പാറുവിന്റെ കമ്പികഥ

ഒരു ക്യാമ്പിൽ വച്ച് ആദ്യമായി ലെസ്ബിയൻ അനുഭവത്തിനും കൂട്ടക്കളിക്കും അവസരം ഒരുക്കിയ കൂട്ടുകാരി അവളുടെ ആദ്യ കമ്പികഥ എന്നോട് വിവരിക്കുന്നു.

മമ്മിയുടെ കൂടെ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര

അയാൾ പതുക്കെ മമ്മിയുടെ സാരി കുറച്ച് മേലേക്ക് പൊക്കി.. ഇപ്പോൾ മമ്മിയുടെ കാലുകൾ ചെറുതായി കാണാം. എന്റെ മമ്മിയുടെ ചെറു രോമങ്ങൾ ഉള്ള വെളുത്ത കാലുകളിലേക്കും, കാലിൽ കിടക്കുന്ന പാദസരങ്ങളിലേക്കും നോക്കി അയാൾ ചുണ്ടുകൾ കടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു..

എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ അമ്മയും ചേച്ചിയും

അനൂപിന്റെ അമ്മയുടെ വലിയ മുലകൾ ഞാൻ മാറി മാറി വായിലിട്ടു. അവർ എന്റെ തലപിടിച്ച് അവരുടെ തുടയിടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ട് വന്നു. ഞാൻ നാവ് കൊണ്ട് അവിടെ നക്കി തുടക്കാൻ തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് ആരോ റൂമിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു.. അനൂപിന്റെ ചേച്ചി!!

എന്റെ പേര് ജ്യോതി

പ്രവർത്തികൾ കണ്ടതോടെ ഇത് സ്ഥിരം പരിപാടിയാണെന്ന് എനിക്ക് പിടി കിട്ടി.സമയം ഒട്ടും കളയാതെ അപ്പു അവളുടെ ഉടുപ് ഊറി അവന്റെ ലിംഗം അവളുടെ യോനിയിലേക്ക് കുത്തി കയറ്റി.