മണിപ്പാലിലെ രാത്രികൾ – 1

വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാമൻ്റെ കാൻസർ ചികിത്സക്കായി കർണാടകയിലെ മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നിൽക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത ഗേ സെക്സ് അനുഭവം.