ഏടത്തിയമ്മയുടെ ചട്ടിയടിയും അനിയന്റെ കളികളും

ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ ചരക്കു ഏട്ടത്തിയമ്മയും കൂട്ടുകാരിയും രഹസ്യമായി നടത്തിയ ചട്ടിയടി കണ്ടു പിടിക്കുന്ന വരുൺ ഏട്ടത്തിയെ കളിക്കുന്നത്തിന്റെ കഥയാണ്.

ഭാര്യയും അവളുടെ ലെസ്ബിയൻ കൂട്ടുകാരിയും – 1

ഭാര്യ നിഷ ചരക്കും ലെസ്ബിയനും ആയ അവളുടെ പഴയ കോളേജ് കൂട്ടുകാരി രാധികയായി റോൾപ്ളേ ചെയ്ത് അവളുടെ പൂറിലേക്ക് എന്റെ കുണ്ണപ്പാൽ ആസ്വദിച്ച് ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കഥ.

ഒരു കോളേജ് ടൂർ ലെസ്ബിയൻ അപാരത

കോളേജ് ടൂറിനു പോയപ്പോൾ റീന എന്ന ഇളം ചരക്ക് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ആസ്വദിച്ച വർഷ മിസ്സും ഷെറിൻ മിസ്സും. മിസ്സുമാരുടെ ചട്ടിയടിയിൽ സുഖിച്ച റീനയുടെ ലെസ്ബിയൻ സെക്സ് അനുഭവം.