റെ പൂറുംഅപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 5

സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും എന്ന കഥ തുടരുന്നു…കടി മൂത്ത സെലിന്‍ അപ്പന്റെ കുണ്ണയ്ക്കിട്ട് തന്നെ പിടിച്ചു.ഒറ്റപ്പിടി!അപ്പന്‍ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും സെലിന്‍ കുണ്ണപ്പാല്‍ കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു!

സെലിന്റെ പൂറുംഅപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 3

സെലിനെന്ന ചരക്ക് .അവളുടെ തുടയിടുക്കില്‍ ചൊറിഞ്ഞു തടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന മനോഹരമായ അപ്പം, പണ്ണാന്‍അപ്പനും കുണ്ണയും റെഡി.സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും ഭാഗം 3 കഥ തുടരുന്നു

സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 2

സെലിനെന്ന ചരക്ക് .അവളുടെ തുടയിടുക്കില്‍ ചൊറിഞ്ഞു തടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന മനോഹരമായ അപ്പം, പണ്ണാന്‍ റെഡിയായി അപ്പനും കുണ്ണയും റെഡി.! സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും എന്ന കഥ തുടരുന്നു

സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും

സെലിനെന്നചരക്ക് .അവളുടെ തുടയിടുക്കില്‍ ചൊറിഞ്ഞു തടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന മനോഹരമായ അപ്പം, റെഡിയായി അപ്പനും കുണ്ണയും റെഡി.സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും എന്ന കഥ ആരംഭിക്കുകയായി.

എന്റെ മകളും ഞാനും

എന്റെ സാധനം ഇപ്പോൾ അവളുടെ ചന്തികളുടെ വിടവിലാണ്. ജെട്ടി ഇടാത്തത്കൊണ്ട് കമ്പിയായ എന്റെ കുണ്ണ അവളുടെ ചന്തിയിൽ അമരുന്നത് അവൾക്ക് ശരിക്ക് അറിയാം എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു..

എന്റെ മകളും തോമാച്ചായനും – ഭാഗം II

നീന ഒരു ടവ്വലും ഒരു നൈറ്റിയും എടുത്ത് ബാത്ത്‌ റൂമിൽ കയറി. വാതിലടക്കാൻ നേരത്ത് തോമാച്ചൻ തടഞ്ഞു, വാതിലടക്കാതെ കുളിച്ചാൽ മതി എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. അയാളും സലീമും വാതിലിനു നേരെ കസേരകളിട്ടിരുന്നു.. എന്നോടും അവിടെ വന്നിരിക്കാൻ തോമാച്ചൻ പറഞ്ഞു.