എന്റെ ശ്യാമച്ചേച്ചി ! ഭാഗം-3 (Ente Syamachechi! Bhagam-3)

പേടിക്കുന്ന സിനിമായാണെന്നു ം സൂക്ഷിച്ച് ഇരിíണമെന്നും ചേച്ചി എനോട് പറഞ്ഞു.കുറേ പേടിക്കുന്ന രംഗങ്ങള് വന്നപ്പോള് ചേച്ചി പതുക്കെ എന്റെ ദേഹത്തോട്ട് ചാരി ഇരികു വാന് തുടങ്ങി. ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു രംഗം വന്നപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ചാടി. ചേച്ചി ഞെട്ടി എന്റെ കൈയേല് കേറി ബലമായി പിടിച്ചിരുന്നു . പിന്നെ സിനിമാ  കഴിയുന്നതുവരെ വിട്ടില്ല. ഞാനും ചേച്ചിയുടെ കൈത്തകേല് പിടിച്ചിരുന്നു . സിനിമാ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് ഒരു ഓട്ടോയില് കയറി  ബസ്റ്റാന്റ്റില് വന്നു .

മഴ ശക്തിയായി അപ്പോഴും പെയ്യുന്നു ണ്ടാ യിരുന്നു . കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോള് ഒരു ഓര്ഡിനറി ബസ് വന്നു . ഭയങ്കര തളളായിരുന്നു . ചേച്ചിയും ഞാനും അ തില് കയറിപ്പറ്റി. പഡുദാ ഇട്ടിരുന്നു . ചേച്ചി മുമ്പിലും ഞാന് തൊട്ട് പുറകിലും. കമ്പിയില് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതിനിടയില് തെളളുകൊണ്ട് ചേച്ചി എന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് ചാരി നിന്നു . ആ ഒരു നില്പില്ത്തന്നേ ഞങ്ങള് വീട് വരെ വന്നു . അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഒന്നു ണ്ട് ശ്വാസം വിടാന് ഒത്തത്.

അടുത്തസേറ്റോപ്പില് ഞങ്ങള് ഇറങ്ങി. ബസിലേ ആവി കാരണം ചേച്ചി ചാരി നിന്ന എന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗം മുഴുവനും നനഞ്ഞിരുന്നു . അതുപോലെ ചേച്ചിയുടെ ബ്ലൗസിറെന്റ പുറകുഭാഗം മുഴുവനും നനഞ്ഞിരുന്നു . റോഡും വയലും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് തനിച്ചായപ്പോള് ചേച്ചിപറഞ്ഞു എടാ രാം നിന്റെ കൈയ്യും ശരീരവും ഒക്കെ ഉരുക്കു്പോലെ ആണല്ലോടാ എന്നു ണ്ട് . ഇത് കേട്ടപ്പോള് ഏനിക്ക് ഏതാണ്ട്  ഏന്തോ ഒരു വല്ലായമ തോന്നി.

‘ആണുങ്ങളായാല് അങ്ങനെയാ, സോമന് ചേട്ടന്റെ ശരീരം അങ്ങനെ അല്ലിയോ എന്നു ഞാന് ചോദിച്ചു.

‘ആര്ക്കറിയാംഎന്നു ണ്ട് ചേച്ചി പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു. രാം ഇവുടുത്തേ ക്ഷേത്രത്തില്
ഉത്സവമാണ് നീ കുടെ വരാമോ, നല്ല നാടകവും നല്ല കഥാപ്രസംഗവും ഒക്കെ ഒണ്ട്.

എനിക്ക് ഇതൊന്നു ം ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ ചേച്ചിക്ക് കൂട്ട് വരാം എന്നു ണ്ട് പറഞ്ഞ്
നോക്കുമ്പേള് സോമന് ചേട്ടന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ആരൊകെയോ നില്ക്കുന്നു .ഞങ്ങള്ക്കു് ആകെ പേടി ആയി. ഞങ്ങള് സിനിമാക്ക് കേറിയത് ആരെങ്കിലും കണ്ടു കാണും എന്നു ണ്ട് പേടിച്ച് ചെന്നപ്പോഴാണ് വിവരം അറിഞ്ഞത്.

കമലാക്ഷിയമ്മയുടെ മാവേലിക്കര കെട്ടിച്ച ഇളയ സഹോദരി ക്യാന്സറായി മെഡിക്കല് കോളേജില് ആണ് എന്നു ണ്ട് . അവരാണ് ആദ്യകാലങ്ങളില് കമലാക്ഷിയമ്മയേ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കുടെ താമസിക്കാന് പ്രായമുള്ള ആളില്ലാത്തതിനാല് അവര് കമലാക്ഷിയമ്മയോട് കുറേ ദിവസത്തേക്കു് ഒന്നു ണ്ട്  നില്ക്കാമോ എന്നു ണ്ട് ചോദിക്കെന് വന്നതായിരുന്നു . കമലാക്ഷിയമ്മ നില്ക്കാമെന്നേല്ക്കുകയും ചെയ്തു. രാവിലെ ഞാന് പതിവുപോലെ കോളേജില് പോകുവാന് ചെന്നപ്പോഴാണ് വിവരം മുഴുവന് അറിഞ്ഞത്.

കമലാക്ഷിയമ്മ ഫളാസ്ക്കും തലയിണയും ഒക്കെ എടുത്ത് റെഡിയായി നില്ക്കുന്നു . ഞങ്ങള് 3 പേരുംകൂടെ നടന്നു   റോഡില് വന്നു . മെഡിക്കല് കോളേജ് വഴി പോകുന്ന ഫാസറ്റില് കയറി മഡിക്കല്കോളേജില് എത്തി. ഫൈനല്ഇയര് ആയതിനാല് പാര്വതിയമ്മയേ കണ്ടിട്ട് ഞാന് വേഗം കോളേജില് പോകുവാനായി ഇറങ്ങി. ശ്യാമ ചേച്ചി പുറകേ ഓടിവന്നു .കമലാക്ഷിയമ്മയുടെ മാവേലിക്കര കെട്ടിച്ച ഇളയ സഹോദരി ക്യാന്സറായി മെഡിക്കല് കോളേജില് ആണ് എന്നു ണ്ട് . അവരാണ് ആദ്യകാലങ്ങളില് കമലാക്ഷിയമ്മയേ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കുടെ താമസിക്കാന് പ്രായമുള്ള ആളില്ലാത്തതിനാല് അവര് കമലാക്ഷിയമ്മയോട് കുറേ ദിവസത്തേക്കു് ഒന്നു ണ്ട്  നില്ക്കാമോ എന്നു ണ്ട് ചോദിക്കെന് വന്നതായിരുന്നു .

“നീ ഓട്ടോയേല് പൊയ്ക്കോ നാലുമണിക്ക് കാണാം “

എന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു 100 രുപാനോട്ട് എന്റെ പോക്കറ്റില് വെച്ചു. നാലുമണിക്ക് ഞങ്ങള് സാധാരണ പോകുന്നതുപോലെ വീട്ടില് പോയി. വീട് അടുത്തപോള് ചേച്ചി പറഞ്ഞു

” ഇന്നു   അമ്പലത്തില് പോകേണം മറക്കരുത് എന്നു ” .

“മഴ ആയാല് എന്തുചെയ്യും?” എന്നു ണ്ട് ഞാന് ചോദിച്ചു.

“മഴ ആയാല് നമുക്കു് ഇടക്ക് തിരിച്ചു പോരാം” എന്നു ണ്ട് ചേച്ചി പറഞ്ഞു.. സന്ധ്യ ആയപ്പോള് ഞാന് കുളിക്കാനായി തോട്ടിലേക്കു് പോയി. ചെന്നപ്പോള് ചേച്ചി താഴെ പെണ്ണുങ്ങള് കുളികു ന്ന കടവില് തുണികഴുകുന്നു . എന്നേ കണ്ടപ്പോള് കുളിക്കാനുള്ള സോപ്പ് ഉണ്ടാകുമോ എടുക്കാന് മറന്നു പോയി എന്നു ണ്ട് ചേച്ചി പറഞ്ഞു. തരാം എന്നു പറഞ്ഞ് അടുത്ത്ചെന്നപ്പോള് ചേച്ചി ഒരു മുലക്കച്ചകെട്ടി ആകെ നനഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന കാഴചയാണ് കണ്ടത്.

ഇരുട്ട് ആയതിനാല് ശരിക്കും കാണത്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും നല്ല വെളുത്ത മാറിടവുംചന്തിയും നനഞ്ഞ തുണിക്കിടയിലൂടെ തെളിഞ്ഞു കാണാമായിരുന്നു ു. എനിക്ക് ആകെ നാണം വന്നു .

” എന്താ നാണികു ന്നത് പെണ്ണുങ്ങള് കുളികു ന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലിയോ ഇവിടെ കുളിച്ചോ”

എന്നു ണ്ട്  ചേച്ചി പറഞ്ഞു. ഞാന് ഇറങ്ങി പെട്ടെന്നു ണ്ട് കുളിച്ച് കരക്ക് കയറി. അമ്പലത്തില് ഞാന് പോകും രാം വരണം അല്ലെങ്കില് തിരികെ വരാന് എനിക്ക് പേടിയാണെന്നു ണ്ട് ചേച്ചി പറഞ്ഞു. ചേച്ചിക്ക് എന്നോടുള്ള സ്വാതത്ര്യം കൊണ്ടാ ണോ അതോ വേറേ വല്ല ഉദ്ദേശമാണോ എന്നു ണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും പിടികിട്ടിയില്ല. മാത്രമല്ല ഞാനിതുവരെ പന്തുകളിയുടെ കാര്യമല്ലാതെ പ്രായമായ ഒരു പെണ്ണിനോട് ഇതുപോലെ സംസാരികു കയോ തൊടുകയോ പിടികു കയോ ഒന്നു ം ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഞാന് ചേച്ചിയേ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വല്ലതും സംസാരികു കയോ തൊടുകയോ പിടികു കയോ ചെയ്താല് ഉണ്ടാ കാവുന്ന അനന്തരഫലം എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാമായിരുന്നു . ചേച്ചി എന്റെ  വീട്ടുകാരോടും സോമന് ചേട്ടനോടും പറയും. പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടു കാര്യ്യമില്ല.

എങ്കിലും ഏതോ ഒരു വല്ലാത്ത വികാരം എന്നേ ഭരിച്ചിരുന്നു . വലിയ മഴ മൂലം കറണ്ട്
ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെങ്ങും ഇല്ലായിരുന്നു .

ഒരു ഡിസ്ക്ലെയ്മര്‍..അളിയന്മാരേ..അളിയിച്ചികളേ..ഇത് വേശ്യയുടെ ചാരിത്ര പ്രസംഗം എന്നു തോന്നിയേക്കാം..എന്നാലും കൊച്ചനിയന്മാരും അനിയത്തികളുമുണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കായി..ഒരു വാക്ക്..മക്കളേ..ഇതൊക്കെ ഭാവനയും സങ്കല്പ്പവും ചേര്‍ന്ന വെറും ലൈംഗിക സാഹിത്യം മാത്രം…ഇത് സത്യമാണെന്നു കരുതി…ഏടാകൂടങ്ങളില്‍ ചെന്നു ചാടരുത്…വായിക്കുക..അല്ലതെ ജീവിതത്തെ എടുത്ത് കോന്തന്മാരുടേയും കോന്തികളുടേയും കൂടെ കബഡി കളിക്കരുതേ..നിങ്ങളെക്കാത്ത് നല്ലൊരു ജീവിതം കാത്തിരിപ്പുണ്ട്..സദാചാരം തന്നെ ഏറ്റവും വലുത്..സംശയമില്ല..സോ… പൊന്നു മക്കളേ..ഉമ്മ…എല്ലാ അളിയന്‍സ് അളിയീസ്..പൊന്നുമ്മ…അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ…