എന്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മ ഭാഗം – 6

This story is part of the എന്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മ series

  മലർന്നു കവച്ചു കിടക്കുന്നതു കാരണം തുടയിടുക്കിലേ മുറിവു കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സാമാന്യം നല്ല വണ്ണമുള്ള തുടകൾ നല്ല മിനുക്കവും മിനുസവും മുൻവശം മുഴുവനും കുന്നുകുനാ കുഞ്ഞുരോമങ്ങൾ, ഇക്കണക്കിനു ഏച്ചീടെ കുറിച്ചിയൊരു കൊച്ചുകാടായിരിക്കുമല്ലോ. കടവിൽ വെച്ചു കാണുമ്പം ആ ഇടുക്കു മുഴുവൻ നല്ല കറുത്ത നിറമാരുന്നു. വലത്തേ അകം തുടയിലേ നീരും ചുവപ്പും കാണാം. ആ തുട വല്ലാതെ തടിച്ചു 85e6)m). ‘ ഏച്ചി ഒന്നു ചെരിഞ്ഞു കിടന്നിട്ട് ഈ കാലു പൊക്കി മടക്കി വെച്ചേ. “ ഞാൻ കൂടി സഹായിച്ചു. ഏച്ചിയേ അല്പം ചെരിച്ചു കിടത്തി, മുട്ടു മടക്കി പൊക്കി വെയ്ക്കപ്പിച്ചു.

  ഇപ്പോൾ സംഭവസ്ഥലം വ്യക്തമായി കുറിച്ചിയുടെ തൊട്ടു താഴെയാണു മുറിപ്പാട്. പാവാടയുടെ അറ്റം കൂട്ടി പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കുറിച്ചിയിലേ നീലരോമങ്ങളുടെ അറ്റം കാണാമായിരുന്നു. ഞാനല്പം ബലം (പയോഗിച്ച പാവാട വലിച്ച് പൊക്കി ‘ എന്തിനാടാ . പാവാട പൊക്കുന്നേ. നൈനക്ക് നോക്കി ശൈസിക്കാണാനാണോ.. ‘ ചേച്ചി ദൈന്യതയോടെ ചോദിച്ചു. ” ഈ പരുവത്തിൽ കണ്ടിട്ട് എന്നാ രസിക്കാനാ.. നീരെവിടെ വരെ ഒണ്ടെന്നു നോക്കാനാ.. എല്ലാടത്തും മരുന്നു പെരട്ടണം.” ‘ ബാ. എന്താന്നാ ചെയ്യ. എന്റെ തേവരേ. ” അവർ പാവാടയിൽ നിന്നു കയെടുത്തു. ഓപ്പറേഷൻ മേശയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗിയേപോലെ അവർ കിടന്നു. എല്ലാം വിശാലമായി കാണിച്ചുകൊണ്ട്. എന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അടുത്തു കാണാൻ കൊതിച്ചിരുന്ന വില്ലേച്ചിയുടെ കരിമ്പൂറിതാ അടിഭാഗം അല്പം വാപൊളിച്ച് തുറന്നു കിടക്കുന്നു. ‘ ഏച്ചി, അവിടെ ഇച്ചിരേ മന:തന്റേടത്തോടെ കെടന്നേ. ‘ പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാടവും ഒന്നു വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. അകംതുടയിൽ കുറിച്ചിയുടെ തൊട്ടുതാഴെയാണു.” സ്ഥലം. കടിച്ച സ്ഥലം കൂടുകുത്തി പഴുത്ത് മഞ്ഞനിറത്തിൽ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ പരുവം, ചുറ്റുപാടും നല്ല നീരുണ്ട്. അതു ചുവന്ന് കുറിച്ചിയുടെ വലത്തേ ചുള്ളവരേ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂതിയുടെ വലതുവശവും അല്പം നീരു വച്ച മാതിരി, കാരണം ആ വശത്തു തുളപ്പൊട്ടു ചുരുങ്ങൽ കുറവ് ആദ്യമായിട്ടാണു ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂതിത്തള കാണുന്നത്.

  കുറിച്ചിയ്ക്ക് അത്ര  തടിയൊന്നുമില്ല ഏടത്തിയമ്മയുടേതുമായി നോക്കുമ്പോൾ ഇതു വെറും കടലാസു പുസ്തകം. ഏച്ചിയുടെ ദേഹം വെളുത്തിട്ടാണെങ്കിലും പൂറെന്തേ ഇത്ര കരുവാളിച്ചു പോയത്. എണ്ണത്തിൽ കുറവാണെങ്കിലും ഉള്ള രോമങ്ങൾക്ക് നല്ല നീല നിറനും നീളവും അവറ്റകൾ അവിടെയും ഇവിടെയുമായി ചുരുണ്ട് വിയർത്ത തൊലിയിലൊട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു. കൂതിത്തുളയ്ക്കു ചുറ്റും രോമങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങി ഇടത്തുവശത്തേ പൂർചുള്ള ഞാൻ മെല്ലെ ഒന്നകത്തി നോക്കി ഉള്ളിൽ അറ്റം കറുത്ത രണ്ടു മടക്ക് ഉൾച്ചുണ്ടുകൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. അവയിൽ ഞാൻ മെല്ലെ ഒന്നു തോണ്ടി അപ്പോൾ ചേച്ചി ഒന്നനങ്ങി ‘ അവിടെയൊക്കെ വേദനയൊണ്ടെ5ാ. തൊടാതെ…’ നീരെവിടെയൊക്കെ ഒണ്ടെന്നു നോക്കുവാ. ഏച്ചീടെ കുറിച്ചിയേ പുടയൊണ്ടാരുന്നതു കൊണ്ടു രക്ഷപെട്ടു. ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇതിനുള്ളിൽ കേറി കടിച്ചേനേ.

  പെണ്ണുങ്ങടെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക രുചി കാണുമാരിയ്ക്കും.” ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ചാകാൻ പോകുമ്പഴാ അവന്റെയൊരു.. തമാശ.’ ” ഇവിടെ വരേ നീരു കേറി. ‘ എന്റെ കയ്ക്ക് അറിയാതെ അല്പം കൂടി മേലോട്ടു കേറി. ആ കുഞ്ഞപ്പം ഒന്നു പിളർത്തി നോക്കാതിരിക്കാൻ എനിയ്ക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. രോമങ്ങൾ കൂട്ടി ഞാൻ ആ പൂനൊന്നു പിളർന്നു. ഒരു ചുവന്ന കൊച്ചുകന്ത് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു. പിളർത്തിയപ്പോൾ വെളുത്ത പശനൂൽ മാതിരി എന്തോ ഒന്നു വലിഞ്ഞു വന്നു. അതാ കന്തിനു ചുറ്റും വലിഞ്ഞു നിന്നും എനിയ്ക്കു തോന്നി, രണ്ടു ദിവസമായി കുളിക്കാതിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടായിരിയ്ക്കും ഇത്രയും ഒട്ടൽ, മുകൾഭാഗത്തേ മൈതാനത്തു നിറയേ നല്ല രോമങ്ങൾ, വെറുതെയല്ല കടവിൽ വെച്ചു കാണുമ്പം നല്ല കറുപ്പു കണ്ടത്. പക്ഷേ അവിടം അല്പം വെളുത്തിട്ടായിരുന്നു. കന്തിന്റെ അരികിലായി എന്തോ വെളുത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട് ഞാൻ അറിയാതെ അതൊന്നു തോണ്ടി നോക്കി വെളുത്ത നെയ് പോലെ അതെന്റെ വിരലിൽ പറ്റി ‘ നീ എന്തിനാടാ അവിടെയൊക്കെ മാന്തുന്നേ.. കൊശവൻ. എടാ  മുറിവു താഴെയാ…’ ‘ അവിടെ പഴുപ്പു പോലെ എന്തോ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു നോക്കിയതാ…’ ” കുരുത്തം കെട്ടോനേ. അതു അവടത്തേ കൊഴുപ്പാടാ. നീ കയെട്.” പിന്നെ ഞാനവിടെ കൂടുതൽ പെരുമാറിയില്ല. തുറന്ന മാതിരി തന്നേ അവിടം ചേർത്തടച്ചു
  ഞാൻ കൂത്തിമുതൽ കുറിച്ചി വരേ വിരലുകൊണ്ടമർത്തി ചോദിച്ചു.

  വെച്ചു. അതു നല്ല പശതേച്ചതുപോലെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു.

  ‘ ഇവിടെ വേദനേണ്ടോ. ഇവിടേണ്ടോ. കൂടുതലോ. അതോ ഇവിടെ കൊറവോ…’ ‘ നീയെന്നാടാ. എന്റെ കൂതീം വെച്ചോണ്ടു ഡോക്ടറു കളിക്കുവാണോ.. ‘ ‘ അല്ല, അതറിഞ്ഞു വേണം പെരുമാറാൻ. എനിക്കിച്ചിരെ പണി ഒള്ളതാ ഇനി.” ‘ അപ്പം നീ എന്നെ ചികിൽസിക്കാൻ വന്നതല്ലേ..?.. അതോ ഉപ്രദവിക്കാൻ വന്നതോ. ദുഷ്ടൻ.”

  ‘ മിണ്ടാതിരിയെന്റെ പൊന്നു ചേച്ചീ. ഇവിടെ സൂചിയൊണ്ടോ.?.. ഞാൻ ചോദിചു. ഇന്നാ സൈറ്റിപിൻ മതിയോ. ഏച്ചി ബ്ലൗസിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം ഊരിയെടുത്തു തന്നു. ഞാനതു നോക്കിയിട്ടു പറഞ്ഞു.
  ‘ ഇതിനു മൊന്ന പോര. തുരുനൊണ്ടെനു തോന്നുന്നു.’ എങ്കിൽ സൂചി ദേ. ആ തട്ടിയേലിരിക്കുന്ന ചൊവന്ന ഡെപ്പീലോണ്ട്. ചേച്ചി പറഞ്ഞു. ഞാനെഴുന്നേറ്റു ഡെപ്പിയെടുത്തു. തുറക്കുന്നതിനിടയിൽ ഏച്ചി കാണാതെ ആ പൂറു പിളർത്തിയ വിരലുകളൊന്നു മണത്തു. ഹവൂ. അടഞ്ഞൊട്ടിയിരുന്ന പഴകിയ പൂറിന്റെ ചെകിടിപ്പിക്കുന്ന മണം, ഇതിച്ചിരെ കട്ടിയാ.. തോണ്ടിയെടുത്ത കൊഴുപ്പിന്റേതും കൂടിയായിരിക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഏടത്തിയമ്മയുടെ കൊമ്പൻപൂറിന്റെ ഗന്ധമായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ള പൂറിന്റെ മണം, അതാ പ്രതീക്ഷിച്ചതും ഇത് കടകവിരുദ്ധം. ഞാൻ പിന്നെ മണത്തില്ല. കുട്ടിലിൽ വന്നിരുന്ന ഏച്ചി അറിയാതെ ആ പാവാടയിൽ തൂത്തു. പക്ഷേ ചേച്ചിയ്ക്കു മനസ്സിലായി ‘ അവിടെയുമിവിടെയും കയ്യിട്ടേച്ച് അതെന്റെ പാവാടേൽ തേച്ചു വെയ്തുകാണോ. പോയി കൈ കഴുകീട്ടു വാടാ. തുണിപൊക്കിക്കണ്ടപ്പം എന്തൊരാർത്തിയാരുന്നു കയ്യിട്ട് തോണ്ടാൻ. മരങ്ങോടൻ…”
  ” ഓ. സാരമില്ല. ഇച്ചിരെ കഴിയുമ്പം പൊയ്യോളും. അല്ലേൽ അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ . ഒരു സ്മാരകമായിട്ട്.’ ‘ ബം. നീ ആളു മോശമല്ല. എന്നാ മരുന്നു വേഗം ചെയ്യ. എന്റെ കാലു കഴയ്ക്കുന്നു. പൊക്കിപ്പിടിയ്ക്കാൻ വയ്യ ‘ ‘ ഇച്ചിരെ നല്ല തുണി വേണം. മരുന്നു വെച്ചു കെട്ടാനാ.. ” ദേ, ആ അലമാരീടെ താഴത്തേ തട്ടിൽ ഒരു പഴയ മുണ്ടിന്റെ പകുതി കാണും അതേന്നു കീറിയെടുത്തോ…’
  ഞാൻ തുണിയെടുത്തു കീറി റെഡിയാക്കിവെച്ചു.

  ‘ എന്നാ തൊടങ്ങാം..” ‘ കൊറേ നേരമായല്ലോ. എന്നെ കവച്ചു കെട്ത്തീട്ടു തൊടങ്ങാം. തൊടങ്ങാമെന്നു പറേന്നു.” ഞാനതു ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ആ കവക്കിടയിലേയ്ക്കു കുനിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാശ്വാസം പോലെ ഏച്ചിയുടെ ഉയർന്നു നിന്ന കാൽമുട്ട് എന്റെ മുതുകിൽ വിശ്രമിച്ചു. ഏച്ചിയുടെ കവക്കിടയിൽ നിന്നും കഴുകാത്ത പൂറിന്റെ മൂത്രം കലർന്ന വളിപ്പുമണം ഗുമുഗുമാ വമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന വെറുപ്പു പോയി ഇപ്പോൾ ആ മണം വലിച്ച് ആസ്വദിച്ചു. അടഞ്ഞിരുന്ന ആ പൂടപ്പുറെന്റെ മുമ്പിൽ വിലസിക്കിടന്നിരുന്നെങ്കിലും, ഞാൻ പഴുത്തു നിന്ന മുറിപ്പാടു ശ്രദ്ധയോടേ സൂചികൊണ്ട് കുത്തി പൊട്ടിച്ചു തോണ്ടി വലുതാക്കി അപ്പോഴൊക്കേ വില്ലേച്ചി. ൾൾൾ് ..ഹാ.. പതുക്കെ. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ‘ എന്നാ, ഇനി ചേച്ചീ പല്ലൊന്നു കടിച്ചു പിടിച്ചോണം. പിന്നെ, ഒച്ച വെയ്ക്കുരുത്.’ ‘ അയ്യോ. നീ എന്തു ചെയ്യാൻ പോകുവാ…’ ‘ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല.” എന്നു പറയുകയും മുറിവിനു ചുറ്റും ശക്തിയായി ഞെക്കി ചോര വരുന്നതു വരേ ഞെക്കി തുണികൊണ്ടെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി നീരു വന്നിടത്തൊക്കെ മരുന്നു തേച്ചു. കുറിച്ചി പിളർന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിലും കൂതിത്തുളയുടെ ചുററും ഒക്കെ മരുന്നു പുരട്ടി പിന്നെ മുറിപ്പാടിൽ മരുന്നു കട്ടയായി വെച്ചുകെട്ടി മരുന്നു ചെയ്യുമ്പോൾ അതു കല്യാണം കഴിയ്ക്കാത്ത ഒരു യുവതിയുടെ തുടകളാണെന്നോ പൂറാണെന്നോ കൂതിയാണെന്നോ ഒന്നും എനിയ്ക്കു തോന്നിയില്ല, ഏച്ചിയുടെ നിലവിളി മാത്രമേ ഞാൻ കേട്ടുള്ളൂ. അഞ്ചു മിനിട്ടേ എടുത്തുള്ളൂ. പണി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തലയുയർത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഏച്ചി തലയിണ കടിച്ചു പിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. നന്നായി വിറയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്.

  എനിയ്ക്കു മനസ്സിലായി നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത വേദന കൊണ്ട് വിറച്ചതാണെന്ന്
  ‘ ഏച്ചീ…’ ഞാൻ വിളിച്ചു. അവൾ തലയിണ മാറ്റി വിയർത്തൊഴുകുന്നു. വിറയ്ക്കുന്ന ചൂണ്ടുകളോടെ പറഞ്ഞു.

  ഇത്തിരി വെള്ളം..’ ഞാനോടി അടുക്കളയിൽ ചെന്നു. വെള്ളമെടുത്തു കൊണ്ടു വന്നു. കട്ടിലിന്നരികിലിരുന്നു ഏച്ചിയേ താങ്ങി ഉയർത്തി. അവരെന്റെ നെഞ്ചിലേയ്ക്കു ചാരി ഇരുന്നു വെള്ളം കുടിച്ചു. എന്നിട്ടിരുന്നു കിതച്ചു. ഞാൻ എന്റെ മുണ്ടു കൊണ്ട് അവരുടെ മുഖവും കഴുത്തും നെഞ്ചും തുടച്ചു. പത്തുമിനിട്ടോളം എന്റെ നെഞ്ചിൽ ഏച്ചി തലചായ്ച്ചിരുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സായൂജ്യമേറിയ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നത്. കവച്ചിരുന്ന തുടകളിലേയ്ക്ക കയെത്തിച്ച് ഞാൻ പാവാട താഴ്സത്തിയിട്ടു തുടകൾ മൂടി ‘ ഇപ്പഴെങ്ങനെയുണ്ട്. ഞാൻ ഏച്ചിയുടെ ചെവിയിൽ ചോദിച്ചു. ഉത്തരം പറയാതെ അവർ മുഖം പുറകോട്ടു തിരിച്ച് എന്റെ കവിളത്ത് അമർത്തി ഒരുമ്മ തന്നു. അപ്പോഴാ മുഖത്തേയും മൂക്കിലേയും വിയർപ്പുതുള്ളികൾ എന്റെ കവിളിൽ പറ്റി. എനിയ്ക്കു മനസ്സിലൊരു കുളിർ, സിരകളിലൊരുണർവ് ആ പുത്തൻ വിയർപ്പിനു സുഗന്ധം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഏച്ചി കാലുകൾ അനക്കാൻ നോക്കി എന്തൽഭുതം വലതുകാൽ അവർ അനക്കി, അല്പം മടക്കി എന്നിട്ട് എന്നെ വീണ്ടും മുഖമുയർത്തി നോക്കി ‘ നന്നായി പഠിച്ചാ…നീ ഭാവിയിൽ. ഒരു നല്ല . ഡോക്ടരാകും.” എനിയ്ക്കു കിട്ടിയ ആദ്യത്തേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ‘ ഇനി ഏച്ചി കിടന്നോ. നാളെ കൂടി നമുക്ക് ഇതൊന്നഴിച്ച് കെട്ടണം പുത്തൻ മരുന്നും വെയ്ക്കണം പിന്നെ. കഴിഞ്ഞു.” ‘ വേണ്ടടാ ഞാൻ ഇച്ചിരെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇന്നലെത്തൊട്ട് കെടന്ന കെടപ്പാ.. ഇപ്പഴാ അനങ്ങുന്നേ. അല്ലെടാ. അവന്റെ പല്ലെന്ത്യേ.?..” ‘ വാ, ഞെക്കിയപ്പം അതു പോയിക്കാണും.’ ‘ ഹോ.. നീ ഞെക്കിയപ്പം . ഞാൻ ഭൂമിപാതാളം കണ്ടെടാ…’ ‘ ഇപ്പം എല്ലാം ഞെക്കിക്കളഞ്ഞപ്പം വേദന പോയത് കണ്ടോ. തന്നെത്താനാണെങ്കി ഇതിന്റെ പാതിപോലും പഴുപ്പു പോകത്തില്ല. ഇന്നത്തേയ്ക്ക് നനയ്ക്കുരുത്.’ ‘ ‘ എന്നാലും നെനക്കൊരു മയോമില്ലാരുന്നു. എന്റെ തേവരേ. എനിയ്ക്കു മാത്രം നീ എന്തിനാ. ഇതു മാറ്റി വെച്ചത്..? ” ‘ ഏച്ചിയ്ക്കു തന്നെയല്ല. അവിടെ ഒരു പാർട്ടിയ്ക്കും കുടി കിട്ടി.” ‘ ആർക്ക്…?..’ ‘ ഏടത്തിയ്ക്ക്. ആനപോലത്തെ ഒരെണ്ണം. അന്നൊത്തിരി അട്ട എളകിയാരുന്നു.” ‘ എന്നിട്ട്. ഒന്നും പറ്റിയില്ലേ.” ‘എങ്ങനെ പറ്റാനാ. അപ്പത്തന്നെ ചൂടോടെ ഈ ഡോക്ടറു ഒരോപ്പറേഷൻ നടത്തിയതുകൊണ്ട്, സംഗതി ക്ലീൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും കഷ്ടായേനേ. ‘ നേരാണോടാ നീയിപ്പറേണേ. എവിടെയാ കടിച്ചേ.. ?. ‘ അവിടെത്തന്നേ. കുളയട്ടയ്ക്കു ഏറ്റം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലാ അത്.” ണ്ടേ.അപ്പം നീ ഗീതേടെം. എല്ലാടോം കണ്ടോടാ.” എന്തിനാ അറീന്നേ.” എന്നാലും പറയെടാ…’ ഏച്ചിയ്ക്കു രസം കേറി. ‘ ആങ് ഹാ.കാലിന്റെ വേദന പോയോ. ഇപ്പം വിഷയം മാറിയല്ലോ. ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി. ‘ എന്നാലും പറയെടാ.. നീ കണ്ടോ. അതോ. നീ എന്നേ പറ്റിക്കാൻ പറയുകാണോ…’ എന്റെ വില്ലേച്ചീ ഈ. വാസുക്കുട്ടൻ ആരാ മോൻ. ഇപ്പം .. ഏടത്തീടെ. അവിടത്തേ ഭൂമിശാസ്ത്രതം എനിയ്ക്കു മന:പാഠമാ.” ‘

  എന്നാലും നീ.. ഭയങ്കരനാടാ. ഞങ്ങടെ രണ്ടു പേരുടേo.” ‘ എന്റെ കൊളയട്ടേ.  നിനക്ക്  നന്ദി. ഞാൻ പോകുവാ. ഇപ്പം അവിടെ തെരക്കുന്നുണ്ടാകും. ഞാൻ മരുന്നു പിഴിയുന്നത് അമേo ഏടത്തീം കണ്ടതാ…’ ഞാനെഴുന്നേറ്റു. ‘ എന്നാലും ഗീത ഇന്നലെ കണ്ടിട്ട് ഒന്നു പറഞ്ഞു പോലുമില്ലല്ലോ…കള്ളിയാ…’ ‘ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നു പറയല്ലേ. ഇപ്പം അറിഞ്ഞ ഭാവം വേണ്ട. പിന്നെയാവാം. ‘ എന്നാ നീ പൊയ്തൊ. എട്ടാ നീ ആരോടും പറയല്ലേ നീയാ ഇതു പൊട്ടിച്ചെന്ന്. എനിയ്ക്കു നാണക്കേടാ. പിന്നെ ഞാൻ ചത്തു കളേo.” ് ഞാനാരോടൂം പറയത്തില്ല. പിന്നെ നാളെ ഞാൻ വരുമ്പഴത്തെയ്ക്ക് ഒന്നു നന്നായി കഴുകിയേക്കണം.” ‘ നീയല്ലേ ഇപ്പം പറഞ്ഞത്. നനയ്ക്കരുതെന്ന്.’ അത് മുറിവിന്റെ കാര്യമാ. ഞാൻ പറഞ്ഞതേ, അതിനു തൊട്ടു മോളിലേ കാര്യമാ.. കൊഴഞ്ഞൊട്ടിപ്പിടിച്ചാ ഇരിയ്ക്കുന്നേ.” ഞാൻ കയൊന്നു മണത്തിട്ട് മുഖമൊന്നു ചുളിച്ചു കാണിച്ചു.

  Thudarum