എളേമ്മ! ഭാഗം-15

കല മെല്ലെ വലിഞ്ഞു. അവള്‍ മുറിയ്ക്കുള്ളില്‍ കേറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അഭി എന്നേ ഒന്നിരുത്തി നോക്കിയിട്ട് പോകാന്‍ തിരിഞ്ഞു. എളേമ്മ! ഭാഗം-15

എളേമ്മ!! ഭാഗം-14

കുളികഴിഞ്ഞു വരുമ്പോള്‍ ഉമ്മറത്ത് നാമജപം നടന്നുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. വേലിയരികില്‍ മറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ഞാന്‍ ക്യാമെറാ ശരിയാക്കി. എളേമ്മ!! ഭാഗം-14

എളേമ്മ!! ഭാഗം-13

അഭിരാമി മാല ഊരി ഒന്നു നോക്കി. അതിന്റെ അറ്റത്തേ കുരിശ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് എളേമ്മയേ വീണ്ടുംഒന്നു നോക്കി. അവര്‍ ഒന്നും പറയാനാകാതെ മുഖം തിരിച്ചു. എളേമ്മ!! ഭാഗം-13

എളേമ്മ!! ഭാഗം-12

കല എന്റെ ചെവിയില്‍ മന്ത്രിയ്ക്കുന്നത് സാവിത്രി ശ്രദ്ധിച്ചത് ഞാന്‍ കണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനതു കേട്ട ഭാവം നടിച്ചില്ല. എളേമ്മ!! ഭാഗം-12

എളേമ്മ!! ഭാഗം-10

എളേമ്മയേയും കലയേയും വീട്ടില്‍ കണ്ടില്ല. അഭി പതിവുള്ള കുളി കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചവിഭവങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നത് ഞാന്‍ ഒന്നെത്തി നോക്കി കണ്ടിരുന്നു. എളേമ്മ!! ഭാഗം-10

എളേമ്മ!! ഭാഗം-8

ആഹാ, രണ്ടുംകൊള്ളാമല്ലോ. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്ന ലക്ഷണമുണ്ടല്ലോ. ഞാനറിയാതെ എന്റെ കയ് മുണ്ടിനടിയിലേയ്ക്കു ചെന്നു.എളേമ്മ!! ഭാഗം-8

എളേമ്മ!! ഭാഗം-6

ങൂഹും… അഛന്‍ കെടന്നു… അമ്മേം ചേച്ചീം കൂടെ തോട്ടില്‍പ്പോയി… അലക്കാന്‍….” ഈ ചൂടത്തോ …എളേമ്മ!! ഭാഗം-6