അയൽവാസി

അയൽവക്കത്തെ ചക്കമുലകൾ ഉള്ള കനക ചേച്ചി

എന്റെ നാട്ടിലെ മാദകറാണിയും എന്റെ അയൽക്കാരിയുമായ ചക്ക മുലകൾ ഉള്ള കനക ചേച്ചിയുടെ കളി ഞാൻ കാണുന്നതും അതുപയോഗിച്ച് ഞാൻ ചേച്ചിയെ വീട്ടിലിട്ട് മതിയാവോളം കളിച്ച കഥ

അമ്മയെ രതിസുഖം അറിയിച്ച മക്കൾ (ഞാനും മാമനും) – ഭാഗം 1

വർഷങ്ങളായി രതിസുഖം അറിയാത്ത എന്റെ അമ്മയെ ഞാനും അയൽവാസി രാഘവൻ മാമനും കൂടെ കളിച്ച് അമ്മയുടെ ആ വലിയ മുലകളിൽ നിന്ന് മുലപ്പാൽ ഒരുമിച്ച് ചപ്പികുടിക്കുന്നു.

അയൽപക്കത്തെ താത്ത

24 വയസ്സ് ഉണ്ട് താത്താക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രിയതമൻ ഗൾഫിലോട്ട് പോയി.കടിയുള്ള അവസ്ഥയിൽ താത്തമാരെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയാൽ ഞങ്ങളെപോലുള്ള ചെക്കൻമാർക്കും "പണി"ആകും.

ഞാനും എന്റെ സ്വന്തം ദീപയും

എന്റെ അയൽവാസിയും പ്രാണകാമുകിയുമായ ദീപയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള അതിമനോഹരവും കാമജനകവുമായ കളിയുടെ കഥയാണിത്.എനിക്ക് വളരെ സുഖം തോന്നിയിരുന്നു അവളോടോപ്പമുള്ള കാമകേളികൾ.

Scroll To Top