കുണ്ണ

റോസമ്മ ടീച്ചർ HOT!

കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഞാനും റോസമ്മ ടീച്ചറും തമ്മിൽ നടന്ന ലൈഗീക വേഴ്ചയും ആദ്യമായി ഞാൻ കണ്ട കാമകേളിയുമാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചത്. തുടർണ്ണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർക്കുണ്ണു. കഴിഞ്ഞ കഥക്ക് കിട്ടിയ ലൈക്കുകൾ ആണ് ഇതിണു പ്രേരണ. ഇനിയും നിങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഒരു സിനിമ കഥ HOT!

ഇതിൽ മലയാള സിനിമാ താരങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പ്രതിപാദിക്കുന്നത്, so கி.உ9 സാങ്കല്പികം ആയ  കഥയാണിത’, കഥയെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല, വെറുമൊരു നേർന്വോക്കായായി മാത്രമിതിനെ കാണുക മഴക്കോളുള്ള ഒരു ദിവസം, സമയം സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു സ്ഥലം : പാലക്കാട്ടെ ഒരു സ്വകാര്യ ഹോട്ടൽ. (പാലക്കാട് സങ്കൽപം) പ്രശസ്ത സിനിമാ നായിക മീരാ ജാസ്മിൻ ഷട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മുറിയിലേക്ക് കേറി പോകുന്നു. പുറകെ ആയയും പിന്നെ, ഏടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത കുണ്ടിയുള്ള സഹനടി ബിന്ദുപ്പണിക്കരും, ശ്രീവിദ്യ പോയത്തോടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു […]

Scroll To Top