എന്റെ മോഹങ്ങൾ ഭാഗം – 11

“എന്താ ഇക്കാ? ഞാൻ വിളികേട്ടു. “ഇക്കയൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാ ഇയ്യ് സാധിച്ചുതരോ? “എന്താ ഇക്കാക്ക് എന്റെ കൂതീലടിക്കണോ? ചിരിയോടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു. “കൊച്ചുകള്ളി. മനസിലായല്ലേ? ഇക്കയും ചിരിച്ചു. “കാള വാലു പൊക്കുമ്പളേ അറിയാല്ലോ ഇക്കാ…“ ഞാൻ കുണുങ്ങി. “ഇത്തിപ്പോ ഈ പശുവല്ലേ വാലു പൊക്കിയിരിക്കണെ.” “അതീ കാളക്കൂറ്റന്റെ സാമാനം കേറ്റാനല്ലേ പൊന്നേ.” “ന്റെ ശാലൂ. ഇയൊരു കഴപ്പുമുറ്റിയ പെണ്ണുതന്നെ.” “അതോണ്ടല്ലേ ഇക്കാക്ക് കേറ്റാൻ ഞാൻ കാലകത്തിത്തന്നെ.” “അന്റെ ഇങ്ങനത്തെ കമ്പി സംസാരം കേക്കുമ്പത്തന്നെ ആണുങ്ങക്ക് പാലുപോവുമല്ലോടി.” “ഈ … Read more