ഉഷ ടീച്ചർ

ഞാൻ കേസി. എനിക്ക് 21 വയസ്സായി, 6.1 അടി പൊക്കവും ആവറേജ് ശരീരവും ആവറേജ് ഭംഗിയും ഉള്ള ഒരുവൻ. എന്റെ സാമാനം 6 ഇഞ്ച്‌ നീളമുള്ളതാണ്. ഈ കഥയിലെ നായിക എന്റെ ടീച്ചർ ആണ്, ഉഷ ടീച്ചർ. അന്ന് ടീച്ചർക്ക്‌ 29 വയസ്സായിരുന്നു. ഗോതമ്പിന്റെ നിറവും നല്ല വലിയ മുലകളും വീതി ഏറിയ അരകെട്ടും. അവർ സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിരിഞ്ഞ അരക്കെട്ട് ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതായിരുന്നു. എന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുകളും അവരെ മോഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും. അവരുടെ കൂടെ കിടക്കാനുള്ള … Read more

റോസമ്മ ടീച്ചർ

1994 എന്റെ +2 ലൈഫിൽ നടന്ന റിയൽ ആയുള്ള ഒരു കഥ ആണ് ഞാൻ എവിടെ പറയുന്നത്.ടീച്ചറും ഞാനും തമ്മിൽ പല പ്രാവശ്യം സെക്സ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായി നടന്ന അനുഭവം ഞാൻ എവിടെ പങ്കുവെക്കാം.