എന്റെ കൂട്ടുകാരും ചേച്ചിയും ഭാഗം – 19

This story is part of a series:

ഞാൻ പതുക്കുന്നെ തിരിഞ്ഞു പാവാട ചരടിന്റെ കെട്ടഴിക്കാൻ നോക്കി. ഒറ്റു വലിക്കു അതിന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞു.ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തേക്കു നീങ്ങിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് പതുക്കനെ പാവാടയുടെ അടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു.ഞാൻ വലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചു ചേച്ചി തന്റെ കണ്ടി പൊക്കി പാവാട ഊരുവാൻ സഹായിച്ചു തന്നു. പാവാട് പൂറിനു മുകളിൽ നിന്നും നീങ്ങിയപ്പോൾ അല്ല നേരത്തേക്കു മോമക്കാടൂ നിറഞ്ഞ പൂറു എന്റെ മൂന്നിൽ തെളിഞ്ഞു. ഞാൻ നോക്കുന്നതു കണ്ടു ചേച്ചി തന്റെ ഒരു കൈ കൊണ്ടു പൂറിനെ പൊത്തി പിടിച്ചു മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു . ഞാൻ അതു കണ്ടു ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി കളിയാക്കി മുഖം ആട്ടി. അനേരം മല്ലിക ചേച്ചി തന്റെ കാലുപൊക്കി എന്റെ കണ്ണയിൽ പതുക്കനെ ഒന്നു തോണ്ടി, എന്നിട്ട് എന്നെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ആക്കിയതു പോലെ നാക്കും ചൂണ്ടും കൊണ്ടു ഗോഷ്ടി കാട്ടി അടിപ്പാവാട ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ കാലിൽക്കൂടി ഊരിയെടൂത്തു.

ചേച്ചിയുടെ കാലിൽ ചുംബിച്ചു ചുംബിചു തുടയിലേക്കു നാക്കു കൊണ്ടു പോയി. മുട്ടിനു കീഴ്ഭാഗത്തു ഞാൻ നാക്കിട്ട് ചപ്പിയപ്പോൾ ചേച്ചി തന്റെ മുട്ടുകാൽ പതുക്കനെ പൊക്കി തന്നു.ഇതെ സമയം ഞാൻ എന്റെ വലതു കൈ കൊണ്ടു ചേച്ചിയുടെ മൂലയിൽ ഞെക്കുവാനും തുടങ്ങി

തുടയിൽ ചപ്പി ചപ്പീ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ പൂങ്കാവനതിനരികിൽ വരെ നാക്കെത്തിച്ചു. എന്റെ നാക്കു കയറി വരുന്നതനുസ്സുമിച്ചു ചേച്ചി തന്റെ കൈ പൂറിന്മേൽ നിന്നും പതുക്കനെ മുകളിലെക്കു വലിച്ചു. അതു എന്റെ തലമുടിയിൽ കൊണ്ടു വന്നു വിശമിപ്പിച്ചു. അതെ സമയം പതുക്കന്നെ കാൽ വിടർത്തുവാനും ശ്രമിച്ചു .

പൂറിനു ചുറ്റുമുള്ള മോമാജികൾക്കടുത്തെത്തിയപ്പോഴെ മത്തു പിടിപ്പിക്കുന്ന പൂറിന്റെ ഗന്ദം എന്റെ മൂക്കിലേക്കു വലിഞ്ഞു കയറി. ഞാൻ പതുക്കനെ എന്റെ ചുണ്ടു കൊണ്ടുപോയി പൂറിനു ചുറ്റുമുള്ള മോമങ്ങളെ ചപ്പി. ചേച്ചിയുടെ അടിവയറും പൂറിനു ചുറ്റും ചൂടു പിടിക്കുന്നതു എന്റെ കവിളുകളിൽ ശരിക്കറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടു. ഞാൻ നാക്കിട്ട് രണ്ടു മൂന്നു തവണ പൂറിനു ചുറ്റുമുള്ള രോമരാജികളെ ചപ്പി വലിച്ചു. ‘ നന്ദു.ആ നന്ദി.” ചേച്ചി ഞരങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം എന്റെ തലയിൽ പിടിച്ചു തടവുകാനും തുടങ്ങി. ചേച്ചിയുടെ പൂറിനെ ഇത്ര അടൂത്തു കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണ് വീണ്ടും പൊന്തി.
ഞാൻ പതുക്കനെ നാവൂ കൊണ്ടു ചേച്ചിയുടെ പൂരിതളിൽ ഒന്നു ചപ്പ ‘ ആഫ്.” ചേച്ചിയിൽ നിന്നും ശബ്ദം പൊന്തി ഞാൻ തല അല്പം ഒന്നു പൊക്കി. എന്നിട്ടു ഇടതു വിമൽകൊണ്ടു പൂരിതൾ ഒന്നു വിടർത്തി പിടിച്ചു. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ കന്തു പുറത്തെക്കു തള്ളി നിൽക്കുന്നതാണു കണ്ട്. ഞാൻ പതുക്കനെ നാക്കു കൊണ്ടു കന്തിൽ ഒന്നു ചപ്പി. ‘ അമെ. ആഫ്ഫ്ഫ്.” മല്ലിക ചേച്ചി എന്റെ തല പൂറിലെക്കു അമർത്തി പിടിച്ചു. ഞാൻ ചൂണ്ടും നാക്കും കൊണ്ടും കന്തിനെ വായിലിട്ട് അണയാൻ തുടങ്ങി. ചേച്ചിയുടെ പൂറിൽ നിറഞ്ഞ പുളിരുചിയുള്ള വെള്ളം എന്റെ വായിലേക്കു ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ നാക്കു പതുക്കനെ പൂറിനുള്ളിലേക്കു കന്തിൽ മുട്ടിച്ചു കൊണ്ടു കയറ്റുവാൻ ആര0ബിച്ചു. ‘ ആഹ..ആഹ്ഹ്.” എന്റെ ഒരൊ ചപ്പലിനും അനുസ്സരിച്ചു ചേച്ചിയുടെ ഞരക്കം കൂടിവന്നു. ചേച്ചിയുടെ പൂറിനു ചുറ്റും ചൂട്ടു പൊള്ളുന്ന ചൂടു നിറഞ്ഞു.  മെൽചൂണ്ടിൽ ചുംബനം ഇടുവാനും തുടങ്ങി. ഞാൻ മെൽച്ചുണ്ടും നാക്കു് കൊണ്ടു വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കന്തിനെ ചപ്പി നിർത്തി. അതെ സമയം ഇടതു കൈ ചേച്ചിയുടെ കണ്ടിക്കടിയിൽ കൊണ്ടു പോയി കണ്ടി ഒന്നു പൊക്കി. എന്നിട്ടു കണ്ടി വിടവുകൾക്കിടയിലൂടെ നടുവിരൽ കൂത്തിക്കു മുൻപിൽ കൊണ്ടു വന്നു. വിമൽ പതുക്കനെ കുതിയിൽ കുത്തി അതിനകത്തേക്കു കയറ്റുവാൻ നൊക്കി. ‘ ആഫ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്.” കൂത്തിയിൽ വിമൽ കയറുന്നതനുസ്സരിച്ചു ഞാൻ കന്തിൽ ആഞ്ഞു ചപ്പീയപ്പോൾ ചേച്ചി ആഞ്ഞു മുരളാൻ തുടങ്ങി.

പെട്ടന്നു ചേച്ചി തന്റെ നടു പൊക്കി.ഞാൻ നാക്കും ചൂണ്ടും കൊണ്ടു കന്തു വലിച്ചെടുക്കാൻ . ‘ ആഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്.” ചേച്ചിയുടെ നടുവൊന്നു വെട്ടി. എന്റെ തല ചേച്ചി തന്റെ പൂറിലേക്കു ആഞ്ഞമർത്തി. എന്റെ മൂക്കു ചേച്ചിയുടെ മോമക്കാടിൽ അമർന്നു. എനിക്കു ശ്വാസം മുട്ടുന്നതു പോലെ ഞാൻ കൂത്തിയിൽ ഒന്നുകൂടി വിരൽ  തിരിച്ചതും എന്റെ വായിലേക്കു ചേച്ചി വെള്ളം പായിച്ചതും ഒരുമിച്ചു നടന്നു. അതോടൊപ്പം ചേച്ചി ആഞ്ഞു മുരളുകയും ചെയ്തു. എന്റെ വായിൽ നിറഞ്ഞ പാൽക്കുഴംബു ഞാൻ ചപ്പി വലിച്ചു. ചേച്ചി എന്റെ തലപൊക്കി. എന്റെ ചൂണ്ടിനു താഴെ നിന്നും ചേച്ചിയുടെ കഴംബു നോല പോലെ ഒഴുകി. ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി. ചേച്ചിയപ്പോൾ കണ്ണടച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ചേച്ചിയുടെ പൂിൽ നിന്നും വാർന്നൊഴുകിയ പാൽ വലതു കൈയ്യിൽ കോരി. എന്നിട്ടതു ചേച്ചിയുടെ മുലക്കക്കണ്ണിൽ തേച്ചു.

അതിനു ശേഷം ഞാൻ പതുക്കനെ ചേച്ചിയുടെ പാൽക്കുഴാബു നിറഞ്ഞ പൂിൽ വിരലിട്ടു പതുക്കുന്നെ കറക്കി. അനേരം ചേച്ചി കണ്ണു തുറന്നു.എന്റെ കൈവിരൽ പിടിച്ചു മാറ്റി.

‘ എങ്ങനെയുണ്ടു.” ഞാൻ ചേച്ചിയോടു പതുക്കനെ ചോദിച്ചു. ചേച്ച് ഒന്നും മിണ്ടാതെ എന്റെ വയറിൽ തന്റെ കൈ വിരലുകൊണ്ടു തടവുകയാണു ചെയ്തതു. എന്തൊ അപ്പോൾ എന്റെ കുണ്ണ  വളരെ താഴ്നാണു കിടന്നതു.

ചേച്ചി കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ കിടന്നു. ഞാനും ചേച്ചിയുടെ വശത്തായി കിടന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മല്ലിക ചേച്ചി കിടന്നിടത്തു നിന്നും എഴുനേറ്റ് എന്റെ പക്കിൽ ഇരുന്നു. ചേച്ചി പതുക്കനെ എന്റെ തുടയിൽ തന്റെ വലതു കൈ വെച്ചു.എന്നിട്ട് കൈ വച്ചിരുന്നിടത്തു നിന്നും തുടയിലൂടെ എന്റെ കുണ്ണ ഭാഗത്തേക്കു വിരലിന്റെ മൂമ്പു മാത്രം മുട്ടിച്ചു തടവുകാൻ തുടങ്ങി. എനിക്കു ആകെ ഇക്കിളി ആകുന്നതുപൊലെ ആയി ചേച്ചി പതുക്കുന്നെ എന്റെ അണ്ടിയിൽ തടവുകാൻ തുടങ്ങി ചേച്ചി അണ്ടിയിൽ തൊട്ടപ്പോൾ തന്നെ കുണ്ണ  പൊന്തി

ചേച്ചി എന്റെ മുഖത്തേക്കു ഒന്നു നോക്കി എന്നിട്ട് എന്റെ കണ്ണ് വലതു കൈകൊണ്ടു പൊക്കി പിടിച്ചു. ചേച്ചിയുടെ ഉള്ളം കൈയുടെ മിദു സ്പർശം ഏറ്റുപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണ് അതിന്റെ വലുപ്പം വർദ്ദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി വലുപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസ്സരിച്ചു മല്ലിക ചേച്ചി എന്റെ കണ്ണയിലുള്ള പിടൂത്തം മൂറുക്കുവാനും തുടങ്ങി. ‘ ഞാൻ നിനക്കൊരു രസമുള്ള പരിപാടി കാട്ടിത്തരാം” എന്നു പറഞ്ഞു ചേച്ചി എന്റെ നെൻഞ്ചിന്റെ  ഭാഗത്തേക്കു കുണ്ടി നീക്കിയിരുന്നു.

അനേരം ഞാൻ എന്റെ വലതു കൈ ചേച്ചിയുടെ ഇടതു തുടയിലൂടെ പൂറിനു മുകളിൽ പൊക്കിളിനു താഴെ ആയി കൊണ്ടു വച്ചു. ചേച്ചി ഇരിക്കുന്നതിനാൽ എനിക്കു പൂരിതളുകളിലേക്കു വിരൽ താഴ്ത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ അടിവയറിന്റെ ആ മീദുലത എനിക്കു എന്റെ കൈപ്പത്തിയിൽ ശ്രമിക്കറിയാൻ പട്ടി. ഞാൻ വെറുതെ തള്ള വിരൽ പൂറിനു മുകളിലുള്ള മോമക്കാടൂകളിൽ തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചേച്ചി അപ്പോഴും എന്റെ കണ്ണയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണു. പെട്ടന്ന് ചേച്ചി തന്റെ മുഖം കണ്ണയിലേക്കു താഴ്സി.കൈവിരലുകൊണ്ടു എന്റെ കണ്ണയുടെ അറ്റത്തെ തൊലി ചേച്ചി താഴേക്കു വലിച്ചു മാറ്റി. എന്നിട്ട് പതുക്കുന്നെ കുണ്ണയുടെ അറ്റം തന്റെ നാക്കും ചൂണ്ടും ചേർത്തു പതുക്കനെ നുണഞ്ഞു.എനിക്കാകെ വല്ലാണ്ടാകുന്നതുപോലെ തോന്നി ചേച്ചി ചപ്പലിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി, കുണ്ണ മുഴുവൻ തന്റെ വായിൽ നിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ചേച്ചിയുടെ നാവിന്റെ അരം എന്റെ കണ്ണ് തുമ്പിൽ ഉരഞ്ഞിട്ട് ആകെ ശ്വാസം മുട്ടുന്നതുപോലെ എനിക്കു തോന്നി.

‘ ആഫ്ഫ്. ചേച്ചി. എനിക്കു… “ ഞാൻ ഒച്ചയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഞാൻ ഒച്ചയെടുക്കുന്നതനുസ്സരിച്ചു ചേച്ചി തന്റെ ചപ്പൽ വർദ്ദിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്തതു. എന്റെ കണ്ണി ചേച്ചിയുടെ വായിലിരുന്നു വെട്ടുവാൻ തുടങ്ങി. എനിക്കിപ്പോൾ പോകുമെന്നു തോന്നി.
ചേച്ചി പെട്ടന്നു തന്റെ വായിൽ നിന്നും കണ്ണ് പൂറത്തേക്കെടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്റെ കണ്ണയ്ക്കുക താഴെ തുടയിൽ കയറിയിരുന്നു. ചേച്ചി പതുക്കുന്നെ എന്റെ കുണ്ണയെ വലതു കൈ കൊണ്ടു പിടിച്ചു.അത്തെ സമയം ഇടതു കൈകൊണ്ടു തന്റെ പൂറു പതുക്കനെ വിടർത്തി. ഞാനും എന്റെ തലപൊക്കി ചേച്ചിയുടെ പൂറിലേക്കു നോക്കി. ചേച്ചിയുടെ കൈയുടെ മുകളിൽക്കൂടി ഞാനും എന്റെ കണ്ണയെ പിടിച്ചു. ചേച്ചി പഞ്ഞുക്കനെ എഴുനേറ്റ് എന്റെ കണ്ണയെ ചേച്ചിയുടെ പൂറിനുള്ളിലേക്കു കയറ്റി എന്റെ കുണ്ണയുടെ തൂമ്പു ചേച്ചിയുടെ പൂറിന്റെ ഉൾമതിലിൽ തട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കെന്തൊക്കെയൊ ആകുന്നതുപോലെ തോന്നി. ചേച്ചി പതുക്കനെ എന്റെ കണ്ണയിലേക്കു തന്റെ പൂറു താഴ്ചത്തി ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് പതുക്കനെ കണ്ണയിന്റെമൺ ഇങ്ങന്നു പൊന്തുവാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ കണ്ണ് ആകെ ഇറുകുന്നതു പോലെ തോന്നി. ചേച്ച് ഒരെ സമയം പൊന്തുകയും താഴ്ചത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം പൂറു എന്റെ കണ്ണയിലിട്ട് കറക്കുവാനും തുടങ്ങി. ‘ആഫ്ഹ്ഹ്ഫ്.” ചേച്ചിയുടെ പൂറിന്റെ ഉൾഭിത്തികളിൽ എവിടെയെല്ലാമൊ എന്റെ കണ്ണയുടെ അഗ്രം ഉമയുവാൻ തുടങ്ങി.
‘ ചേച്ചസ.“ ഞാൻ ഒച്ചയെടൂത്തു തുടങ്ങി. ‘ ചേച്ചി. മതി. ആഹ്ഹ്ഹ്ഹ് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണയെ പൂറു കൊണ്ടു കറക്കുന്ന ചേച്ചിയുടെ വയറ്റിൽ കയറി പിടിച്ചു.

Comments

Scroll To Top