സുന്ദരൻ ആയ ആന്റി അനുഭവം

ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അധികഭാഗവും ചിലവഴിച്ചിരുന്നതു ആന്റിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു. ആന്റി എന്നെ മക്കളിലൊരാളെപ്പോലെ തന്നെയാണുകണ്ടിരുന്നത് .അങ്കിൾ ആന്റിയെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടുവരുനൈബാൾ എനിക്കേഴുവയസ്സേ ഉണ്ടയിരുന്നുള്ളൂ. അന്നുമുതൽ എന്നും ഞാൻ ആന്റിയുടെ വാലായി കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും. ആന്റി എവിടെ പോയാലും എന്നെയും കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാറുണ്ട് . ആന്റി കുളിക്കുമ്പോളും കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലയൂട്ടുമ്പോളുമെല്ലാം അടുത്തുണ്ടാവാറുണ്ട്. എനിക്കോ അന്റിക്കോ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചെന്തെങ്കിലും തോന്നിയുട്ടുമില്ല. കാലുകൽക്കിടയല്ലതെ ആന്റിയുടെ ശരീരത്തിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഞാൻ കാണാത്തതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുമില്ല. പലപ്പോഴും ആന്റി കുളിക്കുമ്പോൾ അന്റിയുടെ പുറം തേച്ചുകൊടുത്തിരുന്നതു ഞാനായിരുന്നു.  ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും എനിക്കു ആന്റിയെ കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ മറ്റുവികാരങ്ങൾ ഉള്ളിലുണ്ടാകുവാൻ തുടങ്ങി.

ആയിടെ എനിക്ക് എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള രാമുവിന്റെ കൈയ്യിൽനിന്നൊരു കൊച്ചുപുസ്ഥകം കിട്ടി. അതിൽ ഒരു കഥയിൽ പതിനഞ്ചു വയസ്സുള്ള വേണുവിനെക്കൊണ്ട് 35 വയസ്സുള്ള സീതചേച്ചി അവരുടെ പൂറുനക്കിക്കുന്നതും കളിപ്പിക്കുന്നതുമൊക്കെയുള്ള ഒരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു. കഥ വായിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം അറപ്പാണുണ്ടായത്. പക്ഷെ ഞാൻ അതു വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചു. കഥയിലെ വേണുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്നെയും സീതചേച്ചിയായി മേഴ്സസിയാന്റിയേയും സങ്കന്റ്പിച്ചുതുടങ്ങി കഥ വയിച്ചുകൊണ്ടു കഥയിലെ സംഭവങ്ങൾ ഞാനും ആന്റിയുമായിട്ടാണു നടക്കുന്നെതെന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാണമടി ഒരു സ്ഥിരം പരിപാടിയായി ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു മധ്യവേനലവധിക്കാലം. എല്ലാക്കുട്ടികളും ഉത്സാഹതിമിർപ്പോടെ കളിച്ചു നടക്കുന്നസമയം. എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനായുതുകൊണ്ട് ടഷനും പഠിത്തവും! ആന്റിയുടെ കൂട്ടികളെ അവധിക്കാലമായതുകൊണ്ട് ആന്റിയുടെ അമ്മ  അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപൊയതുകൊണ്ട് പകൽ സമയം മുഴുവൻ ആന്റിയും അവരുടെ വീട്ടിൽ തനിച്ചായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ആന്റിവന്നമ്മയോടു ചോദിച്ചു ‘ ജോയിമോൻ അവിടെ വന്നിരുന്നു പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കുവല്ലപ്പോഴും ഒന്നു

ചേച്ചി ഞാൻ അവിടെ എപ്പോഴും ഒറ്റക്കാണല്ലോ! മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞിരിക്കാമായിരുന്നല്ലോ’

“നീ എന്താ മേഴ്സീ ഈ പറയുന്നേ? അവൻ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ കൂടി ഒരക്ഷരം പഠിക്കത്തില്ല. പിന്നെ നിന്റെടുത്തു വന്നാലുള്ള കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? അമ്മ

“ഇതാ ചേച്ചീ ഈ പറയുന്നേ, പല കുട്ടികളെയും കളയുന്നതു കാർന്നോമ്മരാണെന്ന്. എതയും നന്നായിട്ടു പഠിക്കുന്ന ജോയിമോൻ പോലും പഠിക്കുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞാ.. ?? ആന്റി

“പഠിക്കുന്നില്ലെന്നല്ലാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് . പത്താം ക്ലാസ്സിലല്ലേ? നമുക്കു ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടേ? ഭാവി കളഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടു വല്ല കാര്യോമൊണ്ടോ?? ‘ അമ്മ ‘എന്റെ അടുത്തുവന്നിട്ട് ആരുടേയുമൊരു ഭാവീം പോകുകേല്ല. അതു പോകാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളം” ആന്റി

‘എന്നാ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലേ, ഉഴപ്പാതെ നോക്കാമെന്നുണ്ടെകിൽ അവിടിരുന്നു പഠിച്ചോട്ടെ. എനിക്കൊരു കുഴപ്പോമില്ല’ അമ്മ
“അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളം” ആന്റിയുടെ മുഖത്തൊരു ചെറിയ സന്തോഷം.

അന്നുമുതൽ ട ഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ള എന്റെ സമയം ഒട്ടുമുക്കാലും ആന്റിയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയായി മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുക ഉറങ്ങാൻ നേരത്തു മാത്രം. അങ്കിൾ താമസിച്ചെത്തുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതും ഉണ്ടാവാറില്ല. ചേച്ചി (ആന്റിയെ ഞാൻ ചേച്ചിയെന്നും .വിളിക്കാറിണ്ട് . അതുകൊണ്ടു പലയിടത്തും ‘ആന്റ് എന്നും ‘ചേച്ച് എന്നും മാറിമാറി പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം) വീട്ടുജോലികളിലായിരിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും എന്നോട് പഠിക്കാൻ പറയും. ഞാൻ അതിൽ വല്ല്യ ഉത്സാഹമൊന്നും കാട്ടാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്കെപ്പോഴും ചേച്ചിയെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. ചേച്ചിയറിയാതെ ചേച്ചിയുടെ മാറും നിതംബവും കണ്ണുകൊണ്ടു തഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ചേച്ചിയെയൊന്നു നഗ്നമായിക്കാണാനുള്ള കൊതിമാത്രമാണെപ്പോഴും മനസ്സിൽ. ചേച്ചിയെ ഞാനെപ്പോഴും കഥയിലെ സീതചേച്ചിയായി മനസ്സിൽ കാണും. ഞാൻ എന്റെ ദിവാസ്വപ്തനങ്ങളിൽ കഥയിലെ വേണുവായിമാറും. ചേച്ചി രാവിലെ മുറ്റം തൂക്കുമ്പോൾ ഗ്രൗണിനുള്ളിലൂടെ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന ആ തേൻ കുടങ്ങളെ ആർത്തിയോടെ നോക്കിയിരിക്കും. കഴുത്തിനു താഴെനിന്നുത്ഭവിച്ച ആ മൊട്ടക്കുന്നുകൾക്കിടയിലൂടെ ഗൗണിൽ അപ്രത്യക്ഷമവുന്ന കൊച്ചരുവിയിലേക്കിറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ മനസ്സു വെമ്പൽ കൊള്ളും. മോഹമണെന്നറിയാമായിരുന്നിട്ടും മനസ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാനുള്ള സംയമനം എനിക്കുണ്ടായില്ല ദിവസവും മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യമുള്ള സ്വയംഭോഗത്തിലുടെയുള്ള താത്കാലിക സതൃപ്തിയിലൂടെ ദിനങ്ങൾ മുൻപോട്ടുനീങ്ങി.

എന്റെ മാറ്റങ്ങൾ ചേച്ചി ശ്രദ്ധിച്ചുതുടങ്ങിയതായി തോന്നുന്നു. ചേച്ചിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും മറ്റങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങി സ്വകാര്യതകൾ എന്നിൽനിന്നു മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെ കുളിക്കുമ്പോൾ പുറം തേയ്ചുകൊടുക്കുന്നതിനു മസങ്ങളോളമായിവിളിക്കാറില്ല. ഞാനുള്ളപ്പോൾ
എന്റെമുൻപിൽവച്ചില്ലതായി വസ്ത്രതധാരണ രീതി തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു. സാധരണ വീട്ടിലായിരിക്കുനൈബാൾ തീരെ അശ്രദ്ധയോടുകൂടി വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചുതുടങ്ങി ഒരുപക്ഷേ ചേച്ചിയെ നോക്കിനിൽക്കുനൈബാൾ എന്റെ ടൗസറിനുമുൻപിൽ ഉയർന്നു വരാറുള്ള കൂടാരം ചേച്ചി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ചേച്ചിയിലിപ്രകാരമുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടായെങ്കിലും എനിക്കെന്റെ വികാരങ്ങളെ കീഴ്ചപ്പെടുത്താനായില്ല. പക്ഷേ ചേച്ചിയുടെ മറ്റു സമീപനങ്ങളിലൊന്നും കാര്യമായ മാറ്റമില്ലായിരുന്നു. എന്നോടൊപ്പമുള്ള കളിയും ചിരിയും സംസാരവുമെല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെ. ഞാൻ അത്പാത്പമായി ചേച്ചിയുമായെന്തെങ്കിലും സാധിക്കും എന്ന ചിന്ത ഉപേക്ഷിച്ചു തുടങ്ങി. എങ്കിലും അവരുടെ നയനമനോഹരമായ അങ്കലാവണ്യം കണ്ണുകൾകൊണ്ടു നുകരുന്നതിൽനിന്നും, എന്നിലെ വികാരത്തെ ഏകാന്തതകളിൽ ചേച്ചിയുടെ നിംനോന്നതങ്ങളെ മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കരപരിലാളനത്തിലൂടെ തീർക്കുന്നതും ഒരു ദിനചര്യയായിത്തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

മെയ്മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ രാവിലെ ആന്റിയുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അങ്കിൾ പതിവുപോലെ ഒരാഴ്ചത്തെ ടൂറിനുള്ള പുറപ്പാടിലായിരുന്നു. ആന്റി അകത്ത് അങ്കിളിനു വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ പാ ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലും. എന്നെ കണ്ടയുടൻ അങ്കിൾ വിളിച്ചു
‘ജോയിമോനേ ഇങ്ങു വന്നേ’ ഞാൻ അങ്കിളിന്റെ അടുത്തോട്ടു ചെന്നു

‘മോനേ ഞാനിന്ന് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ബാംഗ്ലൂർക്കു പോകുവാ. ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ താമസിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആന്റി തനിച്ചല്ലേ ഉള്ളട്ടു. അതുകൊണ്ടു മോനെപ്പോഴുമിവിടെയുണ്ടാകണം. ഇന്നുമുതൽ ഞാൻ വരുന്നതുവരെ രാതിയിൽ ഇവിടെ കിടന്നാൽ മതി. ഞാൻ പോകുന്നവഴിക്ക് അച്ചനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞോളാം .’

‘ശരി അങ്കിൾ ‘ ഞാൻ മറുപടിയും പറഞ്ഞു.

“പത്താം ക്ളാസ്സിലാണെന്നോർക്കണം. ഇവിടെയാണെങ്കിലും പഠിത്തം മുടക്കരുത് അങ്കിൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

“ഓ അവന്റെ പഠിപ്പൊക്കെ അവൻ നോക്കിക്കൊള്ളും’ ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നതിനുമുൻപ്ത അകത്തുനിന്നു ആന്റി പറഞ്ഞു.

“മേഴ്സീ നീയും കൂടി അവനെ ഒന്നു ഓർമ്മിപ്പിച്ചോണം’ ആന്റിയോടoങ്കിളിന്റെ താക്കീത്

‘അതൊക്കെ അവനറിയാം. പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജോയിമോനെ ആരും ഓർമ്മിപ്പിഠക്കണ്ടകാര്യമൊന്നുമില്ല’ ആന്റി വീണ്ടും എന്നെ പിന്താങ്ങി

“നല്ല മാർക്കു വാങ്ങിയാലവനവനുതന്നെയാണുഗുണം.” അങ്കിൾ ആത്മഗതമെന്നോണം പറഞ്ഞു.

“ശരിയങ്കിൾ ‘ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിൽ ആന്റിയുടെ അടുത്തേക്കു വലിഞ്ഞു. ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആന്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ അടുക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ആന്റി സന്യാസിനികളെപ്പോലെ ശരീരമാകമാനം മറക്കുന്ന ഇളം നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു സൽവാറും കമ്മീസുമായിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നത്. ശരീരമാകെ മൂടപ്പെട്ടെങ്കിലും അവരുടെ തടിച്ചുരുണ്ട നിതമ്പവും വിജ്യംഭിച്ചുനിന്ന മാറിടവും തുണിയിഴകളെ കീറത്തക്കവണ്ണം ഇറുകിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെക്കണ്ടാൽ അനും തടിച്ച ഒരു പതിനെട്ടുകാരിയാനെന്നേ തോന്നു. രണ്ടു കൂട്ടികളുടെ അമ്മയണാസ്തീയെന്നാരും പറയില്ല. ആ കാഴ്ചച്ച കണ്ടതേ എനിക്കെന്റെ അരക്കെട്ടിൽ ചെറിയ അനക്കം തോന്നിത്തുടങ്ങി അവിടെ അധികം സമയം നിന്നാൽ സംഗതി വഷളാകുമെന്നെനിക്കു തോന്നി ഞാൻ വീണ്ടും വരാന്തയിലേക്കു വലിഞ്ഞു. അധികം താമസിയാതെ അങ്കിൾ യാത്ര പറഞ്ഞു പെട്ടിയുമെടുത്തു സ്റ്റേഷനിലേക്കു പോയി

‘ജോയിമോനേ കിണറ്റിലെ വെള്ളം വറ്റിത്തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ അലക്കും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി തികയാതായി ഇന്നാന്റിക്ക് തുണികഴുകാൻ തോട്ടത്തിലുള്ള കുളത്തിൽ പോകണം. അതുകൊണ്ട് മോൻ രാവിലെ കുറേ സമയമിരുന്നു പഠിക്ക് ഞാൻ വീട്ടുപണികളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്കു തോട്ടത്തിൽ പോകണം’ ആന്റി അകത്തുനിന്ന് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

“ശരിയാന്റി’ ഞാൻ ആന്റിക്ക് മറുപടിയും കൊടുത്തിട്ട് പുസ്തകവുമെടുത്ത് വരാന്തയിൽ വന്നു പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പുസ്തകവുമെടുത്തു പഠിക്കാനിരുന്നെങ്കിലും എന്റെ മനോമുകുരത്തിൽ ആന്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾമാത്രമായിരുന്നു. ഇത് സുന്ദരിയായ ആന്റിയെക്കിട്ടിയ അങ്കിൾ എത ഭാഗ്യവാൻ!! ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ ഭാഗ്യമൊന്നനുഭവിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ!! ഒന്നു കൺകുളിർക്കെ കാണാനെങ്കിലും!!! ഇപ്രകാരമുള്ള ദിവാസ്വപ്നങ്ങളുമായിരിക്കുമ്പോൾ മുറ്റമടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാണു ഞാൻ തലയുയർത്തി നോക്കിയത്. എനിക്കെന്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാനായില്ല! ആന്റിയാണു മുറ്റമടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മുൻപേ കണ്ട ആന്റിയല്ല! ധരിച്ചിരുന്ന ചുരിതാർ മാറ്റി ഒരു കഴുത്തിറക്കിവെട്ടിയ, കനം കുറഞ്ഞ വെളുത്ത ഗ്രൗൺ, ഗൗണിലവിടിവിടെ ചെറു നീലപ്പൂക്കൾ മാത്രം, കുപ്പായത്തിനുള്ളിലൂടെ അകത്തുള്ളതെല്ലാം ഒരു എക്സ് റേയിലെന്നപോലെ കാണാം. അടിവസ്തമായിട്ടുള്ളത് ഒരു നീല പാന്റിയും ബായും മാത്രമാണെന്നു കൃത്യമായിക്കാണാം. എതിരേ നിന്നുവരുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കാണുന്ന കാൽ വിടവുകളുടെ വ്യക്തത ഏതു സന്യാസിയെപ്പോലും വിറളിപിടിപ്പിക്കും. ആന്റി എനിക്കു പുറം തിരിഞ്ഞു നന്നാണു അപ്പോൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പാതി മുറിച്ച ഫുട്ബോളുകൾ പോലെയുള്ള നിതംബവും അതിനു നടുവിലൂടിള്ള വിടവും വൈദ തപ്രവാഹമേറ്റ പ്രതീതിയണെന്നിലുണ്ടക്കിയത്. എന്റെ അരക്കെട്ട് ഞെട്ടിയുണർന്നു. ‘ഓടിച്ചെന്നു പിടിച്ചൊന്നു ചുംബിച്ചാലോ? മനസ്സിൽ വികാരത്തിന്റെ വേലിയേറ്റം. ‘പാടില്ല്’ വിവേകം വിലക്കി.

എന്നിൽ ഞെട്ടിയുണർന്ന മൃഗത്തെ അടക്കാനാകുന്നില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാതുമിൽ ചെന്നു തത്കാലവികാരം ശമിപ്പിക്കാം എന്നോർത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ആന്റി എന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എഴുന്നേൽക്കുവാനും നിവർത്തിയില്ല. എഴുന്നേറ്റാൽ നിക്കറിനുള്ളിലെ കൂടാരം കാണും. ഇരുന്നിട്ടുതന്നെ മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഇരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ എന്നിലെ നിഷേധിയെ കാലിനിടയിലേക്കൊതുക്കി ഒളുപ്പിക്കനുള്ള ശ്രമവും വിഭലമായി ആന്റി എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടകാഴ്ച എന്നെ വീണ്ടും ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഉടുപ്പിന്റെ താഴ്ന്ന കഴുത്തിനുള്ളിലൂടെ മുഴുത്ത നാളികേരവലിപ്പമുള്ള മുലകൾ ഏതാണ്ടു പകുതിയോളം കാണാം. (ബാ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹുക്കുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നു തീർച്ച മുറ്റമടിക്കുന്ന താളത്തിനനുസരിച്ചവ കുണ്ടേത്താളങ്ങൾ പോലെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം വെണ്ണക്കല്ലിൽ തട്ടുമ്പോളുള്ള തിളക്കം പോലെ അവ തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആകൃതിയൊത്ത ആ അർധഗോളങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സാമാന്യം വിസ്താരമുള്ള വിടവ് ആരേയും മത്തുപിടിപ്പിക്കും. ആന്റി പക്ഷേ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചില്ലാത്തമട്ടിൽ മുറ്റമടിതുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ആന്റി ഒളികണ്ണിട്ട് ഇടക്കിടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ എന്നൊരു സംശയം. ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവമാണെങ്കിലും ആ ചുണ്ടിലൊരു ഗൂഡ മന്ദസ്മിതമുണ്ട്. എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എതയാലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എനിക്കെന്റെ സകല നിയന്ത്രണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടുതുടങ്ങി അരക്കെട്ടിലെ ബലം അമർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അടിവയറ്റിൽ അതീവ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു. ചേച്ചി (ആന്റ്) എന്റെനേർക്ക് തിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതിനാൽ ജാള്യതകൊണ്ടെഴുന്നേൽക്കാനും കഴിയുന്നില്ല.

ചേച്ചി എന്റെ മുഖത്തേക്കുനോക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഡെസ്കിനടിയിലൂടെ ഇടക്കിടക്ക് എന്റെ അരക്കെട്ടിലേക്കു ഒളികണ്ണിട്ട നോക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താണവരുടെ ഉദ്ദേശ്യമെന്നൊരു രൂപവും കിട്ടുന്നില്ല. എന്തായാലും എനിക്കെഴുന്നേൽക്കാതെ രക്ഷയില്ല. അടിവയർ അതിശക്തമായി വേദനിക്കുന്നു. രണ്ടുംകന്ദിച്ച് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ പതിയെ കസേരയിൽനിന്നെഴുന്നേറ്റു. നിക്കറിന്റെ മുൻഭാഗം പിരമിടുപോലെ തള്ളിനിൽക്കുന്നു. ഞാൻ ചെച്ചിയിൽനിന്നു മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ശ്രമം വിഭലമായി ചെച്ചി ഒരു തുറന്ന പുഞ്ചിരിയോടെ എന്റെ മുഖത്തേക്കുനോക്കി ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തരീതിൽ ഞാൻ പതിയെ ഉള്ളിലേക്കുവലിഞ്ഞു.
ഞാൻ നേരെ ഓടിയതു ബാത്റൂമിലേക്കാണു കയറി കതകടച്ചയുടനെ മുണ്ടുപറിച്ച ഹാംഗറിലേക്കെറിഞ്ഞു. ഷഡ്ഡിതാഴ്ത്തി സാധനം കൈയ്യിലെടുത്തു. മുൻപു കണ്ടകാഴ്ചകൾ ഒരു സിനിമയിലെന്നപോലെ അപ്പോഴും കണമുൻപിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൂട്ടൻ മുൻപൊരിക്കലുമാകാത്തത വളർന്നിരിക്കുന്നു. കണ്ടതെല്ലാം ആലോചിച്ച പതുക്കെ അടിച്ചുതുടങ്ങുമ്പോളണു പുറമേനിന്ന് ചേച്ചിയുടെ വിളി
‘ജോയിമോനെ’ ‘എന്തോ’ ഞാനകത്തുനിന്നു വിളികേട്ടു.

‘നീ അവിടെ എന്തെടുക്കുവാ?? ഒന്നു വേഗം വാ. നമുക്കു തോട്ടത്തിൽ പോകണ്ടേ?? വെളിയിൽ നിന്നു ചേച്ചി വിളിച്ചുചോദിച്ചു.
“ദാ വരുന്നാന്റ്’ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആഞ്ഞടിക്കാൻ തുടങ്ങി. രണ്ടുമിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചൂടുപാൽ അഗ്നിപർവതം പോലെ ചീറ്റിത്തെറിച്ചു. ഭിത്തിയിലും തറയിലുമെല്ലാം പാലഭിഷേകം. ആകെ ഒരാശ്വാസം. അപ്പോഴേക്കും അതാ വീണ്ടും ചേച്ചിയുടെ വിളി

“എന്താ കൂട്ടാ ഇതുവരെ നിനക്കിറങ്ങറായില്ലേ??’,

“വരുന്നാന്റി’ മറുപടി പറഞ്ഞെങ്കിലും. എന്തുചെയ്യണമെന്നെനിക്കൊരു രൂപവും കിട്ടിയില്ല. കുട്ടൻ അപ്പോഴും 90 ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നു. എങ്ങനെ വെളിയിലിറങ്ങും? പെട്ടെന്നൊത്തെഡിയ തോന്നി. ബക്കറ്റിലിരുന്ന തണുത്ത് വെള്ളമെടുത്തു കൂട്ടന്റെ പുറത്തേക്കു ധാരയായി ഒഴിക്കൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ രണ്ടുമൂന്നു മിനിറ്റുകഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൻ പതുക്കെ താഴ്ചന്നുതുടങ്ങി
ഒരുവിധം ഷഡ്മിക്കുള്ളിലഭജസ്റ്റു ചെയ്ത് ഞാൻ പുറത്തുകടന്നപ്പോൾ ആന്റി അക്ഷമയോടെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു.
‘എന്തെടുക്കുകയാർന്നു കൂട്ടാ നീ ഇത്രയും നേരിo? എനിക്കൊന്നു മുള്ളാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു.’ ‘ആന്റിക്കപ്പുറത്തെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിക്കൂടയിരുന്നോ? ഞാൻ ചോദിച്ചു. “അതിനതിന്റെ ഫ്ളഷ് പോയിക്കിടക്കുകയല്ലേ” എന്നുപറഞ്ഞകത്തുകടന്നു.
ഞാൻ വെളിയിലിറങ്ങാനുള്ള ധ്യതിയിൽ ടോയ്ക്കല്ലറ്റിനുള്ളിലെ പാലഭിഷേകം തുടച്ചു കളയാൻ മറന്നിരുന്നു.

ഇനിയെന്തു ചെയ്യും എന്നുചിന്തിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും അകത്തുനിന്നു ‘ ൾ ൾ് ൾ് ൾ’ ശബ്ദം. ആന്റി മൂതമൊഴിക്കുന്ന ശബ്ദം. എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടന്നാകാഴ്ച സങ്കന്റ്പിച്ചു നോക്കി. ‘എണ്ടെനായാവും ആന്റി മുള്ളുക. മുൻപിൽ പോയിനിന്നൊന്നു കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ’, ആന്റി കതകുതുറന്നു പുറത്തേക്കുവരുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാണു സ്വപ്തനത്തിൽ നിന്നുണർന്നത്.

നോക്കുമ്പോൾ കതകുതുറന്നു നൈറ്റികൊണ്ട് കവക്കിട തുടച്ചുകൊണ്ട് ആന്റി വരുന്നു.

 

Thudarum