തരിക്കും പൂറിന്‌ തുടിക്കും കുണ്ണ !! ഭാഗം -3 (Tharikkum Poorinu Thudikkum Kunna !! Bhagam -3)

ലത്തിഫ് പാന്റഴിച്ചു അവന്റെ മുക്കാല് എടുത്തു ക ണ്ണനു നീട്ടി. ക ണ്ണന് അതു ക യ്യിലെടുത്ത്
വാണമടിച്ചു കോടുത്തു. അലപ്പസമയത്തിനുള്ളില് ലത്തീഫിന്റെ പശവെള്ളം ക ണ്ണന്റെ
കൈയിനെ  ഈറനാക്കി. പടം ക ഴിഞ്ഞ് ക ണ്ണന് വീട്ടിലേക്കു നടന്നു. അവന്റെ മനസ്സു മുഴുവനും കാലത്തെ ബസ്സിലെ സംഭവത്തിലും ലത്തീഫിന്റെ സംസാരത്തിലും മേഞ്ഞു നടന്നു. എങിനെയെങ്കിലും ചേച്ചി യുടെ നഗ്നദ ക ാണണമെന്നവന് തീരുമാനിച്ചു.
വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ അവന് ക ളിക്കാന് പോയി. വൈകി ട്ട് വിയര്പ്പില് നനഞ്ഞൊട്ടി വന്നു.
ചേച്ചി  നല്കി  യ ഹോര്ലിക്ക്സും കുടിച്ചവന് കുളിക്കാന് ക യറി. കുളിമുറിയില് കയറി ലൈറ്റിട്ട് അവന് ബനിയനും ഷോര്ട്ടുസും അഴിച്ചു മാറ്റി പിന്നെ ഷഡ്ഡിയും എടുത്ത് അയലിലിട്ടു. തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന കുണ്ണയേ പതുക്കേ തട്ടിയുണര്ത്തി. കുറച്ചു മുന്പേ ക ണ്ട സിനിമയിലേ രംഗങ്ങള് മനസ്സിലോടിയെത്തി. കൂടെ ചേച്ചി യുടെ ഓര്മ്മകളും. കുണ്ണ പൊങ്ങി നിന്നാടി.
കതകി  ന്റെ വിടവിലൂടെ രണ്ടു ക ണ്ണുക ള് ആ കു   ണ്ണയില് വന്നു കോണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്
സസൂഷ്മം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഗീത  ക ണ്ണിമയ്ക്കാതെ തന്റെ അനുജ ന്റെ കുണ്ണയുടേ
വളര്ച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക യായിരുന്നു. എന്തു വലുപ്പം. എന്തു മുഴുപ്പ്. താന് രാവിലെ ഉപയോഗിച്ച
ഏത്തക്കയേക്കാള് രണ്ടിരട്ടി വണ്ണം അതിനൊത്ത നീളവും. മാധവേട്ടനു പോലും ഇല്ലാത്ത
വലുപ്പം. അവന് കുണ്ണതൊലിച്ച് വാണമടിക്കുന്നതു പോലെ കാണിക്കുന്നത് ക ണ്ട് ഗീത യുടെ
മനം തേങ്ങി. കുട്ടാ എന്തിനു വെറുതെ പാഴാക്കുന്നു. എന്റെ വായില് താ.. എന്നു വിളിച്ചു
പറയാന് അവളുടെ മനസ്സ് ഏങ്ങി. ക ണ്ണന് പക്ഷെ വെള്ളം ഒഴുക്കിയില്ല. രാത്രിയാവാം എന്നു
ക രുതി വേഗം കുളിച്ചു വന്നു.  പടിപ്പിലൊന്നും ശ്രദ്ധ പതിയുന്നില്ല. വേഗം ചേച്ചിയോടൊത്ത് അത്താഴം ഉണ്ട്. അവനിലേ മാറ്റം ഗീത  ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് അവന്റെ നോട്ടം തന്റെ നിറമാറില് പതിയുന്നതും അവള് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നില്ല. കി  ടക്കുന്നത് മുന്പ് മേല് ക ഴുകുക  എന്നത് ഗീത യ്ക്ക് നിര്ബന്ദമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കില് ഉറക്കം വരില്ല.

”ക ണ്ണാ ഞാന്  മേല് ക ഴുകി  യിട്ട് വരാം” ക ണ്ണന് അല്പ്പം ക ഴിഞ്ഞ് കുളിമുറിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു.

എങ്ങിനെ അക ത്തോട്ട് നോക്കും. ഉള്ള ഒരു ചെറിയ വിടവു അവന് തന്നേയാണ് പ്ലൈവുഡ്
വെച്ചടച്ചത്. അവന്റെ കൈ ആ പ്ലൈവൂഡ് സ്റ്റ്രിപ്പിനു മേലെ പതിച്ചു. അപ്പോഴാണ് താഴെ
ആണിയില്ല എന്ന വസ്ത്തുത അവന് അറിഞ്ഞത്. പതുക്കേ അവന് അതു ഒരു ഭാഗത്തേക്ക്
നീക്കി. അതു പെന്ടുലം പോലെ അടിവശം തെന്നി നീങ്ങി. വിടവു പ്രത്യക്ഷമായി. ക ണ്ണു
അവിടെ വെച്ചവന് കുളിമുറിയിലേക്ക് നോക്കി. ദൈവമേ..ഉടുതുണിയുല്ലാതെ തന്റെ ചേച്ചി . തല മുടി വാരി മേലെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു. മുലക ള് സോപ്പ് പത പുരണ്ട് മുലക്കണ്ണ് മറഞ്ഞിരുന്നു. അണിവയറില് സ്വര്ണ്ണ അരഞ്ഞാണം. മൈരെല്ലാം സോപ്പ് പത.അപ്പോഴവന് ലത്തീഫ് പറഞ്ഞ ഒരു തമാശ ഓര്മ്മ വന്നൂ.

കൂളിമുറിയില് നില്ക്കുന്ന പെണ്ണിനും കുരിശിനു മുന്നില് നില്ക്കുന്ന പെണ്ണിനും എന്താണ്
വ്യത്യാസം ?

കുരിശിനു മുന്നില് നില്ക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ ” സോള് വില് ബി ഫുള് ഓഫ് ഹോപ്”
കുളിമുറിയിലെ പെണ്ണിന്റെ ”ഹോള് വില് ബി ഫുള് ഓഫ് സോപ്പ്”

ചേച്ചി യുടെ ഹോള് ഇപ്പോള് ഫുള് ഓഫ് സോപ്പ് ആണ്. അവനു ചിരി വന്നു. അവനവിടെ
അതിക ം നില്ക്കാന് ധൈര്യം വന്നില്ല. എന്തൊ ഒരു മനസ്ഥാപം. ഒരു പാപ ബോധം.
ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലേ എന്ന തോന്നല്. അവന് വേഗം  തന്റെ മുറിയിലേക്കു നടന്നു. കൂളിക ഴിഞ്ഞു പുറത്തു വന്ന ഗീത  ഒന്നു ഞെട്ടി. വാതിലിലെ വിടവു മാറ്റാന് വെച്ച പ്ലൈവുഡ് സ്റ്റ്രിപ്പ് അരോ അക ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അനുജന്റെ കൂലിസീന് ക ണ്ടതിനു ശേഷം താന് അത് പൂര്വ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോള് അരോ അതു നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. വെറെ ആരു നീക്കും. താന് കൂടാതെ പിന്നെയുള്ളത് ക ണ്ണന് മാത്രം.
ക ണ്ണന് …. അവന്… ഗീത  ഒരു നിമിഷം പകച്ചു നിന്നു. അവന് എന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും
ക ണ്ടോ ? …. ഞാന് പൂറ്റില് വിരലിട്ട് ആട്ടിയതും മുലക ള് പൊക്കിവെച്ചു മുലക്കണ്ണ്
നക്കിയതും…ച്ചേ…
വാസ്ഥവത്തില് ക ണ്ണന് അതൊന്നും ക ണ്ടിരുന്നില്ല. സോപ്പ് പത നിറഞ്ഞ മൈരും പിന്നെ സോപ്പ് പതയില് മറഞ്ഞിരുന്ന മുലക്കണ്ണും ക ണ്ടപ്പോള് തന്നെ അവന് അവിടെ നിന്നും മുങ്ങിയിരുന്നു. പക്ഷേ അവന്റെ മനസ്സില് അതു ധാരാളമായിരുന്നു അവന്റെ കുണ്ണയ്ക്ക് ഉശിരേകാന്. ചേച്ചി യും അനുജനും. രണ്ടു ശരീരത്തിനും ഒന്നാകാന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ആര് മുന് കൈ  എടുക്കും എന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഒരാള് ഒന്നു സൂചിപ്പിച്ചാല് മതി. പിന്നെ കാമന്റെ കേളീരംഗമാകും  അവരുടെ കിടപ്പറ. ഗീത  ഒരു നേരിയ നൈറ്റി ഉടുത്ത് ടി.വിയുടെ മുന്പില് വന്നിരിന്നു. അല്പ്പം ക ഴിഞ്ഞ് ക ണ്ണനും വന്നു.

”ഉറക്കം വരുനില്ല ചേച്ചി ”

”മ്മ്..അതെന്താ..സാതാരണ വേഗം കി  ടക്കുമല്ലോ നീ..ഇന്നെന്തു പറ്റി”

‘എന്താണെന്നറിയില്ല..ഒരു ചെറിയ നടുവേദന പോലെ. വൈകിട്ട് കളിച്ചപ്പോള് അല്പ്പം കൂടിയോ എന്നു സംശയം”

”നടുവേദന വരാന് എന്താ കാരണം”

”അതു ബസ്സില് കുത്തനേ ഇരുന്ന് വന്നതല്ലേ..അതു കോണ്ടായിരിക്കാം”

കുത്തനേ ഇരുന്നതോ അതൊ കുത്തനേ നിന്നതോ എന്നു ഗീത  ചോദിക്കാന് ഒരുമ്പെട്ടതാ.
പക്ഷേ ചോതിച്ചില്ല.

”അതിനു നീ ചാന്നു കി ടന്നല്ലെ ഉറങ്ങിയത്”

”ചാന്നു കിടന്നത് ചേച്ചി യല്ലേ. അതും എന്റെ മടിയില്”

ഗീത  ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.

കഥയെപ്പ റ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം പറയുമല്ലോ ചക്കരകളേ…ഇന്നാപ്പിടിച്ചോ മേല് വിലാസം [email protected] ഉമ്മ്മ………………..

How do you feel these stories? Good? Want more? Send your fantasies and a suggestions  to this id.

I shall make it in to words: [email protected]