കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയും കാമുകനും കമ്പി സംഭാഷണത്തിൽ

രാത്രി ബോറടിച്ചപ്പോൾ കാമുകനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി നിയ. രണ്ടാളുടെയും സംഭാഷണം സാവധാനം ഹോട്ടാകുന്നു. എനിക്ക് നിന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വേണമെന്ന് നിയ കാമുകനോട് പറയുന്നു.

ഈ കമ്പി ഫോൺ കോൾ പൂർണ്ണമായി കേൾക്കാൻ പ്ളേ ബട്ടൺ അമർത്തൂ. കൂടുതൽ ക്ലിപ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി ലൈക്ക് അമർത്താൻ മറക്കല്ലേ!