ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 12

ശാന്തമ്മ മകനു മുല കൊടുക്കുന്നത് കാണുന്ന ജമീലയും ഷീലയും ഞെട്ടുന്നു. തുടർന്നു സച്ചു അവർ മൂന്നു പേരുടെ മുലകൾ പാല് കറക്കുന്ന പോലെ കറന്നു കുടിക്കുന്നു.

ഗായത്രി മിസ്സ്‌ – 33

സ്കൂട്ടറിൽ നടുക്ക് ഇരുന്ന മനു ചേച്ചി മാനസയും ഗായത്രിയും സാൻഡ്‌വിച്ച് പോലെ ഇരുന്നു സുഖിക്കുന്നു. ഗായത്രിയും മനുവും മാനസ അറിയാതെ ബാത്‌റൂമിൽ “ഫ്ലഷ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുത്തുന്ന” ത്രില്ലിംഗ് കളിയുമാണ്.

അന്ന എന്ന ആൺകുട്ടി – 21

മിസ്സ്‌ അന്നയെ ബാത്‌റൂമിലും, മാളിൽ പോയ നേരം ലിഫ്റ്റിലും വെച്ചു കളിക്കുന്നതും തുടർന്ന് മൂന്നു പേരു ഒരുമിച്ച് ഉഗ്രൻ ത്രീസം കളി കളിക്കുന്നതുമാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ.

എൻ്റെ ചരക്ക് മലയാളം ടീച്ചർ – 2

ടീച്ചറെ കൊണ്ട് വാണം അടിപ്പിച്ച ശേഷം നടന്ന അനുഭവം. ട്യൂഷനു പോകുന്നു എന്ന വ്യാജേന ടീച്ചറെ കളിച്ച കഥ വായിക്കാം.

എൻ്റെ ചരക്ക് മലയാളം ടീച്ചർ

കോളേജിലെ സിക്ക് റൂമിൽ റസ്റ്റ്‌ എടുക്കാൻ പോയ വിദ്യാർത്ഥി, തൻ്റെ ചരക്ക് ടീച്ചറെ വളച്ച്, വാണം അടിപ്പിക്കുന്ന ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന കഥ വായിക്കാം.

ഗായത്രി മിസ്സ്‌ – 31

ഗായത്രിയെ കടന്നു പിടിച്ച 4 സ്റ്റുഡന്റ്സിനും അവൾ നല്ലൊരു “പണിഷ്മെന്റ്” കൊടുക്കുന്നു. തുടർന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസിൽ വെച്ച് ഗായത്രിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പി അനുഭവങ്ങളും.

ഗായത്രി മിസ്സ്‌ – 28

ബാത്‌റൂമിന് പുറകിലുള്ള ഗായത്രിയുടെ കളികൾ മറ്റ് ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡന്റസ് കാണുന്നതും, അവർ ടീച്ചറെ ബാത്‌റൂമിൽ വെച്ചു വരി വരിയായി നിന്ന് കളിക്കുന്നതും ഈ ഭാഗത്തിൽ.

ഗായത്രി മിസ്സ്‌ – 27

3 സ്‌റ്റുഡന്റ്സിനു ഒപ്പമിരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്ന ഗായത്രി ടീച്ചർക്ക് കഴപ്പ് കയറുന്നു. കമ്പി അടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗായത്രി സ്വർഗം കാട്ടി കൊടുക്കുന്നു.

പ്രിൻസിപ്പാൾ ശാലിനി എൻ്റെ കാമിനി

കോളജിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായി വിദ്യാർത്ഥി നേതാവിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കോളജ് പ്രിന്സിപ്പാളായ സുന്ദരി നടത്തിയ കാമ ശാസ്ത്രക്ലാസ്. അതിലൂടെ പിടിച്ചുകയറി ആ വിദ്യാർത്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന അസുലഭാവസരങ്ങൾ.

അന്ന എന്ന ആൺകുട്ടി – 10

ഐഷു അന്നയുടെ അരക്കെട്ടിൽ കൈ ഇടുന്നത് സ്മിത മിസ്സ്‌ കാണുന്നു. അവരെ കയ്യോടെ പിടിച്ച മിസ്സ്‌ ചന്തിയിൽ അടി കൊടുത്തു ശിക്ഷിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ബസ്സിൽ വെച്ചു മിസ്സിനെ അന്ന വളക്കുന്ന രസകരമായ സംഭവവും വായിക്കാം