എന്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മ ഭാഗം – 25

This story is part of the എന്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മ series

  നോട്ടം കണ്ടാ. തുണി ഉരിയുന്ന പോലെ തോന്നും..’ ഏടത്തി എന്നേ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ” അങ്ങനേം ഓന്തുകളോണ്ടോ. ഞാനാദ്യാ കേക്കണേ… ‘ നമ്മടെ നേരേ നോക്കിയാ കാണാം. അതങ്ങിനെ നോക്കി മൂതം കുടിയ്ക്കണേ. പിന്നെ ഒരു ഗൊണോണ്ട്. അത് പെണ്ണുങ്ങളേ മാത്രേത നോക്കത്തൊള്ളു. ” ‘ ഈ ഗീത എന്തൊക്ക്യാ പറന്നേ. എനിമ്നാന്നും പിടി കിട്ടുന്നില്ല.” വില്ലേച്ചി ഏടത്തിയുടേ തലയിൽ ആഞൊന്നു കുത്തി ‘ ശ്യോ. പതുക്കെ എന്റെ വില്ല.” ഏടത്തി ചിണങ്ങി ‘ അതേയ്ക്ക്. വില്ലേച്ചീ. വേനലിന്റെ ചൂടും പൊകച്ചിലും കൂടുമ്പം ചെലർക്ക് ഒണ്ടാകുന്നതാ. നല്ല ഒരു മഴ നനഞ്ഞാ എല്ലാം ശെരിയാകും. ‘ ഞാൻ ചാടിപ്പറഞ്ഞു.

  മഴ നനയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നിന്നെയാ.. ചൂടു കേറി നടക്കുവാ. വിലാസിനി നീ വിചാരിച്ചാ ഇവനെ ഒന്നു തണുപ്പിയ്ക്കാൻ പറ്റുവോ…’ ചോദിച്ചിട്ട് ഏടത്തി പുറകോട്ടു കയ്യിട്ട് വില്ലേച്ചിയേ ഒന്നു തോണ്ടി കയ്ക്ക് കൊണ്ടത് വില്ലേച്ചിയുടെ മാറത്തായിരുന്നു. ഒരിക്കിളിയോടെ വിലാസിനി ഒന്നു ചുളിഞ്ഞിട്ടു പറഞ്ഞു. ‘ എന്തായിത് ഗീതേ.. പരസ്യായിട്ട് . ഇക്കിളിയെടുക്കുന്നു.” അയ്യോ ഞാനൊന്നു തോണ്ടീതല്ലേ.. ഏടത്തി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ചാടി വീണു. ‘ വന്നു വന്ന് ഇപ്പം രണ്ടു പേർക്കും തോണ്ട്യാലും ഇക്കിളിയാകുന്ന പരുവത്തിലെത്തി രണ്ടിന്റേം പേൻനോട്ടം. ചേട്ടനോടൊന്നു പറഞ്ഞാരുന്നേ. നല്ല പേൻ ചീപ്പു

  കൊണ്ടുവന്നേനേ.. “ ഞാൻ എങ്ങും തൊടാതെ പറഞ്ഞു.

  ” ഓ. നിന്റെ ചേട്ടന്റെ ചീപ്പുകൊണ്ട് ചീകിയാ ചേട്ടന്റെ കടി കൊറയും. ബാക്കിയൊളേളാരുടെ പേനൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നേ കെടക്കത്തേയൊള്ളു. നീയൊന്നു പോടാ…’ ഏടത്തി എന്റെ നേരെ കണ്ണൂരുട്ടി കാണിച്ചു. ” അ തു ചീകേണ്ട പോലെ ചീകേണ്ടിടത്തു ചീകിയാ. എല്ലാ പേനും ചാകും. കടീം തീരും. അല്ലേ വില്ലേച്ചീ. ഞാൻ അതേരൂപത്തിൽ ഏടത്തിയേ നോക്കി പറഞ്ഞു. ‘ ആ. എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിമ്നാട്ടു പേനും ഇല്ല. അതോണ്ട് കടീമില്ല. കയെയ്യാഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു. ‘ അതൊക്കെ കെടക്കട്ടെ. നിങ്ങക്കാർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുവോ. എനിയ്ക്കുറിഞ്ഞു കൂടാത്തതുകൊണ്ടു ചോദിയ്ക്കു്യാ. ഈ. അരോം അരോം കൂടെ ഒരച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടുവോ…’ ” ബേ. പുതിയ പുകില്..നീ എന്തു വട്ടാ ഇപ്പം എഴുന്നെള്ളിയ്ക്കുന്നേ.” ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഏടത്തി ചോദിച്ചു. ഇടയ്ക്കു ആലോചിച്ചു. ‘ ശൈരിയാ. ഇതെന്തു സംശയാ വാസൂട്ടനിപ്പം. ചോദിയ്ക്കണേ. ഗീത പറയുമ്പോലെ തനി വട്ട,” വില്ലേച്ചി ചിരിച്ചു. ” ഇത്തിരി കൂടെ വിശദീകരിയ്ക്കാം. ഇപ്പം. ദേ. വില്ലേച്ചി ഒരു ചെറിയ അരം. തടി നോക്കി പറയുകാണേ.. ഏടത്തി ഇത്തിരി വെല്യ അരം. ഞാനൊരു വെറും കറിക്കത്തി.നിങ്ങളു തമ്മി ഒരച്ചാ… എന്നു പറഞ്ഞാ. അരങ്ങളു തമ്മിലൊരച്ചാ. ആർക്കേലും. ഈ അരങ്ങളിൽ ആർക്കേലും ഗൊണോണ്ടാകുവോ. കത്തീടെ മൂർച്ച. അതായത് എന്റെ. കാര്യം. പോയിക്കെടക്കുന്നു. മൂർച്ച വേണ്ടത് എനിയ്ക്കാ.. ഒരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളു തമ്മിലും. അതായത്. അരങ്ങള്…”

  ഏടത്തി എന്നേ നിശിതമായി ഒന്നു നോക്കി എഴുന്നേറ്റു. മുടി വാരിക്കെട്ടി ‘ വില്ല. ഇത് ചെറിയ വട്ടൊന്നുമല്ല. ഊളമ്പാറക്കേസാ. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നാ. ഇവൻ നമ്മളേ ഒരയ്ക്കും. മോനേ വാസുക്കുട്ടാ. നീ പോയി. കലുങ്കേലിരുന്ന് ഒരയ്ക്ക്. ഞങ്ങക്കു വേറേ പണീണ്ട്. ‘

  ഏടത്തി പറഞ്ഞു. വിലാസിനിയും എഴുന്നേറ്റു. ‘ ശൈരിയാ. ഇന്നു ചെലപ്പം നന്നായിട്ട് പെയ്യാനുള്ള സാദ്ധ്യതേണ്ട്. . അയ്യോ. ചേച്ചി തെരക്കുവാരിയ്ക്കും. കുളിയ്ക്കാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കിയില്ല. ഞാൻ പോട്ടേ ഗീതേ.”

  വില്ലേച്ചി ഇറങ്ങി നടന്നു. അവൾ മുറ്റം കടന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചാടി മുറ്റത്തിറങ്ങി ‘ അപ്പോ രണ്ടു പേരും തോറെന്നു സമ്മതിച്ചല്ലോ…’ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. വില്ലേച്ചി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. അപ്പോൾ ഏടത്തി വിളിച്ചു. ‘ മോനേ വാസുക്കുട്ടാ. ഇങ്ങോാാട്ടു വന്നേ.” ഒരു വല്ലാത്ത ചിരി ആ മുഖത്ത്, പട്ടണത്തിൽ വളർന്നതല്ലേ, വ്യംഗ്യഭാഷ മനസ്സിലാവും. പൊട്ടിപ്പെണ്ണ്, പക്ഷേ ഇത് സാധനം വേറേ. ‘ എന്താ. എന്റെ പൊന്നേട്ടത്തിയമ്മേ.” ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടടുത്തു ചെന്നു. ‘ എട്ടാ. മാരാരേ ചെണ്ടകൊട്ട് പഠിപ്പിക്കല്ലേ. നീ ഞങ്ങക്കിട്ടു വെയ്ക്കുകാന്നു മനസ്സിലായി. നീ കാട്ടുതോടാണെങ്കി.ഞാൻ പട്ടണത്തീന്നു . ഇല്ലാത്ത പറഞ്ഞാലൊണ്ടല്ലോ.. ങ്ഹാ.” പറഞ്ഞുകൊണ്ടവർ മുറ്റത്തരികിൽ കിടന്ന ഒരു ചൂട്ടുമെടുത്ത് അടുക്കളയിലേയ്ക്കു നടന്നു. ‘ ഗെടാ. അതിനിപ്പം ഗീതക്കുട്ടിയെന്തിനാ ചൂടാവുന്നേ. സംശയം ചോദിച്ചതല്ലേ. ണക്കുണക്കു. ഘുണക്കു.ണക്കുണക്കൂ. ഒന്നു വേഗം നടന്ന് കുറച്ചു കാപ്പി അനത്തിയ്യേ. വെശക്കുന്നു.’ നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കുണ്ടികൾ ആടുന്ന താളത്തിനൊത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഏടത്തി തിരിഞ്ഞ് എന്നെ നിശിതമായി ദഹിപ്പിയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നു നോക്കി. പിന്നെ അടുക്കളയിലേയ്ക്കു കയറി

  സ്കൂൾ തുറക്കാൻ ഇനി ഒരാഴ്ച്ച മാത്രം അതിനു മുമ്പ് വീട്ടിൽ ഒന്നു പോയിവരാൻ ഏട്ടത്തി തീരുമാനിച്ചു. ചേട്ടൻ സമ്മതിച്ചു. ശൈനിയാഴ്ചച്ച രാവിലേ തിരിച്ചെത്തണം, കാരണം പെങ്ങളുടെ വീട്ടിലേ കല്യാണം ഞായറാഴ്ചച്ചയായിരുന്നു. എനിയ്ക്കു വല്ലാത്ത മനോവിഷമം. എന്തോ എന്റെ കയ്തവിട്ടു പോകുന്ന പോലെ, ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു. ‘ ഞാനും കൂടി എടത്തിയുടെ വീട്ടിൽ ഒന്നു കറങ്ങീട്ടു വരാം. ” അങ്ങനെ ഇപ്പം കറങ്ങണ്ട. ഞാനിനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാ… എനിയ്ക്കാരാ തൊണ്. നിന്റെ അഛനും ചേട്ടനും വരുമ്പം ഇരുട്ടി ഒരു നേരാവും.” ‘ ഇപ്രാവശ്യം നീയിവിടെ നിയ്ക്ക് വാസൂട്ടാ. പിന്നൊരിയ്ക്കൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് സന്തോഷായിട്ടു പോകാം. ഇപ്പം അമേനേം സഹായിച്ച് ഇവിടെ നില്ല. ‘ഏടത്തി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘ സ്കൂളു തൊറന്നാ പിന്നെ എന്നു പോകാനാ..?..’ ഞാൻ ചോദിച്ചു. എനിയ്ക്കു വലിയ സങ്കടമായി. ‘ പോകാടാ വാസപ്പേട്ടാ. തനോളം പോന്ന ഒരു പുരുഷൻ പിള്ളാരെ പോലെ നിന്നു വാശി പിടിയ്ക്കണ കണ്ടില്ലേ അമേ.. നാണല്യേ നെക്ക്. നിന്റെ മീശബ്ലെങ്കിലും ഒരു വെല കൊടുക്കെന്റെ വാസൂട്ടാ.. ‘ ഏടത്തി കളിയാക്കി ‘ നീ അവളേ. ഹൈവേയിക്കൊണ്ടെ ബസു കേറ്റിവിട്ടിട്ടിങ്ങു പോര്. സന്ധ്യയ്ക്ക് ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാ. അവിടെ വീട്ടി പിന്നെ എല്ലാർക്കും കൂടെ പോകാം.” അമ്മയുടെ തീരുമാനം ഞാൻ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ സ്വീകരിച്ചു.

  ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ബസ്സു കേറി ഹൈവേയിൽ ഇറങ്ങി ഏടത്തിയുടേ വീട്ടിലേയ്ക്കുള്ള ബസു വീണ്ടും മാറിക്കേറണം. അവരുടെ വീടു റോഡരികിലായതുകൊണ്ട് ബസിൽ കയറ്റി വിട്ടാൽ മതി

  ആൽത്തറമൂക്കിലേയ്ക്കു നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു. ‘ ഏടത്തി എന്നാ വരിക. താമസിക്കുവോ…’ ശൈനിയാഴ്ച രാവിലേ.എന്താ. നിനക്ക് എന്നേ കാണാതെ പറ്റില്ലെന്നായോ.” ‘ അതല്ലേടത്തീ. എനിയ്ക്ക്. എനിയ്ക്ക്. ഏടത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ.” എനിയ്ക്കു വാക്കുകൾ കിട്ടിയില്ല. ഏടത്തി കുറച്ചുനേരം നിശബ്ദയായി നടന്നു. പിന്നെ ചോദിച്ചു. ‘ വാസൂട്ടാ. മോനൊന്നു ചിന്തിച്ചേ. നിന്റെ ഈ പോക്ക് അപകടത്തിലേയ്ക്കാ.. ഞാൻ നിന്റെയാരാ..’

  ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല ‘ ഞാൻ നിന്റെ ഏടത്തി. അതായത് ഏടത്തിയമ്മ. ആ ബഹുമാനം നീ എനിയ്ക്കു തരണം.” അത് എന്നേപ്പൊലെ ഒരു പെണ്ണിനവകാശപ്പെട്ടതാ.. നീയെന്താ അതു ചിന്തിയ്ക്കാത്തേ. അന്ന്..ഒരബദ്ധം പറ്റി. പോട്ടെ. പിന്നെ കട്ടിലിനു കീഴേ കേറി. നീ തന്നെ വീണ്ടും അരബദ്ധം ഉണ്ടാക്കി. എന്റെ കുഴപ്പം അല്ലല്ലോ. അനാവശ്യമായിട്ടൊള്ള തോന്നലുകളൊക്കെ നിർത്ത്.മോനേ. നീ ഒരൊത്ത ആണായി. പിരിയ്ക്കാൻ മാത്രം മീശേം വളർന്നു. ഇനീം. കൂട്ടിക്കളി നിർത്ത്. ‘ ‘ അതല്ല ഏടത്തീ. ഞാൻ ഏടത്തിയേക്കണ്ട നാളു മുതൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ.”

  നിന്റെ ഉള്ളിൽ. തേങ്ങാക്കൊല…ഒന്നു പോടാ ചെക്കാ…അത് നിന്റെ പ്രായത്തിന്റേം വളർച്ചയുടേയും കൊഴപ്പമാ. സത്യം പറഞ്ഞാ. നിന്നോടു പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാ. നിനക്കും പെണ്ണു കെട്ടാൻ പ്രായോം പരുവോം ആയി. എന്നാലും നീ പഠിച്ച ഒരു വെല്യ ആളാകണംന്നാ എല്ലാരുടേം ആശ. അതിനിടയ്ക്ക് നീ ഇങ്ങനേ . അരുതാത്തതും ചിന്തിച്ച ഭാവി കളയരുത്. എന്റെ സനൽ ഇപ്പം ഒണ്ടാരുന്നെങ്കിൽ അവൻ നിന്നേക്കാളും ചെറുപ്പമാരിയ്ക്കും . എങ്കിലും അവനോട് ഞാൻ പറയുന്ന പോലാ ഇപ്പം നിന്നോടു പറയുന്നേ.” ഏടത്തിയുടെ മുഖം ഗൗരവപൂർണ്ണമായിരുന്നു. ‘ അപ്പോ.. ഏടത്തിന്റെയ്ക്കന്നേ ഇഷ്ടമില്ലെന്നാണോ പറയുന്നേ.”

  ‘ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. എന്റെ താലിയുടെ വില കളയാൻ ഞാനാരേയും സമ്മതിയ്ക്കില്ല. അതിനി എന്തു പ്രശ്നമുണ്ടായായാലും.. ഞങ്ങടെ ഒടക്കും വഴക്കും നീ കൊറെയൊക്കെ കണ്ടു കാണുമായിരിയ്ക്കും. നെക്ക് ചെലപ്പം എന്നോടിത്തിരി സഹതാപോം കാണുവാരിയ്ക്കും. അതൊന്നും എനിയ്ക്കുറിയുകേം വേണ്ട. എല്ലാം സഹിയ്ക്കാനും നീങ്ങാനും എനിയ്ക്കുറിയാം . കഴിയുകേം ചെയ്യും.. “ ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടു. മറുത്തു പറയാൻ മനസ്സിൽ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. ‘ ബസ്സ് വരാറായീന്നു തോന്നണു.. ഞാൻ ദൂരേയ്ക്കു നോക്കി വരട്ടെ. അതോണ്ട്. ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പം. നീ എന്റെ അനിയനാരിയ്ക്കണം. സ്കൂളിപ്പോകുന്ന വെറും ഒരനിയൻ. അപ്പുറം നീ ചിന്തിക്കരുത്. എന്നെപ്പറ്റി. മനസ്സിലായോ.” ‘ ബം.. “ ഞാൻ മൂളി നീയൊന്നു ചിന്തിച്ചേ. നീ കെട്ടിവരുന്ന പെണ്ണിനേപ്പറ്റി നിന്റെ അനിയൻ. അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ. നിന്നേപ്പോലെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോണ്ടു പുറകേ നടന്നാൽ. ആ കുട്ടീടെ. അതായത്. നിന്റെ ഭാര്യേടെ. ഗതികേട് എന്തായിരിയ്ക്കും. ഒരിയ്ക്കലെങ്കിലും വാസൂട്ടാ നീ അതൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ. ആ ഗതികേടിലാ ഞാൻ. നിന്നേപ്പറ്റി ഒരു മോശം അഭിപ്രായം എനിയ്ക്കു പറയാൻ പറ്റുവോ.. ഏടത്തി കുറ്റം പറയുന്നുന്ന് ആളോള് പറയും. സത്യം ആരെങ്കിലും സമ്മതിച്ചു തരുവോ.?. ഒടുവിൽ. ഏടത്തിയ്ക്കാവും സകല കുറേറ്റാം. അടക്കമില്ലാത്തോള്. നശൂലം. കുടുംബത്തിൽ കേറ്റാൻ പറ്റാത്തോള്. ‘ ഞാൻ വിരൽ കടിച്ചു നിന്നു. എനിയ്ക്കുത്തരമില്ലായിരുന്നു. എല്ലാം പോയി ആശകൾ തകർന്നു. പിടിച്ചാൽ പിടിച്ചെടുത്തു കെട്ടുന്ന ഇനമാണീ സീതീ, പെട്ടെന്നു ഞാനോർത്തു പോയി. എന്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ബഹുമാനത്തിന്റെ മിന്നലോ ? ‘ പിന്നെയേ.. ഒരു കാര്യം. ഇനി ക്ലാസ്സിൽ തോൽക്കാൻ പാടില്ല. തോട്ടുവക്കത്തു പോയിരുന്ന്. അതുമിതും കണ്ട്. തോറ്റു തോറ്റു കെടന്നാലേ. ജയിച്ചു ജയിച്ചു വരുന്ന കൊച്ചു പിള്ളേരു നിന്നേ കൊത്തിപ്പറിയ്ക്കും. അതോണ്ട് പഠിച്ച എങ്ങനേം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെത്തണം. തോററാ. ഞാൻ പോലും നിന്നേ തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല. ‘ അപ്പോഴെയ്ക്കും ബസ്സു വന്നു തിരിച്ചിട്ടു.

   

  ഡ്രൈവറും  കണ്ടക്ടറും ചായ കുടിയ്ക്കാൻ പോയി കിളി വിളിച്ചുപറയൽ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ കേറി സീറ്റു പിടിച്ചു. പെണ്ണുങ്ങളുടെ തൊട്ടു പുറകിലത്തേ സീറ്റു കിട്ടി ഏടത്തിയുടെ കൂടെ ഞാനും വേറുതേ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ തൊട്ടുപുറകിലേ സീറ്റിൽ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രതീ ഏടത്തിയേ തോണ്ടി, ‘ ഗീതയല്ലേ..?. കെട്ടിച്ചു. . മകള്…” ‘ അതേ.. ‘ എനിയ്ക്കു മനസ്സിലായില്ല..?..” ് ഞാൻ .ത്തേയാ. നിങ്ങടെ കല്യാണത്തിനു ഞാനും വന്നാരുന്നു. എന്റെ മൂത്ത മോളെ കെട്ടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് കുന്നേപ്പാടത്താ…’ ” ഓ .ഇപ്പം പിടികിട്ടി. നഞ്ചാണി. നായാണി.യിലേ.” . അതന്ന്യേ. നഞ്ചാണിയിലേ. പൊന്നപ്പന്റെ. ഇപ്പം മനസ്സിലായോ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊറേയായല്ലോ. ഒന്നുമായില്ലേ.” നാട്ടുകാരുടെ എടുത്തടിച്ചുള്ള ചോദ്യം. ഏടത്തി വല്ലാതെ ആയ പോലെ. ‘ അത്. അങ്ങനെ .. കെടക്കുന്നു. ധ്യതി വെയ്യേണ്ടല്ലോ.” ഏടത്തി ഒഴിഞ്ഞു മാറി. കേട്ടപ്പോൾ പറയണമെന്നു തോന്നിയതാ, കൊടം കമഴ്സത്തിവെച്ച വെള്ളമൊഴിച്ചാ അതെങ്ങനെ നിറയും എന്ന്, വെറുതേ ഏടത്തിയുടെ നേരേ നോക്കി ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു. അതിൽ എല്ലാമുണ്ടായിരുന്നു. അപമാനിതയായ പോലെ അവർ മുഖം കുനിച്ചിരുന്നു. മോൾക്കിത് നാലാം മാസമാ. ഒന്നു നോക്കാൻ വന്നതാ. മരുമോൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കും. അതോണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുവാ. ഇനി പേററിനു കൊണ്ടോകാൻ വന്നാ മതീനാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ…” ‘  ഈശരൻ തുണയ്ക്കട്ടേ.. ‘ എടുത്തി പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു.

  Thudarum