വികാരത്തിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ അച്ഛനെ വശീകരിച്ച ശ്രീ

വിരസതയിൽ നീണ്ട ജീവിതത്തിൽ കാമം കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ അച്ഛനെ വാശീകരിച്ചു കിടപ്പു മുറിയിൽ എത്തിച്ച ശ്രീയുടെ കഥ.

ഭാര്യ ഗൾഫിൽ പോയപ്പോൾ

ഭാര്യ ഗൾഫിൽ പോയതോടെ മരുഭൂമിയായ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആരെയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന ചുണ്ടുകൾ ആയി കടന്നു വന്ന കൂട്ടുകാരൻ്റെ ചേച്ചി. ഭർത്താവ് നാട്ടിൽ ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചേച്ചിയെ മോഹിപ്പിച്ചു കൂട്ടായ കഥ.

തക്കാളി ചുണ്ടിൽ തേൻ മധുരം

ജോലി ആവശ്യത്തിനായി ദൂരെ പോയി വില്ലയിൽ താമസിക്കുന്ന ഞാൻ അടുത്തുള്ള ജാൻസി എന്ന 30-കാരിയെ ചാറ്റിലൂടെ വളച്ച് അവളുടെ വീട്ടിൽ കയറി ആ പാൽകുടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ കഥ.

നിമ്മി ചേച്ചിയുടെ ചാമ്പക്ക

ഹൗസ് ഓണർ നിമ്മി ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് നാളുകളായി തൊടാത്ത ചാമ്പക്ക ചുണ്ടുകളും, വെള്ളരിക്ക മുലകളും ചേച്ചിയെ വികാര കൊടുമുടിയിൽ എത്തിച്ച് ഞാൻ അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ കഥ.

കൂട്ടുകാരൻ്റെ കഴപ്പി ഭാര്യ സോനു – 2

കാമത്തിൻ്റെ മൂർദ്ധന്യത്തിൽ എത്തിയ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഭാര്യ സോനുവിനെ റൂമിലേക്ക് വാരികൊണ്ട് എടുത്ത് പോയി കണ്ണുകൊണ്ട് കാമം പറഞ്ഞ അവളുടെ തേനും എൻ്റെ പാലും ഒരുമിപ്പിച്ച കഥ.

കൂട്ടുകാരൻ്റെ കഴപ്പി ഭാര്യ സോനു – 1

എന്നും ജിമ്മിൽ പോയത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ചുടു തേനായി കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഭാര്യ സോനുവിൻ്റെ ചുണ്ടുകളിലേക്ക് പകരാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ്. സുന്ദരമായ ആ മുലകളും ഞാനും ഇണചേരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ.