kiss

വീണുകിട്ടിയ വാണറാണികൾ – ഭാഗം 4

സംഗീതയും പ്രിൻസിയും എന്റെ ഒപ്പം താമസിക്കും തോറും ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുപ്പത്തിലാകുന്നു. പ്രിൻസിയുടെ പേടി മാറ്റാൻ ഞാൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. രണ്ടുപേരും എനിക്ക് വഴങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്നു.

Scroll To Top