ജാന്‍സിക്കുട്ടിയും മറിയാമ്മയും പുകയുന്ന ഞാനും ഭാഗം-5

ഓ..സോറി മാന്‍…രണ്ടു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യ്…

അതാദ്യമേ പറഞ്ഞു തുലയ്ക്കാമായിരുന്നില്ലേടാ തള്ളേയോളീ..എന്നു മനസ്സിലോര്‍ത്ത് ഞാന്‍ സീറ്റിലിരുന്നു. നോക്കിയപ്പോള്‍ ഒരു കിളവനും കിളവിയും വരുന്നു.ജാന്‍സിക്കുട്ടിയും മറിയാമ്മയും പുകയുന്ന ഞാനും ഭാഗം-5

ജയച്ചേച്ചിയുടെ കടിമാറാത്ത പൂറിന്റെ കഥ

ജയച്ചേച്ചിയുടെ കടിമാറാത്ത പൂറിന്റെ കഥ-അത് സംഭവ ബഹുലമാണ്‌.എന്റെ ചേച്ചി ജയച്ചേച്ചി എന്നെക്കൊണ്ട് ചേച്ചിയുടെ സുന്ദരന്‍ പൂര്‍ തീറ്റിച്ച കഥ !