കുണ്ണ

വര്‍ഷയുടെ വികാരങ്ങള്‍ ഭാഗം – 9

പെട്ടന്നാണ് എന്റെ മൂലത്തില്‍ ആരോ തടവുന്നത് പോലെ തോന്നിയത് , നോക്കിയപ്പോള്‍ അച്ഛന്‍ തന്നെയാണ്. നിന്റെ മൂട് ഡ്രസ്സ്‌ ഇട്ടു കാണുന്നതിനെക്കാള്‍ ഇല്ലാതെ കാണാന്‍ വളരെ വലുതാണ്‌ മോളു.... ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛന്‍ എന്റെ മൂലത്തില്‍ ഒരു നുള്ള് കൂടി തന്നു.

കഴപ്പ് മൂത്ത മിന്നി ഭാഗം – 3 HOT!

കഴപ്പ് മൂത്ത മിന്നിയുടെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവളെ കളിച്ചതും. കൊറച്ചു എന്റെ സങ്കൽപ്പങ്ങളും ചേർത്ത നിങ്ങളോടു പങ്കു വക്കുന്നു.

Scroll To Top