അമ്മക്ക് മകൻ നൽകിയ സുഖം – ഭാഗം 1

അമേരിക്കയിൽ ഉളള ഞാൻ ആന്റിയുടെ ഉപദേശം കേട്ട് അമ്മയെ കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കഥ. മിനി ചേച്ചിയും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള സെക്സ് സംഭാഷണം ഞാൻ കേൾക്കാൻ ഇടയാകുന്നു.

ചേച്ചിയെ പണ്ണിയ അനുജന്റെ കഥ

ഞാനിവിടെ പറയാന്‍ പോണത് ചേച്ചിയെ പണ്ണിയ അനുജന്റെ കഥ ആണ്‌! കള്ളുകുടിയന്റെ പെണ്ണായ ചേച്ചിയുടെ ഉടയാത്ത മുലയും ചൊറിച്ചില്‍ തീരാത്ത പൂറിനേയും ഞാന്‍ ആസ്വദിച്ച കഥ !