വിലാപം ഭാഗം – 3

ഞമ്മടെ നായനാരും ആന്റണീം ബല്യ പൂണ്യവാളന്മാരല്ലെ. ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ആലിക്കൂട്ടീ നീ ബെഷമിക്കണ്ട പെണ്ണു ഉള്ളിടത്തെല്ലാം ബാണിഭോം കാണും. ഞമ്മളു ഒളിബിൽ എന്തെല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ചളി കാണുമ്പോൽ അവിടെ ചവിട്ടുകേം വെള്ളം കാണുമ്പോൽ അതു കഴുകികളയുകയും ചെയ്യുന്നവനാണു പൂമുഷൻ, ഞമ്മൾ പറഞ്ഞ്ഞ് ഞമ്മക്കാരോടൂം ബയക്കില്ല. അഞ്ച്ചു കൊല്ലം കയിഞ്ഞാൽ ജനം ഞമളെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. കമ്മ്യൂണിൾ്ടാണെന്നും പറഞ്ഞു നടന്നാൽ നാട്ടിനു വികസനം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇങ്ങളെ ബളിപ്പടി കൊണ്ടു വായിൽ പോകുല്ലാ. ഞമ്മൾ ഇങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ ബരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കി തന്നെ അന്തോണിച്ചന്നു അതിനുള്ള കഴിവും ഇല്ല. ഇങ്ങൾ തോന്നിയപോലെ ഭരിക്കീൻ. ഇങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അമേരിക്കെലൊക്ക ശായ കൂടിക്കുന്ന പോലാ ബലാൽ സംഗം നടക്കുന്നത്. ഇതു ഞമ്മൾ അതൊന്നും ശെയ്തില്ല.

 

ബിക്കാൻ തൂക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്ന പയ്ക്കൂല കണ്ടപ്പം ഒരൊന്നു ഇരിഞ്ഞു തിന്നു അപ്പുഴെ കാശും കൊടൂത്തു , കാശു കൊടുക്കുന്നതു ചുട്ട വിരുധം ആണെങ്കിൽ ഞമ്മൾ ഓളു മാരെ സഹായിച്ചുന്നു കൂട്ടിക്കോളീൻ, ജോലി ബേണ്ടോരുക്കു ജോലി, ബീടൂ, ബേണ്ടോരുക്കു ബീടു. ഗൾഫീൽ പോകണ്ടോളുക്കു വീസാ പിന്നെന്തോ വേണം ഇത്തീൽ കൂടുതൽ ഞമ്മൾ എന്തോ ശെയ്യാനാ?

പെണ്ണുങ്ങൾ ഞമ്മക്കു ഒരു ബീക്സ്നെസ്സ് ആണു. അല്ല ഏതു ആണിനാ ಇಂಗ್ಲೆ? ചില് ബെളീൽ മിണ്ടാതെ ബീട്ടിപ്പോയി ഓളെ ഓർത്തു ബാണം ബിറ്ററും ചിലര് ഭാദ്യേ പണി എടുകൂമ്പോൾ ഓൾ മീര ജാസ്മിൻ ആണു, നളിനി നെറ്റോ ആണു, ശാരി നായർ ആണു എന്നൊക്കെ ബിചാരിക്കും. പിന്നെ പണോം അധികാരോം ഉള്ള ഞമ്മളെ പോലെ ഉള്ളോഴ്സ് പോsാ പുല്ലേ ബമൂന്നിടത്തു ബെച്ചു കാണാം എന്നു വിചാരിച്ചു കിട്ടിയ മൂന്തിരി തിന്നും മൂന്തിരി തിന്നണ്ട പ്രായത്തിൽ തിന്നില്ലേൽ പല്ലു പൊഴിയുമ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടു എന്തു കാര്യം?

ഞമ്മൾ ജിമ്മിനു ക്ഷണിക്കാൻ ക്ലിന്റൺ സായിപ്പിനെ വിളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ സായിവു പറഞ്ഞു. മിസ്സർ കൂട്ടീ യു അർ വെമി ബില്ലിനറ്റ് വീ ആർ സെയി, വീ ഹാവ് സെയിം &pიზიფზ ബീ വൈരി കെയർഹുൾ, ഈവൻ ഇൻ യൂഎസ് പെണ്ണുകേസ് ഈസ് വെരി നാസ്റ്റി ആൻഡ് ഡിഫ്ഫികൽറ്റ് റ്റു ഈമാൻ, സോ യൂ പ്ലീസ് ടേക്സ് കെയർ, സീ മൈ കേസ് മോനിക്കാ വെരി ഗൂഡ് കോക്ക് സക്കർ, ബട് ഷീ   നെവർ ഹാഡ് ഷീ കെപ്റ്റ് മി ജട്ടി ആൻഡ് ഫോമൻസീക്സ് എക്സ് പർട്സ് ഫെൻഡ് സം ശുക്ലം ഇൻ ഇറ്റ് സോ ടേക്സ് കെയർ

 

ഞമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലിന്റൺ സായിപ്പേ ഇങ്ങൾ പറയുന്നപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ ഞമ്മളെ കൊണ്ടാവുല്ല. പച്ചെങ്കിലും ഞമ്മൾ നല്ല ബുധീളേള്ളാനാ. ഞമ്മൾ ആകാശത്തീൽ കൂടെ ബസ് വിടാനാ ഇാടെ ബന്നിരിക്കുന്നത്?

ക്ലിനൺ വായിൽ ബെമൽ വച്ചു ചോദിക്കുകയാ മിസ്റ്റർ കൂട്ടീ ആകാശത്തിൽ ബസോ യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു റൊക്കറ്റൊന്നും അല്ല മാഷെ, ഒരിജിനൽ ബസു തന്നെ ഈ ജിമ്മ് ഒന്നു കയിണ്ടേത്താട്ടെ ഞമ്മൾ എറണാകുളത്തുടെ ആകാശത്തിൽ ബസ് പാപ്പിക്കും ആ

ബട് മിസ്സുർ കൂട്ടീ ഡോണ്ട് ഗിവ് യൂവർ, ജെട്ടി റ്റു എന്നീ ലേഡീസ്

 

ഞമ്മൾ ചിരിച്ചോണ്ടു പറഞ്ഞു എടോ ക്ലിന്റൺ സായിപ്പേ ഞമ്മൾ നിയമസഭേലോ പള്ളീലോ പോകുമ്പോൾ മായ്വേത ജട്ടി ഇടലുള്ളൂ. പിന്നെങ്ങിനെ ഓളുമാർ ഞമ്മടെ ജട്ടി അടിച്ചു മാറ്റും ?

 

ఞ സായിപ്പു എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കൂട്ടീ യൂ ആർ വണ്ടർഫുൾ വാട്ട് എ ഫൈൻ പീസ്  ഐഡിയ, നെവർ തോട്ട് ഒഫ് ദിസ് യൂ ആർ വെരി നാട്ടി മിസ്റ്റർ കൂട്ടി ബട്ട് ഹൗ ഉ മാനേജ് അിസ് കമ്പി വെൻ യൂ ആർ വിത്തൗട്ട് ബൂട് ഹൊറ്റ് യൂ മാനേജ്, ഇഫ് ജട്ടി നോറ് തെയർ, മെ കൂട്ടൻ വിമർ ബികം കമ്പി ആൻഡ് വാട്ട് കാൻ ബി ഡൺ അബൗട് ഇറ്?

 

അപ്പം ഞമ്മൾ പറഞ്ഞു അതാൻ സായിപ്പേ ഞമ്മൾ സുന്നത്തു നടത്തുന്നത് സാമാനം തൊലി ഇല്ലാതെ കിടന്നു. മൂണ്ടിൽ ഉമഞ്ഞു ഉരഞ്ഞു. ഇപ്പം ഞമ്മടെ മുക്കാൽ ജട്ടി ഇല്ലെങ്കിലും കമ്പി ആശില്ല. ആകണേൽ ശ്രീദേവി വിചാരിക്കണം. ക്ലിന്റൺ നേരേ അടൂത്ത ഫ്ളയിറ്റിൽ പൊന്നാനീലു വന്നു പക്കി മുറിച്ചു. ഞമ്മൾടെ ഒസ്താൻ അഹ്മദൂക്ക അല്ലേ ഓനെ മാർക്കം കയിപ്പിച്ചു വിട്ടത്

തികെ ഞമ്മൾ ബിമാനത്തെൺ ബ്രൂമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത സീറ്ററിൽ ഞമ്മടെ മയിക്കിൾ ഞമ്മൾ ആദ്യം ബിചാരിച്ചു ഏതോ ബെള്ളപ്പാണ്ടു പിടിച്ചോനാണെന്നു. അപ്പം ഓൻ എന്റെ അടൂത്തു ഇങ്ങോട്ടു പരിശയപ്പെട്ടു. യൗ ആർ ಖಿಖ್ಖಹಿ കൂട്ടി കൺഡക്ടിങ് അ ജിം ഫോ തോസ് കേരളാ പീപ്പിൾ? എ ആം മൈക്കിൾ ജാക്സസൺl

 

ഞമ്മൾ ചോദിച്ചു വെയർ ആഴ്സ് യൗ ഗോയി അന്റ് കമിങ്?

 

ഓൻ പറയുക, ചങ്ങായീ ഞമ്മൾ ഒരു കെണീൽ പെട്ടു. ഞമ്മൾ സ്നേഹത്തിൽ ചില പിള്ളാരെ ബീട്ടിൽ നിർത്തി കളിപ്പിക്കും. ബട് തോസ് കൂട്ടികളുടെ പേരിന്റ്സ് കേസ് കോടൂത്തു. ഒരു കേസ് കഴിഞ്ഞ്നു കാലിഫോർണിയായിൽ നിന്നും ബ്രൂന്നു. നാളെ ബേറെ ഒരു കേസ് ഓഹിയോയിൽ ഉണ്ട്. ഇതു കാരണം ഗാനമേളയും കാസറ്റും ഒന്നും ഇറക്കാൻ പഠറുന്നില്ല. മുഖം ഒക്കെ വെള്ളപ്പാണ്ടായി. എവരി ഡേ കേസ് ആൻഡ് തെളിവെടുക്കൽ?

 

പവo ഓന്നും ഞമ്മടെ ഗതി തന്നെ. ഓൻ സ്നേഹത്തിൽ ഞമ്മടെ പള്ളീലെ മദ്രസ്സു നടത്തുന്ന ഉസ്മാൻ കോയ ചെയ്യുന്നപോലെ, ഓത്തു പഠിക്കാൻ വരുന്ന പിള്ളാരുടെ ചക്കീൽ പിടിക്കുകയോ ആ കുണ്ടന്മാരുടെ അണ്ടി വായിലിട്ടു .ബായിലിട്ടു സൂകിപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു. സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്നു ഓനല്ലെ അറിയു. ഓനെ പോലീസു പൊക്കി കേസു എന്റെതു തന്നെ പീഡനoll

 

വീട്ടിൽ ഓൻ ഒരു മദ്രസ്സു നടത്തുന്നുണ്ട്. ഫ്ളൂട്ടും പഠിപ്പിക്കുമേത്. വർത്താനം പറഞ്ഞു ഞമ്മൾ മയങ്ങിപോയി മാതീൽ ആമാണ്ട് ഞമ്മടെ മടീൽ കയ്യിട്ടു. ഒരു ഞെക്കു. ഞമ്മൾ ഞെട്ടി ഉണർന്നപ്പോൾ മൈക്കിൾ ജാക്സസൺ എന്റെ സാമാനത്തീനു കയ്യെടൂത്തു തിരിഞ്ഞിരുന്നു ഞമ്മടെ മയിക്കിൾ കള്ളച്ചിരി എന്നിട്ടു ഐ ഡോണ്ട് സ്റ്റീൽ ദാറ്റ് സം ബഡി ഈസ് വാച്ചിങ് മീ എന്നും പറഞ്ഞൊരു പാട്ടു. എടാ കള്ളാ മലപ്പുറ്റാത്തു കാരോടൂ ബേണോ അന്റെ കളി നീ കുണ്ടൻ ആണെന്നു ഞമ്മക്ക് പണ്ടെ തെരിയൂലേ കയ്യെട് മോനെ മയിക്കിളേ എന്നും പറഞ്ഞു ഞമ്മൾ ഓന്റെ കയ്യു മാറ്ററി അപ്പോൾ ഓൻ ചോദിക്കുകയാ മിസ്സർ കൂട്ടീ ഇൻ ഇൻഡ്യാ വെയർ ഈസ് ദിസ് പ്ലേസ് കാൾഡ് കൊയിലാണ്ടി ?

ആരാ ഈ ജീന് ഞമ്മക്കു തെരിയൂല9 ഓൾ ഞമ്മടെ മുനീറിന്റെ ചാനലിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്നാ ഇപ്പം പറയുന്നത് ഞമ്മൾക്കു ഓളെ തിരിയുല ഓൾ പറയുന്നത് ഞമ്മൾ ഓളെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാ അല്ല ഈ ലൂപിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ ആണുങ്ങൾടെ സാമാനം ഏതേലും പൂറിനകത്തോട്ടു കേറുമോ അല്ല നിങ്ങളു പറയീൻ അതിനല്ലേ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മൊലക്ക്കൂം ചന്ത്രീലും ഒക്കെ പിടിച്ചു ഓളുമാരെ സുഖിപ്പിക്കുന്നര്

 

അപ്പളല്ലേ ഓളുമാരുക്കും വെള്ളം വരു ആ വെള്ളം വരാതെ എങ്ങിനെ ഞമ്മടെ മുക്കാൽ അതിൽ കയറ്റും അപ്പം ഓളൂമാരു സുഖിക്കുകയല്ലേ പണി എടൂക്കുമ്പോൾ ഞമ്മക്കു ഒരു ബാണം ബിടുന്നതാണു പലപ്പോഴും ഓളുമാരുടെ വൃത്തികെട്ട സാമാനത്തിൽ കേറുന്നതിനെക്കാൾ സുഖം. ഇതൊക്കെ ആരോടു പായാൻ കള്ള ചഹച്ചികൾ കെടന്നു സുഖിച്ചു കാശും ബാങ്ങി പോയി കൊല്ലം പത്തു കയിഞ്ഞു പറയുവാ ഓളെ ഞമ്മൾ പീഡിപ്പിച്ചു പീഡിപ്പിച്ചു എന്നു. അതു കേൾക്കാത്ത താമസം അജിനേം സുധീരനും എല്ലാം കൂടെ ഞമ്മൾ രാജീ ബക്കണം ബെക്കണം എന്നും പരഞ്ഞു നെലോളിക്കാൻ എന്നാ പഹയമ്മാരെ അതിനു ബെച്ച ബെള്ളം നിങ്ങൾ ബാങ്ങി കളഞ്ചോളീ, ആ പരിപ്പു ഈ കൂട്ടീന്റെ അടുത്തു വേകുല9 ഞമ്മൾ മാജി ബെക്കൂലാ.

 

ഞമ്മൾക്കു ഈ കേരളം മച്ച പെടൂത്തണം ഈടെ കൂടെ എക്സ്പ്രസ് ബയി ബട്ടണം അതിലെ ഞമ്മടെ ദൂബായീലും സൗദിയിലും ഒക്കെ ഉള്ളപോലേ ആറു വീൽ കാറും ലോറിയും പരക്കണം. ആകാശത്തീൽ കൂടെ ബസ് ബിടണം. തുരി നാറ്ററി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആലപ്പൂയേലു. കരിമണൽ ബാരി ബല്ല കമ്പനിക്കും കൊടൂത്തു ആളോൾക്കു പണി ഉണ്ടാക്കണം. മണൽ ഇല്ലാതെ കെട്ടിടം പണിയാൻ വയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നവമുക്കു കടലീലെ മണൽ അരിച്ചു ബീടു കെട്ടാൻ കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ ഞമ്മടെ തലേൽ ഉണ്ടായ പൂത്തി അല്ലേ? ദിനേശും ബലിച്ചു ദേശാഭിമാനീം ബായിച്ചു ബുർശ്വ പെറ്ററീ ബൂർഷ് എന്നും പറഞ്ഞു വല്ലോം നാലു നേരം കയിക്കുന്ന ആളോരെ പറഞ്ഞു ബെടക്കാക്കുന്ന ഈ കമ്യൂണിശ്നാമൂ, എന്നും തമ്മിൽ അടീം മൂണ്ടു പൊക്കും മൂണ്ടഴിക്കലും ആയി നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസാമൂ, ശംഭു തിന്നു കയ്യിൽ രക്ഷേം കെട്ടി പള്ളി പൊളിക്കും അമ്പലം ബെക്കും എന്നും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ബീജേപ്പിക്കാരും ഈ കേരളത്തിനു ഒരു കൊണോം ചെയ്യുല, ആദർശോം പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യാതെ ബായി ബമലും ഇട്ടിരിക്കുന്ന അന്തോണിച്ചന്നും മക്കളെ മാത്രം ബല്യ പണക്കാമാക്കാൻ നടക്കുന്ന കാരണോരും ഈ മലയാളികൾക്കെന്തോ ചെയ്തു?

 

ഓൻ പോയി ബല്യ സന്യാസിയാണു എന്നും പറഞ്ഞു തറയിൽ കൂത്തി ഇരുന്ന ഒരു സന്യാസി ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങളെല്ലാം കണ്ടില്ലേ കൊലക്കുറം അതും ഒന്നും രണ്ടുമല്ല. മൂന്നു പ്രാവശ്യം ഓനെ അറസ്റ്റാക്കീപ്പോ എല്ലാമും ബണ്ടും കന്തും ഹർത്താലും മുഖപ്രസംഗോം ഇപ്പം എന്തായി കണ്ടില്ലേ ഓൻ ഷേവും ചെയ്തു ബല്യ ഗമേൽ ജയിലിലോട്ടു പോകുന്നത് അതു വച്ചു നോക്കിയാൽ ഞമ്മൾ എന്തെലും ചെയ്തതോ ഇന്നാ പണി ആക്കിക്കോ പണി ആക്കിക്കോ എന്നും പറഞ്ഞു മുണ്ടു അയിച്ചു കെടന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ ചുമ്മ ബെറുക്കനെ പണി ആക്കീ ഓൾ പതിനാറു കയിഞ്ഞതാണോ അല്ലയോ എന്നു നോക്കാൻ ഞമ്മക്കു സമയം ഇല്ലാപ്പാ പണി എടുത്തോരുക്കു ബേണ്ടാ കാശും കൊടൂത്തു ഞമ്മൾ ഞമ്മടെ ക്രൈഡവന്നും പണി ആക്കാൻ കൊടുത്തു അതാ സോഷ്യലിസം ഈ നില വിളിക്കുന്നവരാരേലും ഓന്റെ ക്രൈഡവന്നു ഇങ്ങിനെ ഒക്കെ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുമോ നിങ്ങ് പഠയീൻ എനിക്കു എന്റെ ക്രൈഡ്ബറും എന്നെ പോലാ ഞാൻ പണി എടുത്ത പെണ്ണിനെ ഓനും പണി എടൂക്കണം

 

പിന്നെ ഒരു ഗുട്ടൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളോടു മാത്രം പറയാം. അല്ല ആരേലും ഈ ഡീ എൻ എ ടെസ്റ്റോ ബല്ലോം നടത്തി ഞമ്മളാ ബാപ്പ എന്നും പറഞ്ഞു ബ്രാതിരിക്കാൻ കൂടി ആണു ഈ പരിപാടി ചില കള്ളന്മാരു മോട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ തൂരി ബെക്കില്ലേ പോലീസ് നായ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ? ഹ ഹ ഞമ്മളാരാ മോൻ ഈ പൂത്തി ആ ക്ലിന്റൺ സായിപ്പിനു തോനീമൂന്നേങ്കിൽ ആ മോണിക്കാ വിസ്തക്കി ഓന്റെ പണം വല്ലതും ബാങ്ങാൻ പറ്ററുമാരൂന്നോ? അതോണ്ട് പുരുഷന്മാരെ നമ്മൾ എല്ലാം സംഘടിക്കണം. ഈടെ പെണ്ണല്ല പീഡിപ്പിക്കപെടൂന്ന് പിന്നെയോ പുരുഷന്മാരാ. ഓലൂമാരു സാീം ഉടുത്തു മുതുകും വയറും പൊക്കിളും പൊക്കിളിന്റെ അടീൽ ബളരുന്ന രോമോം കാണിച്ചു നടക്കുമ്പം ഞമ്മളല്ലേ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ജട്ടിക്കകത്ത് കിടന്നു ഞമ്മടെ സുൽത്താൻ മുറവിളി കൂട്ടുവല്ലേ. ഞമ്മൾക്കെന്തേലും ചെയ്യാൻ പറ്ററുമോ? ഓളൂമാരു കാര്യം കാണാൻ എന്തു വേണേലും ചെയ്യും.

 

ഞമ്മൾ ജിമ്മും വ്യവസായോം ഒക്കെയായി നിങ്ങളിൽ നിന്നു ഒരു പാടു ഇടക്കു അകന്നു പോയി ഇനി അതുണ്ടാവില്ല. ഞമ്മൾ നിങ്ങടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഞമ്മടേം ഒപ്പം ബേണം. ഇൻശാ അല്ലാ അസ്സലാമു അ ലെക്കും വ അലൈക്കുമൂസ്സലാം