അടുത്ത വീട്ടിലെ രമ്യ

എൻറെ പേര് ഞാൻ ഇപ്പോള് പറയുന്നില്ല. വയസ്സ് 20. ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്നു. ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരുപാട് കൊച്ചു പുസ്തകങ്ങളും ഹോട്ട് വീഡിയോകളും കണ്ടും വായിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ് കുട്ടികളുടെ എല്ലാം അവരുടെ നഗ്ന മേനികൾ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ സങ്കല്പ്പിച്ചു വെള്ളം വിടാൻ ഒരു സവിശേഷ കഴിവ് തന്നെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എൻറെ അയൽക്കാരികളുടെയും കസിന്സിൻറെയും ടീചെർസിൻറെയും കൂടെ പഠിക്കുന്ന പെണ്കുട്ടികളുടെയും മേനി മനസിൽ ആവാഹിച്ചു ഒരുപാട് വാണം വിട്ടു. എങ്കിലും അതൊക്കെ റിയൽ … Read more