മേരി അനീറ്റ – അദ്ധ്യായം 1 (ആദ്യ മുറിവ്)

നല്ല നീളവും ഭംഗിയും ഉള്ള മുടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കഥ. ആനിയുടെ കന്നി പൂറ്റിൽ അങ്കിളിന്റെ കളി. ആനിയെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിർത്തിയത് മുടിപ്രാന്തനായ അങ്കിളിന്റെ കഴപ്പ് തീർക്കാനോ?

ഗൗരിയും ശ്യാമും – ഗോൾഡൻ ഷവർ (ഭാഗം 3)

ഗൗരിയുടെ മദനപൊയ്കയിൽ നിന്നും സോമരസം ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന ശ്യാം, ഫെറ്റീഷ്യസ് ആയ കഥ. ഗോൾഡൻ ഷവർ. പിന്നാലെ വരുന്ന കഥകളിൽ റെഡ് വൈനും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

എൻ്റെ റിയ ചേച്ചി

അനിയന്റെ കംപ്യൂട്ടറിലെ ഡേർട്ടി വീഡിയോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചേച്ചി തുടർന്ന് സെക്‌സ് ചാറ്റിങ്ങും അതിനു ശേഷം അനിയന്റെ സെക്ഷുൽ ഫെറ്റിഷും സാധിച്ചുകൊടുക്കുന്നു!

തോട്ടത്തിൽ ബംഗ്ളാവിലെ വലിയ കളികൾ – ഭാഗം 1

മാത്തച്ചൻ മുതലാളിയുടെയും വേലക്കാരി നിർമ്മലയുടെയും ഫെറ്റിഷ് ഡോമിനേഷൻ കളികൾ കണ്ട് അന്തം വിടുന്ന രവി. നിർമ്മലയുടെ കരിമ്പൂറും കരിംകുതിയും നക്കുന്ന മുതലാളി.

നാടകനടി! ഭാഗം-2

അങ്ങനെ അവരുടെ സംസാരം നീണ്ടു പോയി. അതില് നിന്നും രണ്ടുപേര്ക്കും സാറെന്നെ ആളുമായി അടുപ്പമുണ്ടെന്നും അയാളൊരു വന് തോക്കാണെന്നുമൊക്കെ എനിക്കു മനസ്സിലായി. നാടകനടി! ഭാഗം-2

എന്റെ ശ്യാമച്ചേച്ചി ! ഭാഗം-5

ഞങ്ങള് വീണ്ടു ം കെട്ടിപ്പിടിച്ചുനടന്നു . അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോള് ഞാന് ചോദിച്ചു ചേച്ചിയുടെ സാരിയൊക്കെ നനഞ്ഞോ എന്നു ..എന്റെ ശ്യാമച്ചേച്ചി ! ഭാഗം-5

എന്റെ ശ്യാമച്ചേച്ചി ! ഭാഗം-4

എങ്കിലും ഏതോ ഒരു വല്ലാത്ത വികാരം എന്നേ ഭരിച്ചിരുന്നു . വലിയ മഴ മൂലം കറണ്ട്
ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെങ്ങും ഇല്ലായിരുന്നു . എന്റെ ശ്യാമച്ചേച്ചി ! ഭാഗം-4

എന്റെ ശ്യാമച്ചേച്ചി ! ഭാഗം-3

അടുത്തസേറ്റോപ്പില് ഞങ്ങള് ഇറങ്ങി. ബസിലേ ആവി കാരണം ചേച്ചി ചാരി നിന്ന എന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗം മുഴുവനും നനഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ ശ്യാമച്ചേച്ചി ! ഭാഗം-3