രതിമേളം

മാഷിന്റെ ലിംഗം എന്റെ വയറില്‍ അമര്‍ന്നൂ.മാഷ് പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഷര്‍ട്ടിന്റെ ബട്ടണുകള്‍ തുറന്നു,എന്റെ യൂണിഫോം മുഴുവനും അഴിച്ചു.പിന്നെ എന്റെ മുലയില്‍ കടിച്ചു,എന്റെ ചന്തിയില്‍ പിടിച്ചു.

മേലാട ഇല്ലാതെ മുലയിളക്കി നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ നാട്

വായിലെടുക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ അവര്‍ക്ക് നാണമില്ലെന്ന് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അന്നുരാത്രി ഞാന്‍ അവര്‍ക്ക് 500 രൂപയും കൊടുത്തു. അവര്‍ക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി.

ഒരു IT വിപ്ലവം – ഭാഗം I

അവന്‍ നേരെ എന്നെയും കൊണ്ട് റൂമില്‍ കേറി. അവള്‍ വിളിച്ചു. അവള്‍ കേട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അവന്‍ അവളെ പൂറില്‍ ഒരു പിച്ച് കൊടുത്തു.

ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂള്‍

ഞാൻ കുറുകാൻ തുടങ്ങി.മുലകൾ അദ്ദേഹം മാറി മാറി മർദ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ചുണ്ടുകൾ വേര്പെടുത്തി മുഖം സാരിയുടെ അടിയിലൂടെ മുലകന്നുകൾ നക്കാൻ തുടങ്ങി