അമ്മയുടെ പരിചാരിക ഭാഗം – 9

തളർന്നു വീണ് ഞങ്ങൾ പൂറിൽ നിന്ന് കുണ്ണയൂരാതെ സ്പൂൺ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച കിടന്നു പാറുക്കുട്ടിയുടെ പൂറ് അപ്പോഴും സ്പന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു, അവസാന തള്ളി ശിവേചതന്യം കൂടി കറന്നെടുക്കാനെന്നോണം. തളർന്നു കിടന്ന ഞങ്ങൾ, അടുത്തിരുന്ന ബർഫിയുടെ മധുരം നുണഞ്ഞ് സംഭോഗാലസ്യത്തിൽ മയങ്ങുമ്പോൾ താഴെ സ്റ്റീറ്റിൽ, വിനായക ഘോഷയാത്രയുടെ വാദ്യഘോഷങ്ങൾ കേട്ടു. ഗണപതി പാപ്പാ.. മോറിയാ. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാസന്തിചേച്ചി തിരിച്ചെത്തി. അവിടെ ഒരു കയ്യാല ഇടിഞ്ഞു വീണ് ശരിയായാക്കി കൊണ്ടിരിയ്ക്കയാണ് അമ്മ. കുറച്ച് പൈസയും മററൂമായി തിരികെ … Read more