മമ്മിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് – അദ്ധ്യായം 7

Kambi kathakal ude ഈ ഭാഗത്തിൽ അമ്മയും മകനും പരസ്പരം സ്വയം ഭോഗം ചെയ്യാന്‍ ബെഡ് റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു. പുതിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പോകുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നു. പൂര്‍ണ്ണനഗ്നരായി പരസ്പരം രസമുള്ള സംസാരം നടത്തുന്നു.

മമ്മിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് – അദ്ധ്യായം 6

Kambi kathakal ude ഈ ഭാഗത്തിൽ മമ്മി ആദ്യമായി ഷെല്ലിയുടെ കുണ്ണ കൈയ്യിലെടുക്കുന്നു. മകന്‍റെ കുണ്ണയ്ക്ക് ചേരുന്ന പൂറ് മമ്മി തന്നെ കണ്ടെത്തിത്തരാം എന്ന് മമ്മി പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു.

മമ്മിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് – അദ്ധ്യായം 3

Kambi kathakal ude ഈ ഭാഗത്തിൽ ഹോട്ടലില്‍ മമ്മി മകന്‍റെ മുമ്പില്‍ വെച്ച് രണ്ടുപേരുമായി കളിക്കുന്നു. മകന്‍ അതുകണ്ട് സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നു.

മമ്മിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്

വേശ്യയായ അമ്മ. അതില്‍ സന്തോഷിക്കുന്ന മകന്‍. അവള്‍ക്ക് പുതിയ സ്ഥലങ്ങള്‍ അവന്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, ഒരു അടിപൊളി malayalam sex കഥ