മമ്മിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്

വേശ്യയായ അമ്മ. അതില്‍ സന്തോഷിക്കുന്ന മകന്‍. അവള്‍ക്ക് പുതിയ സ്ഥലങ്ങള്‍ അവന്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, ഒരു അടിപൊളി malayalam sex കഥ

മമ്മിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് – അദ്ധ്യായം 7 HOT!

Kambi kathakal ude ഈ ഭാഗത്തിൽ അമ്മയും മകനും പരസ്പരം സ്വയം ഭോഗം ചെയ്യാന്‍ ബെഡ് റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു. പുതിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പോകുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നു. പൂര്‍ണ്ണനഗ്നരായി പരസ്പരം രസമുള്ള സംസാരം നടത്തുന്നു.

മമ്മിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് – അദ്ധ്യായം 6 HOT!

Kambi kathakal ude ഈ ഭാഗത്തിൽ മമ്മി ആദ്യമായി ഷെല്ലിയുടെ കുണ്ണ കൈയ്യിലെടുക്കുന്നു. മകന്‍റെ കുണ്ണയ്ക്ക് ചേരുന്ന പൂറ് മമ്മി തന്നെ കണ്ടെത്തിത്തരാം എന്ന് മമ്മി പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു.

മമ്മിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് – അദ്ധ്യായം 5 HOT!

Kambi kathakal ude ഈ ഭാഗത്തിൽ മകന്‍റെ കുണ്ണ ആദ്യമായി അമ്മ കാണുന്നു. വലിപ്പം കണ്ട്‌ സ്തംഭിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ പുകവലിയും സെക്സും മകന്‍ ആസ്വദിക്കുന്നു.

മമ്മിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് – അദ്ധ്യായം 3

Kambi kathakal ude ഈ ഭാഗത്തിൽ ഹോട്ടലില്‍ മമ്മി മകന്‍റെ മുമ്പില്‍ വെച്ച് രണ്ടുപേരുമായി കളിക്കുന്നു. മകന്‍ അതുകണ്ട് സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നു.

മമ്മിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് HOT!

വേശ്യയായ അമ്മ. അതില്‍ സന്തോഷിക്കുന്ന മകന്‍. അവള്‍ക്ക് പുതിയ സ്ഥലങ്ങള്‍ അവന്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, ഒരു അടിപൊളി malayalam sex കഥ

Scroll To Top