സന്ധ്യയും വേലക്കാരനും

അവൾ കുളപ്പടവിലെക്ക് കയറി. സന്ധ്യയെ കണ്ടതും ദാമു അന്തം വിട്ടു.. അവളുടെ റോസ് നൈറ്റി നനഞ്ഞു ശരീരത്തോട് ഒട്ടി ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. അടിയിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ള ബ്രായും, കറുപ്പ് പാന്റീസും ശരിക്ക് കാണാം. ഹോ.. എന്തൊരു കാഴ്ച..

എന്റെ നീന്തൽ പഠനം – ഭാഗം I

ഇപ്പോൾ എന്റെ വേഷം ഒരു കറുത്ത ബ്രേസിയറും റോസ് നിറത്തിലുള്ള പാന്റും ആയിരുന്നു. ഞാൻ പതുക്കെ തോർത്ത് എടുത്തു. ഞാൻ ഒളികണ്ണിട്ട് അവരെ നോക്കി