അരുണിൻ്റെ രതി പഠനം – 1

കല്യാണത്തിന് മുൻപ് സെക്സിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ അരുൺ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ടു കോൾ ഗേൾസിനെ വിളിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അരുൺ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നു.

ആൻസമ്മയുടെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം

വെളുത്ത കാലും തുടുത്ത മുലകളുമുള്ള നാട്ടിലെ കൊടുപ്പുകാരി അച്ചായത്തി ആൻസമ്മയെ ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കളിച്ചത്തിന്റെ കഥ.

വീട്ടമ്മയെ കറന്ന കറവക്കാരൻ

അവിചാരിതമായി തന്റെ നിഷ്‌കളങ്കയായ അമ്മയുടെ കറവക്കാരനുമായുള്ള കള്ളവെടി കാണാൻ ഇട വരുന്ന മകളിൽ അത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നു.