കഴപ്പി വീട്ടമ്മയും കാമുകനും തമ്മിലുള്ള മലയാളം കമ്പി ടോക്ക്

ഭർത്താവിന്റെ ചെറിയ കുണ്ണയിൽ സംതൃപ്തയല്ലാത്ത മലയാളി വീട്ടമ്മ എല്ലവരും ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം കാമുകനെ വിളിച്ച് കാമുകന്റെ വലിയ കുണ്ണ പിടിച്ചും ചുംബിച്ചും ചപ്പിയും തന്റെ കഴപ്പ് തീർക്കുന്നതിന്റെ മലയാളം കമ്പി ടോക്ക്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ ശബ്‌ദ രേഖകൾ തുടർന്നും കേൾക്കുന്നതിനായി ലൈക് ബട്ടൺ പ്രെസ്സ് ചെയ്യൂ.

What did you think of this story??

Comments

Scroll To Top