എൻ്റെ കുക്കോൾഡ് കമ്പി അനുഭവങ്ങൾ – 1

ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒരു കപ്പിളിനെ പരിചയപ്പെടുന്നു. തൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് സ്വന്തം ഭാര്യയെ മറ്റൊരാൾ സുഖിപ്പിക്കണം എന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ ആവശ്യം ഞാൻ സാധിച്ചുകൊടുക്കുന്ന കഥ.

പദ്മ ആന്റി – ഭാഗം I

ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു നീണ്ട ചുംബനത്തിൽ മുഴുകി. അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ എന്റെ പദ്മ ആന്റിയെ… ഞാൻ അവരുടെ കൈ പിടിച്ചു എന്റെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയി.

അയൽവീട്ടിലെ പെൺകുട്ടി

അവളുടെ എതിർപ്പുകൾ കുറഞ്ഞുവന്നു ഞാൻ പതിയെ അവളുടെ പവാട തഴെക്ക്‌ ഉൂരിയെടുത്തു അവൾ പാന്റീസ്‌ ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അവൾ രോമാവൃതമായ സംഗമസ്താനം രണ്ടുകൈകൾകൊണ്ടും മറച്ചു പിടിചു

പദ്മ ആന്റി – ഭാഗം IV

ആന്റി ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് വദനസുരതം നടത്തിയത്. മുഴുവനും അകത്തു കയറ്റാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നല്ലപോലെ കളിച്ചു, തല മുമ്പോട്ടും പിന്നോട്ടും ആക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സുഖം തോന്നി.

പദ്മ ആന്റി – ഭാഗം II

രാത്രി ഏറെ ആയി, നാളെ രാവിലെ തന്നെ പോകണം പക്ഷെ ഞങ്ങള്ക്ക് ഒരു തിടുക്കവും തോന്നിയില്ല. ആന്റിയുടെ റോമ ത്രികോണത്തിൽ ഞാൻ തല വച്ച് കിടന്നു.