ടെക്നോപാർക്കിക്കിലെ പെണ്ണത്തം ഉള്ള ചെക്കൻ

ടെക്നോപാർക്കിലെ ബാത്‌റൂമിൽ വെച്ച് ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്ന ഒരു സുന്ദരൻ പയ്യനുമായി കുണ്ടൻ അടിച്ച കമ്പി കഥ.

എളേമ്മ!! ഭാഗം-8

ആഹാ, രണ്ടുംകൊള്ളാമല്ലോ. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്ന ലക്ഷണമുണ്ടല്ലോ. ഞാനറിയാതെ എന്റെ കയ് മുണ്ടിനടിയിലേയ്ക്കു ചെന്നു.എളേമ്മ!! ഭാഗം-8

എളേമ്മ!! ഭാഗം-5

തകടച്ചിട്ടാല്‍ ആരും എന്നെ കാണുകയുമില്ല. ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇടക്കിടക്ക് അഭിരാമി

വരാന്തയില്‍ നിന്നും മുറ്റത്തേക്ക് ചാടിയിറങ്ങും. അപ്പോള്‍ ഉരുണ്ട ആ മുലക്കുടങ്ങള്‍

കിടന്നൊന്നു തെറിക്കും അതു കാണാന്‍ നല്ല ശേലായിരുന്നു. എളേമ്മ!! ഭാഗം-5

എളേമ്മ!! ഭാഗം-4

‘ അഭിരാമീ… ശാരദേ…ഇവിടെ വാ….’ രാമേട്ടന്‍ വിളിച്ചു. എളേമ്മ മുറിയിലേയ്ക്കുകയറി വന്നു.

അഭിരാമി വാതിക്കല്‍ നിന്നതേയുള്ളു. എളേമ്മ!! ഭാഗം-4

എളേമ്മ!! ഭാഗം-3

കലമോളുടെ ഒപ്പം ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ തിണ്ണയിലേയ്ക്കുകയറി. കേട്ടോളൂ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ കല എന്നോടാംഗ്യം കാണിച്ചു. എളേമ്മ!! ഭാഗം-3

എളേമ്മ!! ഭാഗം-2

അഭിരാമിയേ നേരിടാനുള്ള ചമ്മല്‍ കാരണം താമസിച്ചാണു തിരിച്ചു വന്നത്. വന്നപാടെ രണ്ടു

കുടങ്ങളുമെടുത്തുകൊണ്ട് കിണറ്റുകരയിലേയ്ക്കുപോയി. ഇരുട്ടുന്നതുവരേ വെള്ളം കോരി.എളേമ്മ!! ഭാഗം-2

ആസന ഉപാസകന്‍!

വയറിന്റെ വശങ്ങളില് നിന്ന് നിരനിരയായി വളര്ന്ന് പൊക്കിള്കൊടിയിലേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന സ്വര്ണ്ണ രോമങ്ങള്. പൊക്കിള്കൊടിയുടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്തോറും ആ സ്വര്ണ്ണരോമങ്ങള്ക്ക് അല്പം കനം വച്ചുവരുന്നതു പോലെ. ആസന ഉപാസകന്‍!