ഞാന്‍ മാളു

സാരിക്കിടയിലൂടെ എന്റെ പൊക്കിൾ ചുഴിയും, അണിവയറും ശരിക്ക് കാണാനുണ്ട്. അവൻ അവന്റെ പാന്റിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് അമർത്തുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. എന്റെ വയറിലും മുലയിലും മാത്രമായിരുന്നു അവന്റെ കണ്ണുകൾ..

തയ്യൽക്കാരൻ ചേട്ടൻ

ചുരിദാറിന്റെ ടോപ്പ് ഉയർത്താൻ അയാൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ പതുക്കെ എന്റെ ചുരിദാറിന്റെ ടോപ്പ് പൊക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ചുവപ്പ് പാന്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നത്. ടൈറ്റ് ആയത്കൊണ്ട് എന്റെ കാലിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ശരിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു.