ആന്റി – മരിയ – 3

ആന്റി, മരിയയുടെ വലത്തെ മുല തന്റെ വായിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് ഞെട്ടിൽ നാവു കൊണ്ട് ശക്തിയായി തുഴഞ്ഞു ഒപ്പം ഇടതു മുല കയ്യിലിട്ട് ഉഴിഞ്ഞു .മുലക്കണ്ണ് ഞെരടി കൊടുത്തു.മുലയിൽ നിന്നും ആന്റിയുടെ കൈമെല്ല ഇഴഞ്ഞ് താഴോട്ടിറങ്ങി അതവളുടെ വയറിലൂടെ പുക്കിളിന് ചുറ്റുമുള്ള മൃദു ചർമ്മത്തിൽ വലയം തീർത്ത ശേഷം മെല്ലെ താഴോട്ടിറങ്ങി.മരിയയുടെ അടിവയർ വിറകൊള്ളുന്നത് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.ആന്റിയുടെ കയ്യ് മരിയയുടെ പാന്റിയുടെ ബാന്റിൽ തൊട്ടു.മരിയയുടെ മുലക്കണ്ണിൽ മെല്ലെ കടിച്ചതിനു ശേഷം ആന്റിയുടെ ചുണ്ട് അവളുടെ ചെവിയോടടുപ്പിച്ചിട്ട് മെല്ലെ മ(ന്തിക്കും … Read more

ആന്റി മരിയ

ഇത് മരിയയുടെ ആന്റി അവളെ uncle ഉം കൂടി ഭോഗിക്കുന്നതും പിന്നീട് sex ന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമായ കഥയാണ് .മരിയയും ആന്റിയും തകർത്താടുന്നു