എന്റെ കൂട്ടുകാരും ചേച്ചിയും ഭാഗം – 4

This story is part of a series:

വിടവിലേക്കായി വീണു കിടന്നു.രാഘവേട്ടൻ തന്റെ വലതു കൈ സമചേച്ചിയുടെ വലത്തെ കൂണ്ടിയിന്മേൽ വെച്ചു.രാഘവേട്ടന്റെ വിരലുകൾ സൂമചേച്ചിയുടെ കൂണ്ടിവിടവിലാണു വിശ്രമിക്കുന്നതു.  നാലുവിരലുകൾ കൂണ്ടിവിടവുകൾക്കിടയിലൂടെ താഴത്തേക്കാക്കി കുൻഡിയിൽ ഒരു ഞെക്കുകൊടുത്തു. ആവൂ സുമചേച്ചിയിൽ നിന്നുഒരു ശബ്ദം പൊന്തി “നിങ്ങക്കാ നഖം അങ്ങു വെട്ടിക്കളഞ്ഞാടെ എന്റെ കൊതം നഖം കൊണ്ടിട്ടു പൊട്ടിയെന്നാ തോന്നുന്നതു.” സമചേച്ചി അൽപ്പം ദേഷ്യഭാവത്തിൽ തന്റെ വലതു കെ. രാഘവേട്ടന്റെ കൈക്കു ഇടയിലൂടെ തന്റെ കൊത്തിൽ തടവിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. “നൊന്തോടി, പോട്ടെടി സുമേ, ഞാനവിടെ ഊതിത്തരാം” അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു രാഘവേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. എന്നിട്ടു തന്റെ ഇടതുകൈ സൂമചേച്ചിയുടെ അരക്കു പിടിച്ചു മലർത്തി കിടത്തി. അതിനുഷേഷം തന്റെ തല ചേച്ചിയുടെ മദനപൊയ്കയുടെ മുകളിൽ ആക്കി. രാഘവൻ ചേട്ടൻ നാക്കു കൊണ്ടു രോമങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പൊയ്ക്കകയിൽ താമരത്തണ്ടു തപ്പുകയാണെന്നാണു എനിക്കു തോന്നുന്നതു. രാഘവേട്ടന്റെ തലയുടെ പിൻഭാഗം മാത്രമെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഞാൻ സൂമചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി.

പുള്ളിക്കരി നാക്കു കൊണ്ടു കീഴ്ച്ചുണ്ടു ഇടക്കൂ തുടക്കുന്നുണ്ടു. തന്റെ വലതുകൈവിരൽ കൊണ്ടു രാഘവേട്ടന്റെ കഷണ്ടികയറിയ തലയിലെ കൂഞ്ചിഭാഗത്തെ ഇത്തിരിമുടിയിൽ ചിത്രങ്ങൾ വയ്ക്ക്കുകയാണു.” ആവു, മീശകുത്തിക്കൊള്ളുന്നു ചേട്ടാ.” പതുക്കനെ രാഘവേട്ടന്റെ തലയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പൂലംബി. രാഘവേട്ടൻ തന്റെ തല പൂറ്റിൽനിന്നു പൊക്കി സുമചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി.രാഘവേട്ടന്റെ മൂക്കിന്തുബിൽ നോല പോലെയെന്തൊ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതു പോലെ എനിക്കുതോന്നി.
രാഘവേട്ടൻ സമ്ചച്ചിയുടെ ചെവിട്ടിലെന്തൊ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടെഴുന്നേറ്റിരുന്നു. സുമചേച്ചി കട്ടിലിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റു. തന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞ പാവാട  ഒരുകൈ കൊണ്ടു വലിച്ചു മുകളിലേക്കാക്കി.സുമചേച്ചിയുടെ പുറകുവശത്തു പാവാട രണ്ടുകൂണ്ടികളെയും പകുതിയെ മറച്ചിട്ടുള്ളൂ. രണ്ടുകുണ്ടികളുടെയും ഇടയിലെ വിടവു കാലകത്തിയപ്പോൾ വിരിഞ്ഞു വന്നു. സുമചേച്ചി കുട്ടിലിന്റടിയിലേക്കു എന്തൊ എടുക്കാനായി കുനിഞ്ഞു. കൂണ്ടികളെ പാതിമരച്ചിരുന്ന അടിപ്പാവാട് കുണ്ടികളെ വിട്ടു പിന്നെയും താഴത്തേക്കു പോയി. ഇപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ വിടർന്ന കൂണ്ടിവിടവിനു നടുക്കായി ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള മലദ്വാരം ഞങ്ങൾക്കു കാണാൻ പറ്റി, സുമചേച്ചി കട്ടിലിനടിയിൽ നിന്നും ഒരു വട്ടകോളാംബിയുമെടുത്തു നിവർന്നു. കോളാബി നിലത്തു വച്ചിട്ട് തന്റെ പാവാടി അരക്കെട്ടിനു മുകളിലേക്കാക്കി കോളാംബിയിൽ കവച്ചിരുന്നു.റോസാ പുഷ്പത്തിന്റേ ഇതളുപോലുള്ള ചേച്ചിയുടെ പൂർ ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വിടർന്നിരുന്നു. രാഘവേട്ടൻ പെട്ടന്നു കൂട്ടിലിൽ നിന്നിറങ്ങി സുമചേച്ചിയുടെ വലതു വശത്തിരുന്നു. സൂമചേച്ചിയപ്പോഴേക്കും കോളാംബിയിലേക്കു മൂത്രമൊഴിച്ചു തുടങ്ങി. രാഘവേട്ടൻ പെട്ടന്നു തന്റെ തള്ളവിരൽ കൊണ്ടു മൂത്രം വരുന്ന ഭാഗം അമർത്തിപിടിച്ചു.തന്റെ മറ്റെ കൈയുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ കോത്തിലും നടുവിരൽ മദനപൂരിലും ഒരെ സമയം കയറ്റി. സുമചേച്ചി തന്റെ വായതുറന്നു. ആവൂ. ആവൂ എന്നരീതിയിൽ ഒച്ചയെടുത്തു.

രാഘവൻ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ  ഒച്ചയെടുക്കുന്നതനുസരിച്ചു മൂത്രദ്വാരത്തിൽ ശരിക്കുമർത്തുകയാണു.അതോടൊപ്പം പുറ്റിലും കോത്തിലും ഇരിക്കുന്ന വിരലുകൾ മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും ആയി വെട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.സുമചേച്ചി  വലതുകൈകൊണ്ടു
രാഘവേട്ടന്റെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റി മുഖം തന്റെ മാറ്റിലേക്കമർത്തി.

“അമ്നാ ആവു’ സുമചേചി ഉറക്കനെ ഒച്ചയെടൂത്തു. അപ്പോൽ സുമചേച്ചിയുടെ മൂത്രദ്വാരത്തിൽ നിന്നു മൂത്രം രാഘവേട്ടന്റെ കൈവിരലിൽ തട്ടി മുകളിലോട്ടു തെറിച്ചു. രാഘവേട്ടൻ തന്റെ കെ അവിടെ നിന്നെടുഞ്ഞു സൂമചേച്ചി മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതു നോക്കിയിരുന്നു. സുമചേച്ചി മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ടു കോളാംബിയിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റു. അടിപ്പാവാട കൊണ്ടു തന്റെ സാമാന ഭാഗത്തും വയറ്റത്തും തൂടകളിലും വീണ മൂത്രത്തുള്ളികൾ സൂമചേച്ചി തുടച്ചു.എന്നിട്ടാ പാവാട് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ജനലിന്മേലേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞു.ഇപ്പോൽ സുമചേച്ചിയുടെ അടിഭാഗം പിന്നുപടി രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു കാണം. ഇതുവരെയ്യും ഷേവു ചെയ്യാത്ത സാമാന ഭാഗത്തെ ചൂടകൾ ചുരുണ്ടു കിളിക്കു്ടുപോലെയാണു. രാഘവേട്ടൻ തന്റെ വലതു കൈകൊണ്ടു ആ അടിക്കുട്ടിൽ പതുക്കുന്നെ തടവിക്കൊടുത്തു. രാഘവേട്ടൻ സമ്ചച്ചിയോടെന്തൊ പറഞ്ഞു (രാഘവേട്ടൻ പറയുന്നതെല്ലം വളരെ ശബ്ദം കൂറച്ചാണ്). അതിനു ശേഷം കൂട്ടിലിൽ കയറി മലർന്നു കിടന്നു. സൂമചേച്ചിയുടനെ കവി പൊളിച്ചു. രാഘവേട്ടന്റെ തുടയിൽ കയറിയിരുന്നു. പതുക്കനെ രാഘവേട്ടന്റെ പകുതി പൊന്തിയ കുണ്ണയെ കൈയ്യിൽ എടൂത്തു രണ്ടു മൂന്നു തവണ കുലുക്കി എന്നിട്ടു തന്റെ ഇടതുകൈകൊണ്ടു മദനപൊയ്ക്കുകയൽപ്പം പൊളിച്ചു. അതിനുശേഷം പതുക്കനെ കുണ്ടിപൊക്കി വലതുകൈയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കുണ്ണയെ തന്റെ മദനപൊയ്ക്കയിലാക്കി രാഘവേട്ടന്റെ സാമാന ഭാഗത്തിരുന്നു.

പതുക്കനെ തന്റെ അരക്കെട്ടു ആട്ടുകല്ലിൽ ദോശമവാട്ടുന്നതുപോലെ ആട്ടാൻ തുടങ്ങി. പോളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പൂറിൽ കൂണ്ണയിരുന്നാടുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന കുണ്ണയും കുതറിച്ചാടൻ നോക്കി “അവ്വൊ ദെ ജനലിന്റേരെ ആരൊ നിൽക്കുന്നു.” പെട്ടന്നാണു സമചേച്ചി ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ജനലിനെ നോക്കി ഒച്ചയെടൂത്തു. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സനൽ കർട്ടന്നും പൊക്കി മിഴിച്ചു നിൽക്കുകയാണു.
സുമചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ നേരെ ഓടിചെന്നതു കല്ല്യാണവീട്ടിലേക്കാണു. അമ്മയും മല്ലിക്ചേച്ചിയുമെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തു ചെന്നു എന്തൊക്കെയൊ പറഞ്ഞു.ഞാൻ കല്യാണവീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനായിരുന്നു എന്റെ ശ്രമം.എനിക്കാകെയുള്ള ആശ്വാസം സുമ ചേച്ചി എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നതായിരുന്നു.പിന്നെ mons so school ශීඝouකööÜ జిపS ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന്, പക്ഷെ അവിടെയും എനിക്കു രക്ഷപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടു.അന്നു രാത്രി കല്യാണപന്തലിൽ കസേരകൂട്ടിയിട്ടു കിടന്നു.രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു വീട്ടിൽ പോയി കുളിച്ചു. ഇന്നലത്തെ സംഭവം എന്തായി എന്നറിയണമെന്നുണ്ടു, സനലിനെ കണ്ടാൽ മാത്രമെ എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സനലിന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോകുന്നതു റിസ്.കാണു. ഞാൻ കല്യാണ വീട്ടിലേക്കു തന്നെ പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആണു അറിഞ്ഞു. ഇന്നലെ ാത്രിതന്നെ രാഘവേട്ടൻ സനലിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ബഹളം വച്ചിരുന്നു.സനലിനെ ഇന്നലെ രാത്രിക്കു ശേഷം  ആരും കണ്ടിട്ടില്ല.പലരും  ആണു ആ കണ്ടതു്.ആൾക്കാരുടെ സംസാരത്തിൽ പഴയ തീയറ്റർ സംഭവവും പൊന്തിവന്നു.ഞാൻ ആൾക്കാർ പറയുന്നതെന്തെന്നറിയാൻ ചുറ്റിപറ്റി നിന്നു. കല്യാണ വീട്ടിലെ മൊത്തം സംഭാഷണം സനലിനെയും,  ഇന്നലത്തെ ഉളിഞ്ഞു നോട്ടത്തെക്കുറിച്ചും ആയിരുന്നു. ഞാനാനെങ്കിൽ എന്റെ പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചേർത്തു പറയുന്നുണ്ടൊ എന്നറിയാനാണു നോക്കിയിരുന്നതു. എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായിസിനൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമെ ഞാനും സുമചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ഉളിഞ്ഞുനോക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കൂ.

മല്ലിക്ചേച്ചിയെ കണ്ടാൽ സനലിനെക്കുറിച്ചു ചോദിക്കാം.(ഷീലിചെച്ചിയെ തപ്പിയകാര്യത്തിനു ശേഷം ഞാൻ മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോക്കു വളരെ കുറച്ചിരുന്നു.) താലികെട്ടു സമയം വരെയും മല്ലിക ചേച്ചി കല്യാണവീട്ടിലേക്കു വന്നില്ല. സദ്യയുടെ സമയത്താണു പിന്നെ എനിക്കു മല്ലിക്ചേച്ചിയെ കാണാൻ പറ്റിയതു. അപ്പോഴും എനിക്കൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല.പിന്നെ വൈകിട്ട വിരൂന്നുകാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോയപ്പോൾ ആണു മല്ലിക്ചേച്ചിയെ ഒറ്റക്കുകിട്ടിയതു.

വിരുന്നുകാരെ കൊണ്ടു വരാൻ ഞങ്ങൾ പോയത് ടക്കറിലാണ്.ഞാൻ മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ ഒപ്പം പൂകിലെ സീറ്റിൽ ആണിരുന്നതു. മല്ലിക്ചേച്ചിയെന്നെ പിടിച്ചിരുത്തുകയായിരുന്നു. “നന്ദ സനലിന്റെ കൂടെയുള്ള കൂട്ട് ഒഴിവാക്കിയേക്ക്. ഇന്നലെ രാത്രിയിലെ സംഭവം അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ, അവന്റെ അമ്മയ്ക്കും പെങ്ങൾക്കുമൊന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതാക്കി. നന്ദവിന്റെ നല്ലതിനായി അവനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം വേണ്ടാന്നു വെച്ചൊ’ മല്ലിക ചേച്ചി എന്നോടു പറഞ്ഞു. ” സനലിപ്പോൾ എവിടെയുണ്ടെന്നറിയാമൊ? ഞാൻ ചോദിച്ചു.മല്ലിക ചേച്ചി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല  കണ്ടാൽ തല്ലി കാലൊടിക്കും എന്നാണു രാഘവേട്ടൻ ഭീക്ഷണിപ്പെടൂത്തിയിരിക്കുന്നതു. സുമചേച്ചിയൊക്കെ വേറെ ജാതിആണു. അവരുടെ ആൾക്കാർ ആണു സനലിന്റെ വീടിനു ചുറ്റും). സ്നലെവിടെയാണെന്നു മല്ലിക ചേച്ചിക്കറിയാം, പറയാതിരിക്കുന്നതാണെന്നെനിക്കു മനസ്സിലായി. ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും പിന്നെ ചോദിക്കാൻ പോയില്ല. ചെക്കന്റെ വീട്ടിലേക്കൊരൂ 25 കിലൊമീറ്റർ ദൂരമുണ്ടായിരുന്നു.ടക്കറിൽ മല്ലിക്ചേച്ചിയെ മുട്ടിയുരുമ്മിയാണ് ഞാൻ ഇരുന്നതു. ചേച്ചിയുടെ തുട എന്റെ തുടയുമായി ചേർന്നിരിക്കുകയാണു്. ഞാൻ നല്ല പയ്യനാണെന്നു കാണിക്കാനായി ഒതുങ്ങിയാണു ഇരിക്കുന്നതു. എങ്കിലും വണ്ടി ഓടുംബോളുള്ള കൂടുക്കത്തിനനുസരിച്ച ചേച്ചിയുടെ കക്ഷവും മൂലയുടെ അരികു വശവും എന്റെ തോളിൽ വന്നു മുട്ടികൊണ്ടിരുന്നു.ഒരുതവണ മുല വന്നു മുട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ തോൾ മുലയോടു അമർത്തി. അന്നേരം മല്ലിക ചേച്ചിയെന്നെ രൂക്ഷമായി നോക്കി മല്ലിക ചേച്ചിക്കു പകരം വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ചെക്കന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പെണ്ണിനെയും ചെക്കനെയും കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നപ്പോൾ 6 മണി കഴിഞ്ഞു.പോരുംബോൾ ആണെങ്കിൽ ചാറ്റൽ മഴയും തുടങ്ങി. ടക്കറിന്റെ പുറകിൽ തൂങ്ങിനിന്നിരുന്ന വലിയ ചേട്ടന്മാർ മഴകൊള്ളാതിരിക്കാനായി ടക്കറിനുള്ളിലേക്കു കയറിയിരൂന്നു.(എനിക്കും ടക്കിന്റെ പുറകിൽ പോണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മല്ലിക ചേച്ചി അതിനെന്നെ സമ്മതിച്ചില്ലായിരുന്നുമല്ലിക ചേച്ചി  !ടക്കിന്റെ പൂകിൽ തുങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത്  പിടിച്ചിരുത്തുകയായിരുന്നു.) അതിനാൽ വലിയ ചേട്ടന്മാർക്കിരിക്കാനായി മുൻപിലെ ടിക്കറിലെ രണ്ടു ചേച്ചിമാർ ഞങ്ങളുടെ ട്രക്കറിൽ കയറി. അവർക്കിരിക്കാനായി ഞാൻ മല്ലികചേച്ചിയുടെ എതിർവശത്തെ സീറ്റിലാണിരുന്നതു(എനിക്കൽപ്പം തടികുറവാണു. അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ സീറ്റിൽ നാലുപേർക്കിരിക്കാൻ പറ്റി.) മല്ലിക ചേച്ചി ഇരിക്കുന്ന വശത്തു മല്ലിക ചേച്ചിയും രണ്ടു പ്രായമായ ചേച്ചിമാരുമാണ്. ഒരു ചേച്ചി ടിക്കറിന്റെ പൂകിലെ ബാറിൽ കൂണ്ടിയും അമർത്തി ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ടിക്കറിലെ ബാക്കിലെ സീറ്റിന്റെ മുൻ അറ്റത്താണ് എനിക്കു നേരെ എതിരായി  മുൻപോട്ടു കയറി  മല്ലിക ചേച്ചിയും ഇരിക്കുന്നു).എന്റെ വശത്തായിരിക്കുന്നതു കിഴക്കേ വീട്ടിലെ ജാനമ്മ ചേച്ചിയാണു. ജാനമ്മ ചേച്ചിക്കൊരു 28 വയസ്സുണ്ടു. 3 വർഷമെ ആയിട്ടുള്ളൂ. പുള്ളിക്കാരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നിട്ട്, ജാനമ്മ ചേച്ചിക്കും ഷാജിചേട്ടന്നും ജാനമ്മ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ്) ഒരെ സ്തലത്താണു ജോലി അതിനാൽ അവരാണെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴുമെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വരാറുള്ളൂ.അതിനാൽ എനിക്കവരുമായി അത്ര പരിചയമില്ല. ജാനമ്മചേച്ചി കാണാൻ ഒരു ചരക്കു തന്നെയാണു.വല്ലപ്പോഴും അവർ വീട്ടിൽ വരുംബോൾ നെറ്റിയാണു ധരിക്കാറുള്ളതു.(നാട്ടിൽ അക്കാലത്തു നൈറ്റി ഇട്ടിരുന്ന ചൂരൂക്കം ചിലരിൽ ഒരാളാണു ജാനമ്മ ചേച്ചി), തുറിച്ചു നിൽക്കുന്ന സേലം മാങ്ങ പോലുള്ള മൂലകളാണവരുടെ കൂണ്ടികളാണെങ്കിൽ കുടം കമിഴ്ത്തി ചന്തി ഭാഗത്തു വെച്ചപോലെയാണൂ.എന്റെ വാണമടിവേളകളിൽ നായികയായി ഇവരും മല്ലിക ചെച്ചിയെയും ഷീലിചെച്ചിയെയും പോലെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടു.
പുറകിലും സൈഡിലുമെല്ലാം മഴകൊള്ളാതിരിക്കാൻ ടർപ്പായ ഇട്ടിരിക്കുകയാണു.ടക്കറിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ നല്ല ഇരുട്ടും ആണതിനാൽ.ഞാൻ സീറ്റിലേക്കു കയറിയിരിക്കുകയാണു. ജാനമ്മചേച്ചി മുൻപിലോട്ടു കയറ്റിയും ആണിരിക്കുന്നതു.

Comments

Scroll To Top