ആന്റിയെ രക്ഷിക്കാൻ മമ്മി

ആന്റിയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിർത്തി അയാൾ ചുരിദാർ അഴിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. തന്റെ അനിയത്തിയെ ഒരു വയസ്സൻ വിവസ്ത്രയാക്കുന്നത് മമ്മി നിറകണ്ണുകളോടെ നോക്കി..

കടം വീട്ടാൻ ഭാര്യ

അയാൾ പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഭാര്യയെ കയറി പിടിച്ചു. ആ ബീഡിക്കറ പുരണ്ട ചുണ്ടുകൾ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ചുവന്ന ചുണ്ടുകളിൽ അമർന്നു. അയാൾ എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തെ ഉപ്പുരസം നക്കിയെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അവൾ നിശ്ചലയായി അയാൾക്ക്‌ വഴങ്ങി കൊണ്ടിരുന്നു.